Povezovanje je ključ do uspeha. Pridružite se nam.

Preverite zakaj!

Vabilo na EU poslovno misijo na Filipine - v sodelovanju z ECCA in SGG

Vabilo in prijava

Aktualno

Delavnica: "Kako do boljše prijave na RRI razpisih"

Poglej vsebino delavnice

14 let delovanja

20 EU projektov 

141 partnerjev v EU projektih

33 držav 

(Poljska, Češka, Grčija, Madžarska, Velika Britanija, Španija, Francija, Litva, Finska, Portugalska, Nemčija, Italija, Belgija, Nizozemska, Švedska, Estonija, Bolgarija, Malta, Hrvaška, Avstrija, Slovaška, Romunija, Luksemburg, Irska, Švica, Srbija, Makedonija, Gruzija, Rusija, Uzbekistan, Mongolija, Mehika, Tajska)

SGG je odprt inovacijski grozd

SGG je namenjen gospodarskim družbam, organizacijam in posameznikom s širšega področja graditve objektov, predvsem področja energetsko učinkovite in trajnostne gradnje, obnove objektov in objektov kulturne dediščine, novih materialov, proizvodov in storitev na teh področjih, a tudi vseh drugim družbam, organizacijam in posameznikom, ki se navezujejo na graditev, na trajnostni razvoj, zeleno in krožno gospodarstvo. Kot grozd poseben poudarek dajemo prav vzpostavljanju novih oblik razvojnega in poslovnega sodelovanja preko meja sektorja, saj je v okviru teh sodelovanj največ možnosti za inovacije in razvojne preboje.

English version

MSP, ki gostujejo v grozdih in poslovnih mrežah, imajo lahko koristi od stikov, poslovnih povezav, uradnega in neuradnega znanja iz grozda in poslovne mreže ter od prilagojenih storitev, ki jih zagotavljajo grozdi ali mrežne organizacije. Take koristi spodbujajo na primer razvoj partnerstev v tujini, tako da je MSP omogočen lažji dostop do svetovnih vrednostnih verig, razvoj strateških zvez z raziskovalnimi organizacijami v sodelujočih grozdih ali mrežah, razširitev njihovih komercialnih dejavnosti v tujini, vključno z javnim naročanjem, ter pridobitev ustreznih spretnosti in prilagojenih strokovnih nasvetov.

Države članice bi morale priznati grozde in mrežne organizacije kot pomembne spodbujevalce ter jih vključiti v sisteme za podporo podjetjem, katerih cilj je pospeševanje internacionalizacije MSP. 

Več o tem

Marko Kramar

“S Slovenskim gradbenim grozdom – SGG sodelujem od leta 2013 in sicer se je naše sodelovanje začelo s triletnim EU FP7 projektom EE Highrise, kjer smo se ukvarjali z zelo aktualno  visoko skoraj ničenergijsko stanovanjsko sNES gradnjo, meritvami, izračuni in analizami v virtualnih računskih modelih. Kot rezultat je poleg vrste analiz in ugotovitev o stavbi Eko srebrna hiša, nastal tudi BIM model gradnje ter napotki za projektiranje in gradnjo visokih varčnih objektov z zdravim  bivalnim okoljem ter trajnostnim odnosom do energije in okolja.

Trenutno kot arhitekt aktivno sodelujem na zanimivem projektu GELCLAD – Horizon 2020, kjer se ukvarjamo z razvojem fasadnih panelov, ki bodo imeli odlično toplotno izolativnost, sestavljeni pa bodo iz aerogelne nano-izolacije ter zunanjega dela iz okolju prijaznega lesno polimernega kompozita. Projekt vzpodbuja inovativen pristop k delu in omogoča sodelovanje z vrhunskimi evropskimi strokovnjaki, naprednimi podjetji, inštituti in fakultetami na področju gradbeništva.

SGG ima nedvomno dolgoletne bogate izkušnje na EU projektih. Prepričan sem, da je povezovanje v grozd modro, je prava pot do novega znanja in možnost vključevanja v evropsko raziskovalno sceno – pot v svet!”

Marko Kramar, Marko Kramar arhitekt s. p.

Matija Tomc

Matija Tomc

“S SGG smo prvič sodelovali v okviru evropskega FP7 projekta EE-Highrise, katerega cilj je bila demonstracija in validacija novih tehnologij, konceptov in sistemov, ki so bili uporabljeni pri gradnji prvega večstanovanjskega pasivnega objekta v regiji – Eko Srebrne Hiše. SGG se je poleg deseminacije rezultatov projekta, kar je bila njegova glavna naloga, izkazal tudi za nepogrešljivega svetovalca pri proceduralnih zadevah projekta in nam s svojimi bogatimi mednarodnimi izkušnjami olajšal marsikatero delo. SGG se je izkazal kot zanesljiv in nepogrešljiv partner.”

Matija Tomc, dipl.oec.spec, prokurist

Remty-R d.o.o.

 

Bojko Jerman

Mag. Bojko Jerman

“SGG nas je povabil v mednarodni projekt NewBEE, ki je imel cilj pripraviti orodja na področju energetskih sanacij stavb, na področju kjer smo mi aktivni in ki ga poznamo. V sodelovanju v projektu smo se seznanili s številnimi praksami in izkušnjami v drugih državah EU, sodelovali pa smo tudi pri čim bolj uporabnikom prijaznemu orodju. Bilo je zanimivo in koristno, skupaj smo sedeli tako znanstveniki, svetovalci, fakultete kot podjetja iz prakse. Prednost sodelovanja s SSG je v tem, da oni nosijo vso logistično podporo, ki jemlje čas in je vsi tudi ne obvladamo, zato smo se mi lahko posvetili predvsem vsebini projekta in rezultatom.Verjamem in upam, da nas bodo še povabili v kak podoben projekt.”

E-NETSI d.o.o.

Mag. Bojko Jerman, u.d.i.a., direktor

V okviru začetnega sestanka projektov COSME Clusters go international je SGG v imenu partnerjev EU COSME projekta ECCA (Evropska zveza za krožno graditeljstvo – uporaba krožnega gospodarstva za internacionalizacijo ter globalno konkurenčnost evropskih malih in srednjih podjetij s področja graditve objektov ) prevzel znak ESCP-4i s strani predstavnikov Evropske komisije.

Projekt ECCA (EUROPEAN CIRCULAR CONSTRUCTION ALLIANCE – ADOPTING CIRCULAR ECONOMY FOR INTERNATIONALIZATION AND GLOBAL COMPETITIVENESS OF EUROPEAN SMES IN BUILDING AND CONSTRUCTION) je kot eden od 14 financiranih in še 10 nefinanciranih projektov prejel oznako ESCP-4i, s katero lahko nastopa v okviru mednarodnih aktivnostih. ESCP-4i je okrajšava za Evropsko strateško partnerstvo grozdov za internacionalizacijo , ki je namenjeno podpori internacionalizacije grozdov in njihovih članov. Tem partnerstvom daje EU komisija (DG Growth) veliko težo in poudarek, kar je bilo razvidno tudi iz aktivnosti in predstavitev na dogodku.

co-funded-cosme-vert_en

Projekt je sofinanciran v okviru EU programa COSME

Znanja in kompetence za razvoj, inovacije in nove poslovne modele

Slovenski gradbeni grozd-GIZ smo odprta in neodvisna organizacija. Od ustanovitve leta 2004 smo se uspešno vključevali v razvojno raziskovalne projekte v okviru različnih programov EU (FP7, CIP, IEE, Leonardo da Vinci). V letu 2011 smo prvič prevzeli vlogo koordinatorja projekta STOREPET, triletnega FP7 projekta, ki smo ga skupaj s partnerji uspešno zaključili leta 2014.

V vsem  tem času smo pridobili pomembne izkušnje pri pripravi in izvajanju projektov, pri projektu STOREPET, ki smo ga koordinirali pa tudi sposobnosti za koordinacijo in projektno vodenje ter vsebinsko in finančno poročanje. Poleg tega nam je sodelovanje v projektih EU omogočilo pridobivanje in ustvarjanje novih znanj o trajnostni gradnji, razvoju novih materialov in storitev, inoviranju in poslovnih modelih. Vzpostavili smo številne povezave s partnerskimi organizacijami in posamezniki iz Evrope in tudi širše. V nekatere projekte, kjer je bilo to takrat možno, smo lahko vključili tudi člane grozda (NEOSYS, ROBOTINA, FGG, RAZPON, EVIP, E-NETSI). S to prakso želimo nadaljevati v novem programu Obzorje 2020, v katerem je velik poudarek na sodelovanju industrije, predvsem malih in srednjih podjetij. Več informacij o tem se nahaja na tej povezavi.


Naše aktivnosti in storitve

Vsekakor vas želimo vzpodbuditi, da se aktivno vključite v evropske razvojne programe in projekte (in seveda naše, slovenske). Živimo in delujemo v času nenehnih sprememb na vseh posročjih, zato je smiselno, da smo tudi sami med tistimi, ki spremembe ustvarjajo ali se jim med prvimi prilagajajo in odzivajo nanje. Pomagamo vam lahko pri iskanju najustreznejših idej za razvojno delovanje, povezovanju idej s primernimi razpisi, oblikovanju in pripravi projektnih prijav, sestavi ustreznega partnerstva, administrativnem in finančnem vodenju in poročanju, komunikacijskih aktivnostih s ključnimi deležniki in izvedbi drugih, s projekti povezanih aktivnosti. Vsako razvojno delovanje je smiselno le, če vodi k ustvarjanju nove vrednosti. Pomagamo vam oblikovati ustrezne poslovne modele za izboljšanje obstoječega poslovanja ali trženje rezultatov projektov.

Inoviranje poslovnih modelov

S poslovnim modelom organizacije opišejo, kako ustvarjajo, dostavljajo in zajemajo vrednost. S pomočjo sodobnih pristopov in vizualnih orodij vam pomagamo ponazoriti obstoječ poslovni model, kar je izhodišče za uvajanje inovacij na različnih področjih poslovanja. To hkrati omogoča ugotoviti razvojne priložnosti in poiskati ideje za projekte. V Sloveniji je morda manj znano dejstvo, da inoviranje poslovnih modelov omogoča ustvarjanje večjih prihodkov kot druge vrste inovacij. Bodite med prvimi, ki boste to dejstvo obrnili sebi v prid.

Od ideje do ustreznega projekta

Pomagamo vam poiskati razvojne ideje za vašo dejavnost in jih povezati s primernimi razpisi. Lahko gremo tudi po obratni poti. Za določen razpis vam pomagamo poiskati projektno idejo, ki je, glede na vaše področje dela, za vas najbolj ustrezna. Predvsem EU ponuja zares veliko možnosti preko programov, kot so Obzorje 2020, COSME, Erazmus +, INTERREG in še mnogih drugih. Obstaja široka paleta programov teritorialnega sodelovanja in morda niti ne veste, da v programih Alpe, Centralna Evropa, Podonavje, Mediteran in Jadransko – Jonski program lahko sodelujejo organizacije iz celotne Slovenije.

Pomoč pri pripravi prijave

Lahko vam  pomagamo pri pripravi prijave. Uspeh je odvisen od mnogih dejavnikov. Prijave se ocenjujejo po različnih kriterijih in pri vsakem od teh je potrebno doseči določeno število točk. Tako je na primer prijava, ki po kriterijih znanstvene odličnosti doseže maksimum točk, nima pa razdelane komunikacije z deležniki ali načrta komercializacije pričakovanih rezultatov, neuspešna.Četudi se to zgodi, je lahko osnova za nadaljnje delo in naslednje priložnosti, saj boste imeli na koncu izdelan načrt razvoja, poleg tega pa boste med samo pripravo pridobili dodatna znanja.

Pomoč pri sestavi projektnega partnerstva

Tu vam lahko v svojem omrežju in širše pomagamo poiskati najustreznejše razvojne partnerje. Odkar sodelujemo v mednarodnih razvojnih aktivnostih, smo spoznali več sto vrhunskih raziskovalcev in strokovnjakov na različnih področjih in se povezali s številnimi organizacijami in podjetji. Včlanjeni smo v Evropsko gradbeno tehnološko platformo, katere del je tudi Energy Efficient Building European Initiative in aktivno sodelujemo v mreži nacionalnih tehnoloških platform. Vključeni smo tudi v iniciativo Renovate Europe. In nenazadnje, tudi naši partnerji lahko vedo za koga, ki ustreza vašim potrebam.

V sporočilu Evropske komisije iz leta 2014 »Za evropski industrijski preporod« je komisija izpostavila industrijske grozde kot kompetentne deležnike, ki lahko olajšajo  medsektorsko in čezmejno sodelovanje ter pomagajo malim in srednjim podjetjem (MSP) za rast in internacionalizacijo. Komisija je začela več pobud v okviru programov COSME in Obzorje 2020 za podporo inovacijam in rasti MSP prek grozdov.

EU Cluster Portal

Imamo znanje, izkušnje, kompetence in reference. Lahko vam pomagamo rešiti marsikateri problem v zvezi z razvojno raziskovalnim in inovacijskim delom. Kontaktirajte nas in potrudili se bomo poiskati rešitev za vas. Korist je obojestranska, sodelovanje z nami pa investicija v nove priložnosti. Ključ je v zaupanju.

Skupaj smo lahko še uspešnejši!

Kontaktirajte nas!

Če vas zanima članstvo v grozdu, lahko več informacij o tem dobite tukaj.

Vabimo vas tudi, da si ogledate v katerih projektih smo sodelovali. To lahko storite na tej povezavi.

Več informacij o tem, zakaj je potrebno inovirati, prenavljati poslovne modele in razvojno sodelovati pa lahko poiščete tukaj.

Pridružite se našim članom!

Marko Kramar arhitekt s. p.

Kaj omogoča članstvo v SGG?

 

i

Razvojno sodelovanje

K sodelovanju vabimo podjetja in druge ključne deležnike s področja trajnostne gradnje, ki želijo in upajo vlagati delo in kapital v nove izdelke in storitve, v inoviranje in nove poslovne modele in ki so pripravljena sodelovati v EU raziskovalno razvojnih projektih.

Za gradbeno panogo zanimive teme projektov so  energetska učinkovitost, obnova objektov, trajnostna gradnja, razvoj novih materialov in storitev, uporaba principov krožne ekonomije, inovacije in razvoj novih poslovnih modelov.

Sodelovanje v projektih omogoča pridobitev novih znanj in kompetenc, s tem pa tudi določeno konkurenčno prednost na trgu.

SGG skuša bo najboljših močeh pri tem sodelovati in te razvojne trende podpirati.

Vlaganje v raziskave in razvoj je tudi davčna olajšava.

SID banka v okviru svoje ponudbe “Razvoj družbe znanja in inovativnega podjetništva” nudi ugodna dolgoročna sredstva za projekte s področja razvoja, raziskav in inovacij, kot tudi izobraževanja, izobraževalne infrastrukture in zaposlovanja.

Povezovanje in mreženje

Članstvo v grozdu omogoča povezovanje in aktivno mreženje, torej spoznavanje vaših potencialnih partnerjev, bodisi s področja industrije ali razvojno raziskovalne sfere in prav ta osebni stik vam bo kdaj kasneje lahko omogočil izvedbo skupnih projektov. Lahko boste spoznali tudi vaše konkurente in ugotovili, kako se lotevajo podobnih problemov in kaj se lahko drug od drugega naučite. Za dosego ciljev Akcijskega načrta za skoraj-nič energijske stavbe za obdobje do leta 2020 je potrebno usvojiti nova znanja in pristope. Tudi v okviru striukturnih skladov je veliko sredstev namenjenih energetski sanaciji stavb. To delo bodo lahko opravljali tisti, ki bodo ustrezno usposobljeni. V prednosti bodo torej tisti, ki bodo ta znanja usvojili prej.

Poleg povezovanja v evropsko RR omrežje (Evropska gradbena tehnološka platforma ECTP, Mreža nacionalnih gradbenih tehnoloških platform, Združenje E2B  -Energy Efficient Buildings, iniciativa Renovate Europe) in združevanja virov (kadri, čas, raziskovalne kapacitete) sodelovanje v grozdu v okviru Obzorja 2020 (Horizon 2020) prinaša še druge prednosti.

Pridobivanje finančnih virov za razvoj

V programu Obzorje 2020 je velik poudarek na sodelovanju industrije, predvsem malih in srednjih podjetij.

Glede na to, da so upravičeni stroški povrnjeni od 70% do 100%, odvisno od razpisa, priznano pa je še 20% režijskih stroškov, je sodelovanje v teh projektih zelo zanimivo tudi za podjetja, ki se do sedaj zaradi dodatnih vlaganj takih aktivnosti še niso lotila. V primerjavi z nacionalnimi razpisi in tudi drugimi EU razpisi je tako stopnja sofinanciranja zelo ugodna in lahko pomemben motivator za pripravo prijav.

Člani gospodarskih združenj (kot je na primer Slovenski gradbeni grozd – GIZ) lahko neposredno sodelujejo v pridobljenih projektih združenja in s tem zmanjšajo včasih hudo obsežne administrative naloge ob individualni prijavi. Njihovo delo na projektih je upravičen strošek.

Seveda pa se lahko podjetja odločajo tudi za samostojne prijave, pri čemer jim SGG lahko nudi strokovno podporo in storitve.

Druge koristi včlanitve v SGG si lahko ogledate na tej povezavi.

Z

Koristi za mikro, mala in srednja podjetja, ki sodelujejo v evropskih projektih

 • povečanje produktivnosti,
 • pridobitev novih kompetenc, spretnosti in znanj (»know how«),
 • boljša kakovost izdelkov ali storitev,
 • uvajanje novih izdelkov ali storitev v podjetje in/ali na trg,
 • intenziviranje mednarodnih stikov in s tem nove možnosti za mednarodno sodelovanje,
 • povečanje izvoza,
 • pridobitev publicitete in s tem boljša prepoznavnost v javnosti,
 • vstop na nova tržišča,
 • verjetno pa bi lahko našli še kaj, na primer gradnjo zaupanja v okviru povezovanja in sodelovanja.
Koristi sodelovanja in povezovanja

Uradna definicija grozdov pravi, da: »Industrijski grozdi predstavljajo neformalno obliko povezovanja med podjetji in drugimi organizacijami v določeni panogi na določenem geografskem področju.«

Povezovanje poteka na osnovi skupnih interesov. Osnovna ideja povezovanja v grozd temelji na sodelovanju. V grozdu lahko sodelujejo tudi podjetja, ki si na trgu konkurirajo. Na prvi pogled je to sicer nelogično, ker pa smo prej omenili skupne interese, ki so med drugim razvojno sodelovanje ter prenos znanj in razvoj novih kompetenc, postane stvar bolj razumljiva.

Še bolj pa postane razumljiva takrat, ko se zavemo, da beseda konkurenca izvorno, v latinščini, ne pomeni nič drugega, kot »skupaj teči«. Torej, brez spotikanja, prerivanja in odrivanja. Zanimivo, mar ne?

Članstvo in sodelovanje v grozdu mikro, malim in srednjim podjetjem (in seveda tudi velikim) omogoča navezavo stikov s partnerskimi organizacijami v tujini. To so lahko podjetja, inštituti, proizvajalci gradbenih materialov, proizvajalci montažnih hiš, univerze in druge organizacije, zanimive z vidika članov. V našem primeru so to vse organizacije in posamezniki v omrežju, ki smo ga s sodelovanjem v številnih mednarodnih projektih ustvarili v Slovenskem gradbenem grozdu in ki zajema partnerje v praktično vseh evropskih državah, pa tudi širše.

Sodelovanje v razvojno raziskovalnih projektih članom grozda omogoča, najenostavneje povedano, plačilo zato, da se učijo, navezujejo stike in razvijajo nove kompetence. Ker je sodelovanje v projektu plačano, lahko podjetja bistveno več časa namenijo razvoju in usposabljanju, kot bi ga sicer.

Slovenski gradbeni grozd vam lahko ponudi sledeče:

 • pomoč pri generiranju projektnih idej in povezovanje idej s primernimi programi in razpisi,
 • svetovanje pri pripravi prijave in iskanje primernega razpisa (nacionalni razpisi, razpisi mednarodnega teritorialnega sodelovanja, Obzorje 2020, COSME…),
 • pomoč pri pripravi prijav,
 • pomoč pri iskanju ustreznih partnerjev iz Slovenije ali držav EU,
 • pomoč pri izvedbi projektov (koordiniranje in projektno vodenje, svetovanje pri izvedbi ter vsebinskem in finančnem poročanju),
 • pomoč pri izvedbi aktivnosti informiranja in komuniciranja o projektih in rezultatih projektov,
 • pomoč pri uvajanju projektnih rezultatov na trg,
 • pomoč v zvezi z varovanjem pravic intelektualne lastnine,
 • mreženje in povezovanje v čezmejne razvojne in poslovne povezave in sodelovanja,
 • informiranje, izobraževanje, svetovanje za prenos znanj in razvojnih rezultatov v poslovno prakso, poslovno sodelovanje, inovacijske aktivnosti in trženje,
 • delavnice razvoja in inoviranja poslovnih modelov,
 • za člane grozda pa še vključevanje v izvedbo odobrenih projektov, kar pomeni pridobitev sorazmernega deleža financiranja.

Več o tem, kaj omogoča članstvo v SGG, si lahko preberete na tej povezavi.

Najbolj pomembna valuta, ki jo takšno sodelovanje omogoča, je znanje. Nova znanja in nove kompetence namreč omogočajo nove priložnosti.

Podjetja in organizacije, vključene v grozd, pa se lahko tudi same medsebojno dogovarjajo za različna sodelovanja. Bistveno je, da razumejo in prepoznajo možnost povezovanja in mreženja, ki jo omogoča sodelovanje v grozdu. Pravzaprav je smiselno, da v tem povezovanju prepoznajo in vidijo tudi ekonomski interes. Bolj, ko je članstvo v grozdu heterogeno, več je različnih možnosti sodelovanja in ponudbe izdelkov ali storitev.

Več informacij o vlogi, pomenu, vplivih, organiziranju in vodenju industrijskih grozdov.

Zakaj so industrijski grozdi pomembni?
 • Grozdi delujejo skupaj na regionalnih trgih.
 • 38% evropskih delovnih mest bazira na povezavah grozdov in sodelovanje malih in srednjih podjetij v grozdih vodi do več inovacij in rasti.
 • Obstaja več kot 2000 različnih industrijskih grozdov v Evropi, od katerih jih je 150 takšnih, ki spadajo med vodilne v svetu  z vidika zaposlovanja, velikosti, osredotočenosti in specializacije.
 • Po podatkih European Cluster Excellence Scoreboard za obdobje 2010-2013, je 33,3% podjetij, povezanih v grozde doseglo rast zaposlovanja preko  10%, v primerjavi z 18,2% podjetij, ki niso v povezavah.

(V angleščini je grozdu ekvivalenten izraz »Cluster«.)

Več informacij o grozdih v okviru EU se nahaja na EU Cluster Portal.

Dodatne informacije pa lahko pridobite tudi v brošuri Cluster Programmes in Europe.

Vlaganje v raziskave in razvoj je davčna olajšava.

Izkoristite jo!

Slovenski gradbeni grozd – GIZ je včlanjen v naslednje povezave. Prednosti tega članstva so lahko na voljo tudi vam.

TCI
ELAN network
eRegion
EU Gateway

Povežite se z nami v omrežju LinkedIn

LinkedIn

Povežite se z nami v omrežju Facebook

Facebook
Show Buttons
Hide Buttons