InTransit Horizon Europe

Povečanje odpornosti malih in srednjih podjetij iz tekstilne, gradbene in letalske panoge. Storitve in finančna podpora.

V evropskem projektu InTransit s skupnim proračunom 5 milijonov € bodo 3 milijoni € namenjeni malim in srednjim podjetjem (MSP) za razvojne in inovacijske projekte, 1 milijon € pa bo uporabljen za zagotavljanje storitev za uspešen digitalni in zeleni prehod.

Projekt InTransit – Krepitev odpornosti malih in srednjih podjetij iz tekstilne, letalske in gradbene panoge z družbenimi in poslovnimi inovacijami za zeleni in digitalni prehod, se je skupaj s predstavniki Evropske komisije začel 15. in 16. decembra v Bruslju. Izvaja se v okviru programa Obzorje Evropa, v okviru klica (razpisa) HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-29.

Namen projekta je okrepiti odpornost malih in srednjih podjetij v tekstilni, letalski in gradbeni panogi in jim pomagati, da bo njihov poslovni model prilagojen zelenemu in digitalnemu prehodu. Za to bodo v okviru projekta namenjeni različni podporni mehanizmi, vključno z usposabljanji in kaskadnim financiranjem s pavšalnimi zneski. Strategija projekta InTransit za povečanje konkurenčnosti evropskih MSP za njihov trajnostni prehod je sestavljena iz štirih ključnih stebrov:

• “INCUBATE” vključuje vrsto skupnih storitev za podporo malim in srednje velikim podjetjem pri prepoznavanju tržnih priložnosti, potreb in bolečih točk ter povezovanju različnih sektorjev v korist medsektorskega učenja, izmenjave najboljših praks in skupnega razvoja.
• “INNOVATE” vključuje podporo MSP s prilagojenimi svetovalnimi storitvami, vključno s pomočjo samoocenjevanja in krožne/digitalne diagnostike ter coachinga/usposabljanja na strateški ravni (poslovni model).
• “DEVELOP” vključuje podporo projektom MSP s finančno podporo prek kaskadnega financiranja.
• “SCALE-UP” vključuje prehod na trg z dodatnimi storitvami po meri, pridobivanje dodatnih zasebnih ali javnih sredstev prek skladov ESI ali drugih virov.

V okviru projekta bo objavljeno več razpisov za INNOVATE (junij 2023 in januar 2024) in DEVELOP (januar 2024, november 2024), od prijaviteljev pa se pričakuje tudi aktivno sodelovanje oziroma prijave na INCUBATE in SCALE-UP področji. Razpisi in pogoji sodelovanja so v pripravi.

Projekt vodi ATEVAL, združenje tekstilnih podjetij španske regije Valencia, v njem pa poleg Slovenskega gradbenega grozda sodeluje še osem partnerjev iz Španije, Grčije, Portugalske, Avstrije, Irske, Italije in Francije:
• katalonski grozd za napredne tekstilne materiale AEI Tèxtils,
• Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), zasebna fundacija, ki jo podpira Ministrstvo za gospodarstvo, inovacije in znanost vlade avtonomne regije Andaluzije,
• grška organizacija za upravljanje in razvoj inovacijskih ekosistemov CORALIA,
• portugalski grozd proizvodnih tehnologij PRODUTEH,
• Science Park Graz, javno financirana ustanova z namenom podpiranja in spodbujanja novih temeljev inovativnega, tehnološko usmerjenega poslovanja v Gradcu in na Štajerskem v Avstriji,
• irski grozd IDEAM, ki povezuje industrijo, akademske kroge in vladne inštitucije, da zastopajo potrebe digitalnega inženiringa in naprednih proizvodnih ekosistemov na Irskem,
• italijanska javna znanstveno-tehnološka univerza Politecnico di Milano, ki usposablja inženirje, arhitekte in industrijske oblikovalce ter
• IRT Jules Verne, ustanovljen leta 2012 kot del francoskega programa “Investissement d’Avenir” (Naložbe v prihodnost), ki je industrijsko raziskovalno središče, namenjeno proizvodnji, z namenom izboljšati konkurenčnost strateških industrijskih sektorjev v Franciji z ustvarjanjem prelomnih tehnologij za proizvodne procese.

NOVICE

Matchmaking & Info Day In Transit

Konzorcij InTransit organizira matchmaking in predstavitev projekta in bodočih razpisov v Barceloni, 31. maja 2023. Udeležba je odprta za zainteresirana podjetja, sodelovanje pri pripravljalnih aktivnosti in prijavah za storitve pa bodo upoštevane tudi pri ocenjevanju prijav za finančna sredstva. Informacije na strani https://intransitproject.eu/ 
Registracija je možna na https://intransitproject.eu/event/intransit-matchmaking-info-day/

InTransit anketira tri ključne deležnike, da bi čim bolj povečali koristi svojih storitev za krepitev odpornosti tekstilnih, letalskih in gradbenih MSP. Zbrani odgovori bodo projektnim partnerjem pomagali prepoznati potrebe in izzive MSP ter prilagoditi podporne storitve v tranzitu in prednostne naloge klicev finančne podpore tretjim osebam (FSTP). Tukaj so povezave za odgovore na vsako anketo:

· CITIZENS

· RESEARCH CENTRES

· POLICY MAKERS

VABILO: Razvojne delavnice in predstavitev priložnos za podporne storitve in financiranje projektov malih in srednjih podjej za zeleni in digitalni prehod in odpornost
Organizator: SLOVENSKI GRADBENI GROZD
Datum in čas: 11.5.2023, 8.15-11.30
Lokacija: Dvorana Biotehnične fakultete, Groblje 3, Rodica pri Domžalah

Pomembno: obvezna prijava na dogodek na Eventbrite

Show Buttons
Hide Buttons