xBUILD Eurocluster

XBUILD – namen projekta in možnosti financiranje MSP projektov in aktivnosti

Cilj xBUILD-EU je zgraditi strateško partnerstvo sodelujočih grozdov, osredotočeno na medsektorsko sodelovanje in medsebojno izmenjavo znanj in izkušenj, kot “Eurocluster” za podporo uvedbe nove industrijske strategije za Evropo s poudarkom na sinergijah in medsektorskih vidikih med sektorjema tekstila in gradbeništva z uporabo naprednih tehnologij.

V okviru projekta bo 1.050.000 Evrov namenjenih malim in srednjim podjetjem, kot podpora za izvedbo določenih aktivnosti. Podjetja bodo za ta sredstva lahko kandidirala na dveh razpisih projekta. Prvi razpis je že v teku. Rok za prijavo je 7. 6. 2023.

Podprte bodo naslednje aktivnosti:
[xBUILD-zeleno in digitalno]
Skupen znesek podpore za podjetja: 450.000,00 Evrov
Namen: Oceniti tehnologije in poslovne procese za zeleni in digitalni prehod, da bi MSP postala bolj konkurenčna, pripravljena na prožno prihodnost in globalno rast.
Pričakovano število upravičencev: 18 MSP,
potrebni konzorciji: 2 MSP
Najvišja finančna podpora na MSP: 35k€,
Najvišja finančna podpora na konzorcij (projekt): 50k€

[xBUILD-Innovate]
Skupen znesek podpore za podjetja: 300.000,00
Namen: Identificirati in dati na trg izdelke in/ali storitve, da bodo MSP bolj odporna na motnje v vrednostni verigi.
Pričakovano število upravičencev: 15 MSP,
maks. finančna podpora na MSP: 20k€

[xBUILD-Global]
Skupen znesek podpore za podjetja: 300.000,00
Namen: Olajšati internacionalizacijo MSP.
Pričakovano število upravičencev: 12 MSP,
Največja finančna podpora na MSP: 25k€

 

XBUILD – projektni konzorcij

xBUILD-EU vodi AEI TÈXTILS iz Katalonije. Pri projektu sodelujeta še dva grozda iz tekstnega sektorja: Textile Cluster iz Portugalske in grozd ATEVAL iz Valencije v Španiji. Slovenski gradbeni grozd – Construction Cluster of Slovenia zastopa gradbeni sektor, za področje naprednih proizvodnih tehnologij pa grozd IDEAM Cluster  iz Irske (del Technological University of the Shannon).

 

Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije

xBuild-EU je prejel sredstva Evropske unije v okviru Programa enotnega trga (Single Market Programme) v okviru pogodbe o dodelitvi sredstev (grant agreement)  101074415.

Vsebina te spletne strani predstavlja samo stališča avtorja in je njegova/njena izključna odgovornost; ni mogoče šteti, da odraža stališča Evropske komisije in/ali Evropskega sveta za inovacije in Izvajalske agencije za MSP (EISMEA) ali katerega koli drugega organa Evropske unije. Evropska komisija in agencija ne prevzemata nobene odgovornosti za morebitno uporabo informacij, ki jih vsebuje.

The content of this website represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the European Commission and/or the European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA) or any other body of the European Union. The European Commission and the agency do not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

For more information, please contact the coordinator in slovenskega partnerja SGG:
Josep Casamada: projectes@textils.cat 
Ivana Unkovic: iunkovic@textils.cat
Vladimir Gumilar: vladimir.gumilar@sgg.si 

 

xBUILD predstavitvena zgibanka – xBUILD-EU – LEAFLET – DIN A4

Objava prvega razpisa xBUILD euroclustra

Informacije o xBUILD razpisu
Objava: 3.4.2023 (prvi razpis)
Rok za oddajo prijav: 7.6.2023
Razpis in razpisna dokumentacija – xBUILD application forms

 

Show Buttons
Hide Buttons