Kaj omogoča članstvo v SGG?

 

i

Razvojno sodelovanje

K sodelovanju vabimo podjetja in druge ključne deležnike s področja trajnostne gradnje, ki želijo in upajo vlagati delo in kapital v nove izdelke in storitve, v inoviranje in nove poslovne modele in ki so pripravljena sodelovati v EU raziskovalno razvojnih projektih.

Za gradbeno panogo zanimive teme projektov so  energetska učinkovitost, obnova objektov, trajnostna gradnja, razvoj novih materialov in storitev, uporaba principov krožne ekonomije, inovacije in razvoj novih poslovnih modelov.

Sodelovanje v projektih omogoča pridobitev novih znanj in kompetenc, s tem pa tudi določeno konkurenčno prednost na trgu.

SGG skuša bo najboljših močeh pri tem sodelovati in te razvojne trende podpirati.

Vlaganje v raziskave in razvoj je tudi davčna olajšava.

SID banka v okviru svoje ponudbe “Razvoj družbe znanja in inovativnega podjetništva” nudi ugodna dolgoročna sredstva za projekte s področja razvoja, raziskav in inovacij, kot tudi izobraževanja, izobraževalne infrastrukture in zaposlovanja.

Povezovanje in mreženje

Članstvo v grozdu omogoča povezovanje in aktivno mreženje, torej spoznavanje vaših potencialnih partnerjev, bodisi s področja industrije ali razvojno raziskovalne sfere in prav ta osebni stik vam bo kdaj kasneje lahko omogočil izvedbo skupnih projektov. Lahko boste spoznali tudi vaše konkurente in ugotovili, kako se lotevajo podobnih problemov in kaj se lahko drug od drugega naučite. Za dosego ciljev Akcijskega načrta za skoraj-nič energijske stavbe za obdobje do leta 2020 je potrebno usvojiti nova znanja in pristope. Tudi v okviru striukturnih skladov je veliko sredstev namenjenih energetski sanaciji stavb. To delo bodo lahko opravljali tisti, ki bodo ustrezno usposobljeni. V prednosti bodo torej tisti, ki bodo ta znanja usvojili prej.

Poleg povezovanja v evropsko RR omrežje (Evropska gradbena tehnološka platforma ECTP, Mreža nacionalnih gradbenih tehnoloških platform, Združenje E2B  -Energy Efficient Buildings, iniciativa Renovate Europe) in združevanja virov (kadri, čas, raziskovalne kapacitete) sodelovanje v grozdu v okviru Obzorja 2020 (Horizon 2020) prinaša še druge prednosti.

Pridobivanje finančnih virov za razvoj

V programu Obzorje 2020 je velik poudarek na sodelovanju industrije, predvsem malih in srednjih podjetij.

Glede na to, da so upravičeni stroški povrnjeni od 70% do 100%, odvisno od razpisa, priznano pa je še 20% režijskih stroškov, je sodelovanje v teh projektih zelo zanimivo tudi za podjetja, ki se do sedaj zaradi dodatnih vlaganj takih aktivnosti še niso lotila. V primerjavi z nacionalnimi razpisi in tudi drugimi EU razpisi je tako stopnja sofinanciranja zelo ugodna in lahko pomemben motivator za pripravo prijav.

Člani gospodarskih združenj (kot je na primer Slovenski gradbeni grozd – GIZ) lahko neposredno sodelujejo v pridobljenih projektih združenja in s tem zmanjšajo včasih hudo obsežne administrative naloge ob individualni prijavi. Njihovo delo na projektih je upravičen strošek.

Seveda pa se lahko podjetja odločajo tudi za samostojne prijave, pri čemer jim SGG lahko nudi strokovno podporo in storitve.

Druge koristi včlanitve v SGG si lahko ogledate na tej povezavi.

Bojko Jerman

Mag. Bojko Jerman

“SGG nas je povabil v mednarodni projekt NewBEE, ki je imel cilj pripraviti orodja na področju energetskih sanacij stavb, na področju kjer smo mi aktivni in ki ga poznamo. V sodelovanju v projektu smo se seznanili s številnimi praksami in izkušnjami v drugih državah EU, sodelovali pa smo tudi pri čim bolj uporabnikom prijaznemu orodju. Bilo je zanimivo in koristno, skupaj smo sedeli tako znanstveniki, svetovalci, fakultete kot podjetja iz prakse. Prednost sodelovanja s SSG je v tem, da oni nosijo vso logistično podporo, ki jemlje čas in je vsi tudi ne obvladamo, zato smo se mi lahko posvetili predvsem vsebini projekta in rezultatom.Verjamem in upam, da nas bodo še povabili v kak podoben projekt.”

E-NETSI d.o.o.

Mag. Bojko Jerman, u.d.i.a., direktor

Marko Kramar

“S Slovenskim gradbenim grozdom – SGG sodelujem od leta 2013 in sicer se je naše sodelovanje začelo s triletnim EU FP7 projektom EE Highrise, kjer smo se ukvarjali z zelo aktualno  visoko skoraj ničenergijsko stanovanjsko sNES gradnjo, meritvami, izračuni in analizami v virtualnih računskih modelih. Kot rezultat je poleg vrste analiz in ugotovitev o stavbi Eko srebrna hiša, nastal tudi BIM model gradnje ter napotki za projektiranje in gradnjo visokih varčnih objektov z zdravim  bivalnim okoljem ter trajnostnim odnosom do energije in okolja.

Trenutno kot arhitekt aktivno sodelujem na zanimivem projektu GELCLAD – Horizon 2020, kjer se ukvarjamo z razvojem fasadnih panelov, ki bodo imeli odlično toplotno izolativnost, sestavljeni pa bodo iz aerogelne nano-izolacije ter zunanjega dela iz okolju prijaznega lesno polimernega kompozita. Projekt vzpodbuja inovativen pristop k delu in omogoča sodelovanje z vrhunskimi evropskimi strokovnjaki, naprednimi podjetji, inštituti in fakultetami na področju gradbeništva.

SGG ima nedvomno dolgoletne bogate izkušnje na EU projektih. Prepričan sem, da je povezovanje v grozd modro, je prava pot do novega znanja in možnost vključevanja v evropsko raziskovalno sceno – pot v svet!”

Marko Kramar, Marko Kramar arhitekt s. p.

Matija Tomc

Matija Tomc

“S SGG smo prvič sodelovali v okviru evropskega FP7 projekta EE-Highrise, katerega cilj je bila demonstracija in validacija novih tehnologij, konceptov in sistemov, ki so bili uporabljeni pri gradnji prvega večstanovanjskega pasivnega objekta v regiji – Eko Srebrne Hiše. SGG se je poleg deseminacije rezultatov projekta, kar je bila njegova glavna naloga, izkazal tudi za nepogrešljivega svetovalca pri proceduralnih zadevah projekta in nam s svojimi bogatimi mednarodnimi izkušnjami olajšal marsikatero delo. SGG se je izkazal kot zanesljiv in nepogrešljiv partner.”

Matija Tomc, dipl.oec.spec, prokurist

Remty-R d.o.o.

 

Z

Koristi za mikro, mala in srednja podjetja, ki sodelujejo v evropskih projektih

  • povečanje produktivnosti,
  • pridobitev novih kompetenc, spretnosti in znanj (»know how«),
  • boljša kakovost izdelkov ali storitev,
  • uvajanje novih izdelkov ali storitev v podjetje in/ali na trg,
  • intenziviranje mednarodnih stikov in s tem nove možnosti za mednarodno sodelovanje,
  • povečanje izvoza,
  • pridobitev publicitete in s tem boljša prepoznavnost v javnosti,
  • vstop na nova tržišča,
  • verjetno pa bi lahko našli še kaj, na primer gradnjo zaupanja v okviru povezovanja in sodelovanja.
z

Naročite se na novice!


Zanima me več informacij glede članstva v SGG

15 + 7 =

Show Buttons
Hide Buttons