ICBUILD ESCP4i

ICBUILD – Evropsko strateško partnerstvo grozdov (European Strategic Cluster Partnership) za internacionalizacijo

Podpora podjetjem pri internacionalizaciji rešitev za krožno graditev

Cilj evropskega strateškega partnerstva grozdov za internacionalzacijo, je olajšati sodelovanje v grozdih pri internacionalizaciji za krožnost/krožno gospodarstvo na področju graditve stavbo.
Cilj konzorcija ICBUILD je podpreti internacionalizacijo kompleksnih krožnih rešitev, integriranih v gradbene vrednostne verige.
Konzorcij ICBUILD je opredelil 5 tretjih držav zunaj Evrope, ki naj bodo ciljne dejavnosti projekta: KANADA, INDIJA, MEHIKA, ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI in BRAZILIJA.
ICBUILD ESCP4i je podprt s programom EU COSME v okviru 36-mesečnega projekta, ki se je začel septembra 2021.

Priložnosti, koristi in storitve za podjetja
 • Razvoj kompetenc za internacionalizacijo – v širšem kontekstu
  Podpora razvoju in prehodu v za krožno gospodarstvo in krožno graditev
  Vzpostavljanje sodelovanja s podjetji iz EU za skupno sodelovanje in nastope v tujini
  Promocija podjetja in rešitev v EU in na tretjih trgih
  Informacije o ciljnih tujih trgi in priložnostih
  Povezovanje z razvojnimi in poslovnimi partnerji na tretjih trgih
  Vključitev v dolgoročne dogovore o mednarodnem sodelovanju
  Organizacija in priprava aktivnosti za internacionalizacijo, vključno z organizacijo delegacij
  Podpora pri izvedbi aktivnosti internacionalizacije
  Voucherji/finančna podpora udeležbi v poslovnih delegacijah
  Podpora / vzdrževanje razvojnega in poslovnega sodelovanja
Rezultati projekta
 • 380 malih in srednji podjetij iz EU bo posredno ali neposredno podprto pri njihovih aktivnostih internacionalizacije
 • 3 poslovne misije/delegacije na tretje trge
 • 6 poslovnih dogovorov s podjetji na tretjih trgih
 • 18 dogovorov o dolgoročnem sodelovanju na področju inovacij in razvoja s partnerji iz tretjih držav (podjetji, podpornimi organizacijami)

 

Projektni partnerji:

 1. Slovenski Gradbeni Grozd – koordinator projekta
 2. ELCA – Evropska zveza za osvetlitev (European Lighting Cluster Alliance), sedež v Italiji, Benečija
 3. SIPH INNOWATOR – Poljski gradbeni grozd INNOWATOR
 4. ARCHENERG – Madžarski mednarodni grozd za obnovljivo energijo in gradbeništvo
 5. DUNDJER: Gradbeni grozd iz Srbije (Niš)
 6. ECODOMUS: grozd podjetij v verigi trajnostne gradnje, Sicilija, Italija.

Grozdi v konzorciju in njihovi člani delujejo na naslednjih področjih: gradbeništvo, sistemi v stavba, IKT, bio gradnja, eko inovacije, trajnostna gradnja.

 

Show Buttons
Hide Buttons