AEC EUROCLUSTER –  Podpora malim in srednjim podjetjem za inovacije, internacionalizacijo in prevzem novih tehnologij

Kaskadno financiranje projektov in  aktivnosti MSP podjetij od 2.000 do 60.000 EUR

Za aktulne informacije nas spremljajte na LinkedIn profilu. Oglejte si tudi zgibanko projekta v angleščilni.

AEC eurocluster je eden od 20 evrogrozdov (oz. evropskih grozdov), ki delujejo na konkretnih pobudah v specifičnih industrijskih ekosistemih (v našem primeru v arhitekturi, inženiringu in gradbeništvu), medtem ko 10 evrogrozdov deluje čez-sektorsko, v več industrijskih ekosistemih.

Slovenski gradbeni grozd je vodilni partner projekta AECeurocluster, ki ima naslednje cilje:

Razvoj povezav v vrednostni verigi in podpornih storitev za izboljšanje odpornosti vsaj 66 organizacij (MSP, grozdi po vsej EU in organizacije poslovnih omrežij).

Zagotoviti nepovratna sredstva za najmanj 16 MSP v okviru, ki obsega največ 12-mesečno obdobje izvajanja od predloga do trga, za izgradnjo zmogljivosti in spodbujanje inovacij ter sprejemanje novih tehnologij. Subvencije bodo namenjene inovacijam poslovnih procesov, ki vodijo k večji trajnosti in digitalizaciji za vsaj 11 MSP, in vsaj 5 financiranih inovacij za nova podjetja, ki neposredno vplivajo na celoten gradbeni sektor.

Spodbuditi izpopolnjevanje grozdov in njihovih članov (podjetij) s ciljem, da vsaj 20 upravljavcev grozdov pridobi znanje in orodja za izboljšanje svojih podpornih storitev, povezanih z digitalnim/zelenim prehodom in odpornostjo delovne sile in talentov MSP v evropski gradbeni industriji ter da ima 10 MSP neposredno korist od posebnega usposabljanja v 20-mesečnem programu, da bolje izkoristijo svoj inovacijski potencial in hkrati zmanjšajo tržna, poslovna in tehnična tveganja.

Poseben cilj je povečati dostop MSP do globalnih vrednostnih verig in pomagati podjetjem pri združevanju moči z mednarodnimi partnerji. Po načrtovanju ključnih sektorskih in medsektorskih dogodkov bo vsaj 20 malih in srednje velikih podjetij imelo možnost povezovanja in predstavitve akterjem v tretjih državah, kar bo imelo za posledico najmanj 5 podpisanih sporazumov o sodelovanju s tujimi subjekti.

Vsi projekti evrogrozdov so se uradno začeli 1. septembra 2022 in bodo trajali 2-3 leta.

Partnerji projekta AEC EUROCLUSTER

 1. CCS, CONSTRUCTION CLUSTER OF SLOVENIA (Slovenski gradbeni grozd – GIZ), SLOVENIJA
  BIZUP; Furniture & Timber Construction Cluster at Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH
  AVSTRIA
  DID; Technological cluster on Interiors and Design, ITALIJA
  SECPHO;Southern European Cluster in Photonics and Optics, ŠPANIJA
  TEC: ASOCIATIA CLUSTERULUI “TECHNOLOGY ENABLED CONSTRUCTION-TEC”, ROMUNIJA
  BSEC; Black Sea Energy Cluster, BOLGARIJA

Dokumenti AEC Eurocluster

Razpis AEC evrogrozda za finančno podporo za projekte malih in srednjih podjetij bo objavljen 24.4.2023. Na tem mestu bomo objavili razpis in razpisno dokumentacijo.

Za možnosti sodelovanja nam pišite na vladimir.gumilar@sgg.si.

Aktualne informacije o projektu na LinkedIn profiliu https://www.linkedin.com/showcase/aeceurocluster/

AEC eurocluster_leaflet – zgibanka prenos

AEC EUROCLUSTER leaflet
Show Buttons
Hide Buttons