Povezovanje je ključ do uspeha. Pridružite se nam.

 

V Evropi obstaja skoraj 3000 inovacijskih grozdov, v katerih se povezujejo mala in srednja podjetja, univerze ter druge razvojno raziskovalne inštitucije. Ta podjetja se zavedajo dejstva, da takšno povezovanje vodi do boljših in trajnejših poslovnih rezultatov.

Ta podjetja so dokazano bolj inovativna, v povprečju pa dosegajo tudi več prihodkov na zaposlenega. Na spodnji sliki se takšna podjetja nahajajo na levi strani inovacijske krivulje.

Razporeditev podjetij po inovacijski krivulji nam pove tudi naslednje:

  • 16% podjetij ne bo nikoli videlo smisla v sodelovanju z nami,
  • 34% podjetij bi se morda pridružilo, po dolgotrajnem opazovanju in razmišljanju “kaj imamo mi od tega”,
  • 34% podjetij bi to storilo malo prej.

Zato pozornost ter energijo usmerjamo v podjetja, ki so inovativna (teh je 2,5%) ali hitro dojamejo vpliv sprememb (“zgodnji uporabniki”), ki jih je 13,5%.

To je skupaj 16% potencialnih podjetij, ki so ali bodo prepoznala koristi in priložnosti sodelovanja v in s SGG. Seveda ne vseh 16%. Za kakovostno delo in sodelovanje smo število podjetij omejili na 35. Kaj to sodelovanje omogoča, si oglejte v nadaljevanju.

Nova znanja

Na področju energetske učinkovitosti, obnove objektov, trajnostne gradnje, razvoja novih materialov in storitev, uporabae principov krožne ekonomije, inovacij in razvoja novih poslovnih modelov, BIM-a in še vse drugo, kar se pojavlja sproti in je pomembno za našo panogo.

Novi stiki in povezave

Članstvo v grozdu omogoča povezovanje in aktivno mreženje na nacionalnem in mednarodnem nivoju, torej spoznavanje potencialnih partnerjev med člani grozda kot tudi zunanjimi partnerji SGG (podjetja iz drugih grozdov in projektni partnerji).

Nov vir denarja

Denar ni vse, je pa pomemben. Kot član grozda se v nekaterih primerih lahko neposredno vključite v odobren projekt (kar pomeni bistveno manj administrativnega poročanja), sicer pa lahko koristite ostale možnosti, ki jih grozdom namenja EU. Če ste član.

15 let delovanja

22 EU projektov 

več sto partnerjev v EU projektih

33 držav 

(Poljska, Češka, Grčija, Madžarska, Velika Britanija, Španija, Francija, Litva, Finska, Portugalska, Nemčija, Italija, Belgija, Nizozemska, Švedska, Estonija, Bolgarija, Malta, Hrvaška, Avstrija, Slovaška, Romunija, Luksemburg, Irska, Švica, Srbija, Makedonija, Gruzija, Rusija, Uzbekistan, Mongolija, Mehika, Tajska)

Slovenski gradbeni grozd

Revija Gradbenik: medijski sponzor SGG. Naročilnica na revijo se nahaja na dnu strani.

Povežite se z nami na omrežjih Linkedin, Facebook in Twitter ter naročite na novice in You Tube kanal.

Za lažje razumevanje: grozdi so skupine podjetij (največkrat so to mala in srednja podjetja in podjetniki posamezniki) in drugih sorodnih podpornih akterjev, kot so na primer fakultete in inštituti, ki sodelujejo na določenem področju. V našem primeru se to področje nanaša na trajnostno, energijsko učinkovito gradnjo, krožno gospodarstvo, digitalizacijo in internacionalizacijo v širšem gradbenem sektorju, kamor spadajo vsi deležniki v celotnem življenjskem ciklu (na primer) stavbe: od investitorjev, projektantov različnih strok, izvajalcev gradbenih in drugih del, proizvajalcev gradbenega materiala, predelovalcev gradbenih odpadkov, ponudnikov različnih tehnologij, institucij znanja in drugih zainteresiranih subjektov. 

Podjetja in druge organizacije, ki sodelujejo v grozdih, imajo lahko koristi od stikov, poslovnih povezav, formalnega in neformalnega znanja v okviru grozda ter od drugih storitev, ki jih zagotavljajo grozdi.

V Evropi je pskoraj 3000 različnih grozdov, podjetja, ki v njih sodelujejo pa izkoriščajo vse prednosti, ki ga to sodelovanje, tudi s pomočjo podpore EU, omogoča. 

Podjetja, ki sodelujejo v grozdih (»clusters«) so bolj inovativna, ustvarjajo več delovnih mest in registrirajo več mednarodnih blagovnih znamk in patentov, kot bi jih brez tega sodelovanja. So skratka uspešnejša, z več prihodki in več možnostmi za trajnejši obstoj.

Slovenski gradbeni grozd je včlanjen v naslednje povezave. Prednosti tega članstva so lahko na voljo tudi vam.

Evropska gradbeno tehnološka platforma

Evropska gradbeno tehnološka platforma (ECTP) je inštitucija, ki v sodelovanju z ustreznimi EU direktorati narekuje politiko razvoja in raziskav v gradbenem sektorju. Je torej organizacija, ki svetuje in lobira v zvezi z razvojnimi prioritetami gradbenega sektorja.

Renovate Europe iniciativa

Namen delovanja Renovate Europe je zavzemanje za ambicioznejše cilje energetske prenove stavb na ravni EU in vključitev teh ciljev v zakonodajo. Ambicioznejši cilji pomenijo več dela in s tem prihodkov za vse udeležence prenove. To ste lahko tudi vi.

Evropska platforma za sodelovanje grozdov

Omogoča sodelovanje na številnih misijah v tujino. Ciljne države so Japonska, Filipini, Kitajska, Indija, ZDA, Taiwan in mnoge druge. Cilj teh misij je razvoj mednarodnega sodelovanja in internacionalizacija podjetij. Sodelovanje je omogočeno grozdom in njihovim članom, stroške pa delno krije EU.

EU Gateway - Poslovne avenije

Pomaga evropskim podjetjem pri vzpostavljanju dolgotrajnega poslovnega sodelovanja v Aziji. Izbrana evropska podjetja, ki izpolnjujejo merila za upravičenost, dobijo priložnost za sodelovanje v tedenski poslovni misiji, ki je osredotočena na določen sektor v Koreji, jugovzhodni Aziji, Kitajski in na Japonskem.

Evropska zveza za krožno gradbeništvo

Krožno gospodarstvo je prepoznano kot ena izmed prioritet EU in v okviru le tega je gradbeništvo eno izmed prednostnih področij. Evropsko zvezo za krožno gradbeništvo smo ustanovili skupaj s partnerji iz Španije in Poljske, trenutno pa je v njej včlanjenih 26 grozdov in 12 podpornih partnerjev kot so univerze in inštituti. 

ELAN (povezovanje podjetij iz EU in Južne Amerike)

Podobna zgodba kot EU Gateway torej, le da gre v tem primeru za Južno Ameriko, spodbujajo pa se tehnološka podjetja (kamor podjetja iz gradbene panoge sodijo). Seveda se tudi v tem primeru lahko mrežite in iščete druge možnosti sodelovanja z evropskimi in južnoameriškimi partnerji.

Strateško partnerstvo za internacionalizacijo

Vodili smo projekt ECCA – European Circular ConstructionAlliance – adopting Circular Economy for internationalization and global competitiveness of European SMEs in Building and Construction.

Strateško partnerstvo za pametno specializacijo

V okviru European Strategic Cluster Partnerships for smart specialisation investments (ESCP-S3) sodelujemo v projektu CYBER SECURE LIGHT, ki se nanaša na kibernetsko varnostna tveganja LED razsvetljave.

Naši partnerji o nas

Z VAŠO POMOČJO DO BOLJŠEGA DELOVANJA V KORIST SLOVENSKEGA GRADBENEGA SEKTORJA

Slovenski gradbeni grozd – GIZ ima status neprofitne organizacije. Sredstva za delovanje pridobivamo iz različnih virov, kot so naročnina, pridobljeni projekti na razpisih in plačila za storitve. Trenutno je glavni vir financiranja financiranje preko projektov, predvsem EU projektov. Ta vir financiranja je žal precej nepredvidljiv.

Menimo, da naše delovanje pomaga krepiti gradbeni sektor v Sloveniji, hkrati pa ga v EU prostoru s svojo prisotnostjo v projektih in mednarodnih organizacijah pomagamo delati prepoznavnega (in tudi izven njenih meja).

Pomagate nam lahko tako, da postanete naš sponzor. Vaša pomoč nam resnično veliko pomeni. 

Seznam sponzorjev:

Medijski sponzor

Revija Gradbenik
Show Buttons
Hide Buttons