Mreža nacionalnih gradbenih tehnoloških platform

SGG se je kot sekretariat Slovenske gradbene tehnološke platforme vključil v aktivnosti ponovnega zagona povezovanja nacionalnih gradbenih tehnoloških platform. V okviru omrežja, v katerem sodelujejo tudi večji in vplivni predstavniki sektorja in veliko potencialnih partnerjev pri EU projektih se večina aktivnosti dogaja v zvezi z novim evropskim programov Obzorje 2020. Več o aktivnostih si lahko preberete v novicah mreže nacionalnih gradbenih tehnoloških platform.

Spletni portal mreže nacionalnih gradbenih tehnoloških platform.

Show Buttons
Hide Buttons