Objavili smo informacije o AEC EUROCLUSTER projektu in možnostih za pridobitev financiranja za projekte članov grozda v okviru t.i. kaskadnega financiranja

Kliknite za več informacij

SGG - inovacijski grozd

SGG kot inovacijski grozd podpira razvojno sodelovanje med člani s ciljem izboljšati inovativnost, konkurenčnost in uspešnost, pomagati pri prehodu v krožno in trajnostno gradnjo ter omogočiti mednarodno sodelovanje in internacionalizacijo. Zakaj postati član grozda in kako?

ICBUILD - podpora internacionalizaciji krožnih rešitev v graditvi

Evropsko partnerstvo grozdov za internacionalizacijo: razvoj kompetenc za internacionalizacijo, razvoj in pripravo skupne ponudbe krožnih rešitev v graditve za tretje trge Kanade, Mehike, Brazilije, Združenih Arabskih Emiratov in Indije.
Kako mi lahko sodelovanje v partnerstvu pomaga pri prodoru na tuje trge?

SMART4NZEB

Evropsko strateško partnerstv0 za odličnost grozdov, SGG in partnerskih grozdov iz Romunije, Poljske in Srbije za dvig kompetenc sodelujočih grozdov in njihovih članov pri projektiranju, gradnji in uporabi in širitve trga skoraj nič energijske gradnje.
Kakšne so priložnosti za sodelovanje, razvoj in prodor na tuje trge Romunije, Srbije in Poljske?

Prominent PLUS

Prenos izkušenj in znanja o inovativnih javnih naročilih za spodbujanje zelene rasti med partnerji iz Italije, Španije, Portugalske, Francije in Hrvaške. Imamo inovativne rešitve a z njimi ne moremo prodreti na javnih razpisih. Kako nam lahko koristijo izkušnje in znanja o inovativnih javnih naročilh?

Evropska gradbeno tehnološka platforma

Evropska gradbeno tehnološka platforma (ECTP) je inštitucija, ki v sodelovanju z ustreznimi EU direktorati narekuje politiko razvoja in raziskav v gradbenem sektorju. Je torej organizacija, ki svetuje in lobira v zvezi z razvojnimi prioritetami gradbenega sektorja.
Kako zvem več o prioritetah sektorja in bodočih tehnologijjah?

Renovate Europe iniciativa

Namen delovanja Renovate Europe je zavzemanje za ambicioznejše cilje energetske prenove stavb na ravni EU in vključitev teh ciljev v zakonodajo. Ambicioznejši cilji pomenijo večje prihranke energije, manjše izpuste toplogrednih plinov, hkrati pa več dela in s tem prihodkov za izvajalce in ponudnike storitev, materialov in tehnologij.
Želimo se vključiti in podpreti kampanjo v Sloveniji

Evropska platforma za sodelovanje grozdov

European Cluster Collaboration Platform omogoča sodelovanje na razpisih za evropska strateška partnerstva grozdov, sodelovanje na misijah v tujino, sodelovanje v programu ClusterXchange ter sodelovanje na dogodkih za usposabljanje in mreženje.
Več o konkretnih priložnostih – glej ICBUILD, partnerstvo za internacionalizacijo rešitev krožne gradnje ter SMRT4NZEB, partnerstvo za skoraj nič energijsko gradnjo.

Mednarodni grozd za krožno gradbeništvo

International Circular Construction Cluster

Slovenski gradbeni grozd preko International Circular Construction Cluster, katerega pobudnik smo, vzpostavljamo stike s sorodnimi organizacijami po svetu, ki jih zanima sodelovanje pri transformaciji gradbenega sektorja. Številne so ta prizadevanja podprle tudi s pismom podpore za International Circular Construction Cluster.

Naši partnerji o nas

Medijski sponzor

Revija Gradbenik

Podjetja in organizacije, ki so člani Slovenskega gradbenega grozda

Za članstvo ali druge oblike sodelovanja pokličite ali pošljite e-sporočilo.

JUB Skupina je uspešna mednarodna korporacija s 144-letno tradicijo v proizvodnji barv, ki obsega dvanajst hčerinskih družb in deluje na več kot tridesetih trgih.

RIHTER je proizvajalec lesenih montažnih hiš, z najvišjimi trajnostnimi rešitvami, prilagodljivostjo uporabnikom. Vsak projekt temelji na sodelovanju z naročnikom in ob upoštevanju njegovih individualnih želja in potreb.

Profesionalni arhitekturni digitalni pregledi stavb in objektov, zaščitenih kot kulturna dediščina

Projektiranje in inženiring stavb, s poudarkom na uporabi lesa in drugih trajnostnih rešitev.

EKSTERA d.o.o.

Poslanstvo podjetja Ekstera d.o.o. je s pomočjo krožnega gospodarstva podjetjem zagotoviti najboljše rešitve.

Našo vizijo dosegamo na način nudenja celostne pomoči podjetjem pri ravnanju z odpadki in razvojem uporabnih izdelkov iz odpadkov.

Viris d. o. o. je vodilno podjetje, specializirano za informacijsko varnost. Izvajajo varnostne preglede informacijskih sistemov, omrežij in aplikacij. Strankam nudijo popolne preglede aplikacij. Izvajajo tudi usposabljanje za informacijsko varnost in razvoj varne programske opreme.

CREA PRO: Rešitve za informacijsko varnost: neodvisno podjetje za svetovanje, implementacijo in razvoj programske opreme, ki je celovito osredotočeno na IT varnost in sorodne tehnologije

Poslastvo podjetje je pomagati podjetjem B2B pri pametnejši in učinkovitejši prodaji, k rasti in prodajati več na LinkedInu, je specialist za B2B marketing in rast podjetij.

Reševanje dileme inovatorjev z ekipami Start-Young(TM). Ustvarjanje timov mladih podjetnikov, ki rešujejo probleme za prihodnost in pomagajo organizacijam pri prizadevanju, spodbujanju inovacij, idej in tržnega testiranja.

Svetovanje pri prenosu tehnologije, razvoju poslovanja, vrednotenju tehnologije in pridobivanju povezav, virov in poslov na Kitajskem.

Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor

Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola

Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana, SGGOŠ Ljubljana

Partnerji Slovenskega gradbenega grozda

Partnerji so organizacije, s katerimi imamo podpisan sporazum o sodelovanju.

Za članstvo ali druge oblike sodelovanja pokličite ali pošljite e-sporočilo.
Partner Slovenskega gradbenega grozda
V Ruski federaciji sodelujemo s Kazansko državno univerzo za arhitekturo in gradbeništvo.
Show Buttons
Hide Buttons