Razpis za pridobitev financiranja za projekte članov grozda v okviru t.i. kaskadnega financiranja v okviru AEC EUROCLUSTER projekta je objavljen 30.4.2023

Kliknite za več informacij

SGG - inovacijski grozd

Slovenski gradbeni grozd kot inovacijski grozd podpira razvojno sodelovanje med člani s ciljem izboljšati inovativnost, konkurenčnost in uspešnost, pomagati pri prehodu v krožno in trajnostno gradnjo ter omogočiti mednarodno sodelovanje in internacionalizacijo. Omenjene cilje Slovenski gradbeni grozd uresničuje predvsem z vključevanjem v mednarodne razvojno raziskovalne projekte, projekte za prenos tehnologij in projekte med-grozdnega sodelovanja, v okviru katerih članom grozda omogoča navezovanje mednarodnih stikov in vključevanje v med-grozdne izmenjave (kratkotrajni obiski v gostujoči državi) ali mednarodne misije.

Zakaj postati član grozda in kako?

ICBUILD - podpora internacionalizaciji krožnih rešitev v graditvi

ICBUILD je evropsko partnerstvo grozdov za internacionalizacijo. V projektu poleg Slovenskega gradbenega grozda sodelujejo še grozd Dundjer iz Srbije, grozda Ecodomus in European lighting cluster alliance iz Italije, grozd Archenerg iz Madžarske in grozd Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa iz Poljske. Namen projekta je članom sodelujočih grozdov omogočiti razvoj kompetenc za internacionalizacijo ter razvoj in priprava skupne ponudbe krožnih rešitev na področju graditve za trge Kanade, Mehike, Brazilije, Združenih Arabskih Emiratov in Indije. V okvir razvoja kompetenc za internacionalizacijo spada tudi organizacija poslovnih misij na omenjene trge. Projekt je financiran s sredstvi Evropske unije.
Kako mi lahko sodelovanje v partnerstvu pomaga pri prodoru na tuje trge?

AEC EUROCLUSTER

AECeurocluster je takoimenovani “Eurogrozd”. To je evropsko partnerstvo grozdov, v katerem poleg Slovenskega gradbenega grozda sodelujejo še Business Upper Austria (OÖ. Wirtschaftsagentur GmbH) iz Avstrije, grozd SECPHO iz Španije, grozd CSM – dID iz Italije, grozd TEC Cluster iz Romunije in Black Sea energy cluster iz Bolgarije.  Partnerstvo je namenjeno podpori razvojnim projektov za zeleni in digitalni prehod na področju graditve ter projektom internacionalizacije, za mala in srednja podjetja. Malim in srednjim podjetjem so v okviru partnerstva namenjena določena sredstva v obliki finančne pomoči, za katera lahko kandidirajo na razpisu partnerstva. Projekt je financiran s sredstvi Evropske unije.

Povezava do razpisa za finančna sredstva.

xBUILD EUROCLUSTER

xBUILD-EU je “Evrogrozd” oz. strateško partnerstvo sodelujočih grozdov, osredotočeno na medsektorsko sodelovanje  gradbeni in tekstilni panogi ter panogi naprednih proizvodnih tehnologij. V partnerstvu poleg Slovenskega gradbenega grozda sodelujejo še grozda AEI Tèxtils in ATEVAL iz Španije, grozd CITEVE iz Portugalske ter grozd IDEAM iz Irske, ki deluje v okviru Tehnološke univerze Shannon. Partnerstvo malim in srednjim podjetij iz omenjenih panog omogoča prijavo na razpise za pridobitev finančne pomoči za projekte inoviranja, prenosa tehnologij in projekte internacionalizacije. Projekt je financiran s sredstvi Evropske unije.

 

SMART4NZEB

SMART4nZEB je bil projekt, ki se je izvajal kot evropsko strateško partnerstvo grozdov za odličnost. Poleg Slovenskega gradbenega grozda so v njem sodelovali še grozd Asociatia Cluster Pro-nZEB iz Romunije, grozda Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia in Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe iz Poljske ter grozd Dundjer iz Srbije. Namen projekta je bil dvig kompetenc sodelujočih grozdov in njihovih članov pri projektiranju, gradnji in uporabi in širitve trga skoraj nič energijske gradnje ter izvedba kratkotrajnih (nekajdnevnih) srečanj v organizaciji grozdov iz sodelujočih držav, namenjenih vzpostavljanju stikov in spoznavanju poslovnega okolja.

Člani grozdov so imeli možnost udeležbe na brezplačnih usposabljanjih in udeležbah na mednarodnih srečanjih.

InTRANSIT

InTransit je evropski projekt, katerega cilj je okrepiti odpornost malih in srednjih podjetij, ki delujejo na področju tekstilne in gradbene panoge, civilnega letalstva in naprednih proizvodnih tehnologij, za zeleni in digitalni prehod. V okviru proračuna projekta so štirje milijoni Evrov namenjeni malim in srednjim podjetjem za razvojne in inovacijske projekte za uspešen digitalni in zeleni prehod. V projektu sodelujejo še grozda AEI Tèxtils in ATEVAL ter Corporación Tecnológica de Andalucía CTA iz Španije, univerza Politecnico Milano iz Italije, industrijski raziskovalni center IRT Jules Verne iz Francije, grozd IDEAM iz Irske, grozd proizvodnih tehnologij P?RODUTECH iz Portugalske, tehnološki inkubator Science Park Graz iz Avstrije in Corallia, organizacija za upravljanje in razvoj inovacijskih ekosistemov iz Grčije. Projekt je financiran s sredstvi Evropske unije.

EVERGREEN

Evropski zeleni dogovor je namenjen ustvarjanju prehoda v sodobno, z viri gospodarno in konkurenčno gospodarstvo. Pri tem ima velik pomen področje poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Projekt everGREEN predvideva okvir za izvajanje inovativnih praks za organizacije poklicnega izobraževanja in usposabljanja, za tako-imenovano “ozelenitev” sektorja in s tem bolj bolj zeleno miselnost na poklicni in osebni ravni, tako za dijake oz. študente, kot vodstva in zaposlene v organizacijah.

Organizacije, ki se ukvarjajo s področjem poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ter ki želijo vnesti “zelene” vsebine v učne načrte, svojo organizacijsko kulturo, delovanje svoje organizacije ter v sodelovanje s skupnostjo, lahko več informacij o tem, kako to narediti, dobijo v everGREEN okviru – Smernicah za podporo trajnostnemu prehodu poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

 

Prominent PLUS

Projekt Prominent Plus je bil namenjen prenosu izkušenj in znanj o inovativnih javnih naročilih za spodbujanje zelene rasti med partnerji iz Italije, Španije, Portugalske, Francije, Slovenije, Bosne in Hercegovine, Grčije in Hrvaške, ob predpostavki, da javna naročila za inovacije (predkomercialna naročila) lahko izkoristijo inovacijski potencial trga tako za izboljšanje kakovosti javnih storitev kot za podporo rasti inovativnih malih in srednjih podjetij ter zagonskih podjetij.

Nabava inovacij je priznana kot ena najboljših praks v nedavno podpisani deklaraciji o standardu odličnosti zagonskih podjetij (Declaration on Start-ups Nations Standard of Excellence). Slovenski gradbeni grozd lahko na osnovi izkušenj iz projekta pomaga javnim organizacijam pri pripravi razpisov za inovativna javna naročila.

Evropska gradbeno tehnološka platforma

Evropska gradbeno tehnološka platforma (ECTP) je inštitucija, ki v sodelovanju z ustreznimi EU direktorati narekuje politiko razvoja in raziskav v gradbenem sektorju. Je torej organizacija, ki svetuje in lobira v zvezi z razvojnimi prioritetami gradbenega sektorja.
Kako zvem več o prioritetah sektorja in bodočih tehnologijjah?

Renovate Europe iniciativa

Namen delovanja Renovate Europe je zavzemanje za ambicioznejše cilje energetske prenove stavb na ravni EU in vključitev teh ciljev v zakonodajo. Ambicioznejši cilji pomenijo večje prihranke energije, manjše izpuste toplogrednih plinov, hkrati pa več dela in s tem prihodkov za izvajalce in ponudnike storitev, materialov in tehnologij.
Želimo se vključiti in podpreti kampanjo v Sloveniji

Evropska platforma za sodelovanje grozdov

European Cluster Collaboration Platform je platforma, namenjena grozdom, ki omogoča sodelovanje na razpisih za evropska strateška partnerstva grozdov, sodelovanje na misijah v tujino, sodelovanje v programu ClusterXchange ter sodelovanje na dogodkih za usposabljanje in mreženje. Platforma omogoča predstavitev grozdov, preko njih pa posredno tudi predstavitev njihovih članov in predstavlja osrednji informacijski portal za evropske grozde, njeno delovanje pa je podprto s sredstvi Evropske unije.

Mednarodni grozd za krožno gradbeništvo

International Circular Construction Cluster

Slovenski gradbeni grozd preko International Circular Construction Cluster, katerega pobudnik smo, vzpostavlja stike s sorodnimi organizacijami po svetu, ki jih zanima sodelovanje pri transformaciji gradbenega sektorja v smeri krožnega gospodarstva. Številne so ta prizadevanja podprle tudi s pismom podpore za International Circular Construction Cluster.

Naši partnerji o nas

Medijski sponzor

Revija Gradbenik

Podjetja in organizacije, ki so člani Slovenskega gradbenega grozda

Za članstvo ali druge oblike sodelovanja pokličite ali pošljite e-sporočilo.

JUB Skupina je uspešna mednarodna korporacija s 144-letno tradicijo v proizvodnji barv, ki obsega dvanajst hčerinskih družb in deluje na več kot tridesetih trgih.

RIHTER je proizvajalec lesenih montažnih hiš, z najvišjimi trajnostnimi rešitvami, prilagodljivostjo uporabnikom. Vsak projekt temelji na sodelovanju z naročnikom in ob upoštevanju njegovih individualnih želja in potreb.

Profesionalni arhitekturni digitalni pregledi stavb in objektov, zaščitenih kot kulturna dediščina

Projektiranje in inženiring stavb, s poudarkom na uporabi lesa in drugih trajnostnih rešitev.

EKSTERA d.o.o.

Poslanstvo podjetja Ekstera d.o.o. je s pomočjo krožnega gospodarstva podjetjem zagotoviti najboljše rešitve.

Našo vizijo dosegamo na način nudenja celostne pomoči podjetjem pri ravnanju z odpadki in razvojem uporabnih izdelkov iz odpadkov.

Viris d. o. o. je vodilno podjetje, specializirano za informacijsko varnost. Izvajajo varnostne preglede informacijskih sistemov, omrežij in aplikacij. Strankam nudijo popolne preglede aplikacij. Izvajajo tudi usposabljanje za informacijsko varnost in razvoj varne programske opreme.

Sušilne in higienske omare na osnovi ozona z eko agregatom.

Rešitve in inovativne tehnologije za potrebe livarstvagradbeništvaurejanja športnih igrišč in travnatih površin v državah Srednje in Jugovzhodne Evrope

PAMETNO NASELJE »SONCE« – Legen. Hibridni eko sistem pametnega trajnostnega, krožnega prehoda podeželja s kombinacijo decentralizirane izgradnje na ruralnem območju in virtualnega globalnega sodelovalnega okolja.

Smo kombinacija izkušenj in novih moči. Na trgu od leta 2009, predvsem dejavni na področju projektiranja objektov.
Izkušnje imamo tudi na področju kanalizacij s povdarkom na podtlačnih sistemih.

Omogočanje trajnostne rasti. Vaša vizija trajnostnega, pravičnega, dobro razvitega
in visoko uspešno poslovanje lahko postane resničnost.

Ponovna uporabe obstoječih surovin za nove izdelke,  z možnostjo popravila, ponovna uporaba e-odpadkov,  za izdelke, ki jih je mogoče popraviti, ločevanje nevarnih kemikali, podpiranje krožnega gospodarstva.

Moxture d.o.o.

Napredne rešitve in tehnologije za sanacijo vlage v stavbah.

Crescova ekipa visoko usposobljenih piscev prijav na evropske razpise že več kot 10 let s svojimi izkušnjami in znanjem podjetjem nudi pomoč pri razvoju in izvajanju inovacijskih strategij, ki so pogoj za prijavo na evropske razpise nepovratnih sredstev.

Javni zavod Center RS za poklicno izobraževanje ali kratko CPI je bil ustanovljen leta 1995 kot osrednja slovenska inštitucija za razvoj, raziskave in svetovanje na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Ustanovila ga je vlada RS, soustanovitelja pa sta Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije. V skladu s podlago, podano v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UR.L.12/96), opravlja Center raziskovalno, razvojno in svetovalno delo in je mesto, kjer se srečujejo, usklajujejo in povezujejo interesi države in socialnih partnerjev v poklicnem in strokovnem izobraževanju

Reševanje dileme inovatorjev z ekipami Start-Young(TM). Ustvarjanje timov mladih podjetnikov, ki rešujejo probleme za prihodnost in pomagajo organizacijam pri prizadevanju, spodbujanju inovacij, idej in tržnega testiranja.

Svetovanje pri prenosu tehnologije, razvoju poslovanja, vrednotenju tehnologije in pridobivanju povezav, virov in poslov na Kitajskem.

Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo (SRIP – Krožno gospodarstvo) je povezava slovenskega gospodarstva, izobraževalno-raziskovalnih in razvojnih institucij, nevladnih organizacij in drugih zainteresiranih, v sodelovanju z državo, v nove verige vrednosti po načelih ekonomije zaključenih snovnih tokov.

Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor

Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola

Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana, SGGOŠ Ljubljana

Storitve in produkti obsegajo metode detekcije in eliminacije mikroorganizmov v pitnih, odpadnih vodah ter produktih kemične in prehrambne industrije.

Kinetic Reactor tehnologija v aplikativnem smislu omogoča preprečevanje izločanja kalcita iz vode, preprečuje korozivnost vode, omogoča mikrobiološko dezinfekcijo, nevtralizira in odstrani neželene organske in organske elemente ter omogoča vrsto specializiranih aplikacij, kot npr. plinsko izmenjavo, oksidacijo, redukcijo, ekstrakcijo raztopljenih snovi, direktno sintezo in ionsko izmenjavo/uravnoteženost.

Trenutna področja uporabe Kinetic Reactor tehnologije so distribucija pitne vode na omrežju in v stavbah ter specializirane rešitve za nastanitvene objekte, bolnišnice ter industrijo. Vstopamo v industrijske procese z izboljšavami in novimi postopki.

Na področju odpadnih voda se podjetje osredotoča na odstranjevanje fosfatov in nitratov iz odpadnih vod. Končna cilja sta dva – pridobivanje surovin iz odpadnih vod in uporaba tako prečiščene odpadne vode za potrebe namakanja.

Partnerji Slovenskega gradbenega grozda

Partnerji so organizacije, s katerimi imamo podpisan sporazum o sodelovanju.

Za članstvo ali druge oblike sodelovanja pokličite ali pošljite e-sporočilo.
Partner Slovenskega gradbenega grozda
V Ruski federaciji sodelujemo s Kazansko državno univerzo za arhitekturo in gradbeništvo.
Show Buttons
Hide Buttons