Zgodba Slovenskega gradbenega grozda je zgodba enega izmed več kot 2000 evropskih inovacijskih grozdov, s katerimi tudi aktivno sodelujemo v različnih evropskih strateških partnerstvih grozdov (za internacionalizacijo, za investicije v pametno specializacijo in za odličnost grozdov). Zgodba se je začela že leta 2004.

Je zgodba sodelovanja in povezovanja za razvoj in konkurečnost, med podjetji, raziskovalnimi organizacijami, javnimi inštitucijami, tako v Sloveniji, v EU in širše. S tem smo tudi opisali kaj grozd je oziroma čemu je namenjen.

V svoje vrste vabimo podjetja in organizacije, ki so pripravljena sodelovati in želijo izkoristiti priložnosti tovrstnega sodelovanja. Odprtost za sodelovanje, podpora delovanju in načelom grozda, podpora splošnih aktivnostim grozda, npr. v okviru kampanje Renovate Europe, ter predvsem strast za zeleno prihodnost je tisto, kar nas povezuje.

Naša jedrna usmeritev je namreč prehod v krožno graditev, to je uresničevanje načel krožnega gospodarstva in trajnostne gradnje v vseh procesih graditve. Smo zavezani k zeleni prihodnosti in strast delimo s svojimi člani v Sloveniji in partnerji po svetu.

Kako vse lahko pomagamo svojim članom?

Preko različnih mednarodnih razvojno raziskovalnih projektov (Obzorje Evropa, COSME, Life, Interreg), v katere, kadar je to možno, vključujemo tudi svoje člane, smo v stalnem stiku z razvojem novih materialov, tehnologij in poslovnih modelov. Aktivno se udeležujemo tudi projektov prenosa znanj in kompetenc, sodelujemo tudi pri pripravi novih programo izbraževanja in usposabljanja (Erasmus +) – tudi v sodelovanju s partnerji izven Evrope.

Kot nacionalni podporni član kampanje “Renovate Europe”, ki se zavzema za višje cilje energetske prenove stavb v EU, sodelujemo pri razširjanju ciljev kampanje v Sloveniji.

Poleg prenosa znanj in kompetenc svoje delovanje usmerjamo na področja krožnega gospodarstva, digitalizacije, novih poslovnih modelov in mednarodnega sodelovanja, v povezavi z energijsko učinkovito trajnostno gradnjo. Pri tem podjetjem ponujamo širok nabor različnih svetovalnih storitev glede na njihove razvojne prioritete. Postanemo vaš mentor in coach za trajnostno, krožno, digitalno preobrazbo, da boste pripravljeni na izzive, ki jih prinaša prihodnost.

Delite našo zgodbo, delite strast za zeleno prihodnost!

 

Show Buttons
Hide Buttons