Razpis za pridobitev financiranja za projekte članov grozda v okviru t.i. kaskadnega financiranja v okviru AEC EUROCLUSTER projekta je objavljen 30.4.2023

Kliknite za več informacij

SGG - inovacijski grozd

SGG kot inovacijski grozd podpira razvojno sodelovanje med člani s ciljem izboljšati inovativnost, konkurenčnost in uspešnost, pomagati pri prehodu v krožno in trajnostno gradnjo ter omogočiti mednarodno sodelovanje in internacionalizacijo. Zakaj postati član grozda in kako?

ICBUILD - podpora internacionalizaciji krožnih rešitev v graditvi

Evropsko partnerstvo grozdov za internacionalizacijo: razvoj kompetenc za internacionalizacijo, razvoj in pripravo skupne ponudbe krožnih rešitev v graditve za tretje trge Kanade, Mehike, Brazilije, Združenih Arabskih Emiratov in Indije.
Kako mi lahko sodelovanje v partnerstvu pomaga pri prodoru na tuje trge?

AEC EUROCLUSTER

Eurogrozd za .podporo razvojnim projektov za zeleni in digitalnih prehod na področju graditve s finančnimi sredstvi za mala in srednja podjetja.
Več informacij     Povezava do razpisa za finančna sredstva.

xBUILD EUROCLUSTER

xBUILD-EU –  strateško partnerstvo sodelujočih grozdov, osredotočeno na medsektorsko sodelovanje  gradbeništvo, tekstil, napredne proizvodne tehnologije. 1.05 MEUR sredstev za projekte MSP za zeleni in digitalni prehod.

InTRANSIT

V evropskem projektu InTransit s skupnim proračunom 5 milijonov € bodo 3 milijoni € namenjeni malim in srednjim podjetjem (MSP) za razvojne in inovacijske projekte, 1 milijon € pa bo uporabljen za zagotavljanje storitev za uspešen digitalni in zeleni prehod.

EVERGREEN

Erasmus+ projekt – priprava scenarijev za ozelenitev institucij za strokovno in poklicno izobraževanje.

SMART4NZEB

Evropsko strateško partnerstv0 za odličnost grozdov, SGG in partnerskih grozdov iz Romunije, Poljske in Srbije za dvig kompetenc sodelujočih grozdov in njihovih članov pri projektiranju, gradnji in uporabi in širitve trga skoraj nič energijske gradnje.
Kakšne so priložnosti za sodelovanje, razvoj in prodor na tuje trge Romunije, Srbije in Poljske?

Prominent PLUS

Prenos izkušenj in znanja o inovativnih javnih naročilih za spodbujanje zelene rasti med partnerji iz Italije, Španije, Portugalske, Francije in Hrvaške. Imamo inovativne rešitve a z njimi ne moremo prodreti na javnih razpisih. Kako nam lahko koristijo izkušnje in znanja o inovativnih javnih naročilh?

Evropska gradbeno tehnološka platforma

Evropska gradbeno tehnološka platforma (ECTP) je inštitucija, ki v sodelovanju z ustreznimi EU direktorati narekuje politiko razvoja in raziskav v gradbenem sektorju. Je torej organizacija, ki svetuje in lobira v zvezi z razvojnimi prioritetami gradbenega sektorja.
Kako zvem več o prioritetah sektorja in bodočih tehnologijjah?

Renovate Europe iniciativa

Namen delovanja Renovate Europe je zavzemanje za ambicioznejše cilje energetske prenove stavb na ravni EU in vključitev teh ciljev v zakonodajo. Ambicioznejši cilji pomenijo večje prihranke energije, manjše izpuste toplogrednih plinov, hkrati pa več dela in s tem prihodkov za izvajalce in ponudnike storitev, materialov in tehnologij.
Želimo se vključiti in podpreti kampanjo v Sloveniji

Evropska platforma za sodelovanje grozdov

European Cluster Collaboration Platform omogoča sodelovanje na razpisih za evropska strateška partnerstva grozdov, sodelovanje na misijah v tujino, sodelovanje v programu ClusterXchange ter sodelovanje na dogodkih za usposabljanje in mreženje.
Več o konkretnih priložnostih – glej ICBUILD, partnerstvo za internacionalizacijo rešitev krožne gradnje ter SMRT4NZEB, partnerstvo za skoraj nič energijsko gradnjo.

Mednarodni grozd za krožno gradbeništvo

International Circular Construction Cluster

Slovenski gradbeni grozd preko International Circular Construction Cluster, katerega pobudnik smo, vzpostavljamo stike s sorodnimi organizacijami po svetu, ki jih zanima sodelovanje pri transformaciji gradbenega sektorja. Številne so ta prizadevanja podprle tudi s pismom podpore za International Circular Construction Cluster.

Naši partnerji o nas

Medijski sponzor

Revija Gradbenik

Podjetja in organizacije, ki so člani Slovenskega gradbenega grozda

Za članstvo ali druge oblike sodelovanja pokličite ali pošljite e-sporočilo.

JUB Skupina je uspešna mednarodna korporacija s 144-letno tradicijo v proizvodnji barv, ki obsega dvanajst hčerinskih družb in deluje na več kot tridesetih trgih.

RIHTER je proizvajalec lesenih montažnih hiš, z najvišjimi trajnostnimi rešitvami, prilagodljivostjo uporabnikom. Vsak projekt temelji na sodelovanju z naročnikom in ob upoštevanju njegovih individualnih želja in potreb.

Profesionalni arhitekturni digitalni pregledi stavb in objektov, zaščitenih kot kulturna dediščina

Projektiranje in inženiring stavb, s poudarkom na uporabi lesa in drugih trajnostnih rešitev.

EKSTERA d.o.o.

Poslanstvo podjetja Ekstera d.o.o. je s pomočjo krožnega gospodarstva podjetjem zagotoviti najboljše rešitve.

Našo vizijo dosegamo na način nudenja celostne pomoči podjetjem pri ravnanju z odpadki in razvojem uporabnih izdelkov iz odpadkov.

Viris d. o. o. je vodilno podjetje, specializirano za informacijsko varnost. Izvajajo varnostne preglede informacijskih sistemov, omrežij in aplikacij. Strankam nudijo popolne preglede aplikacij. Izvajajo tudi usposabljanje za informacijsko varnost in razvoj varne programske opreme.

Sušilne in higienske omare na osnovi ozona z eko agregatom.

Rešitve in inovativne tehnologije za potrebe livarstvagradbeništvaurejanja športnih igrišč in travnatih površin v državah Srednje in Jugovzhodne Evrope

PAMETNO NASELJE »SONCE« – Legen. Hibridni eko sistem pametnega trajnostnega, krožnega prehoda podeželja s kombinacijo decentralizirane izgradnje na ruralnem območju in virtualnega globalnega sodelovalnega okolja.

Smo kombinacija izkušenj in novih moči. Na trgu od leta 2009, predvsem dejavni na področju projektiranja objektov.
Izkušnje imamo tudi na področju kanalizacij s povdarkom na podtlačnih sistemih.

Omogočanje trajnostne rasti. Vaša vizija trajnostnega, pravičnega, dobro razvitega
in visoko uspešno poslovanje lahko postane resničnost.

Ponovna uporabe obstoječih surovin za nove izdelke,  z možnostjo popravila, ponovna uporaba e-odpadkov,  za izdelke, ki jih je mogoče popraviti, ločevanje nevarnih kemikali, podpiranje krožnega gospodarstva.

Moxture d.o.o.

Napredne rešitve in tehnologije za sanacijo vlage v stavbah.

Crescova ekipa visoko usposobljenih piscev prijav na evropske razpise že več kot 10 let s svojimi izkušnjami in znanjem podjetjem nudi pomoč pri razvoju in izvajanju inovacijskih strategij, ki so pogoj za prijavo na evropske razpise nepovratnih sredstev.

Javni zavod Center RS za poklicno izobraževanje ali kratko CPI je bil ustanovljen leta 1995 kot osrednja slovenska inštitucija za razvoj, raziskave in svetovanje na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Ustanovila ga je vlada RS, soustanovitelja pa sta Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije. V skladu s podlago, podano v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UR.L.12/96), opravlja Center raziskovalno, razvojno in svetovalno delo in je mesto, kjer se srečujejo, usklajujejo in povezujejo interesi države in socialnih partnerjev v poklicnem in strokovnem izobraževanju

Reševanje dileme inovatorjev z ekipami Start-Young(TM). Ustvarjanje timov mladih podjetnikov, ki rešujejo probleme za prihodnost in pomagajo organizacijam pri prizadevanju, spodbujanju inovacij, idej in tržnega testiranja.

Svetovanje pri prenosu tehnologije, razvoju poslovanja, vrednotenju tehnologije in pridobivanju povezav, virov in poslov na Kitajskem.

Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo (SRIP – Krožno gospodarstvo) je povezava slovenskega gospodarstva, izobraževalno-raziskovalnih in razvojnih institucij, nevladnih organizacij in drugih zainteresiranih, v sodelovanju z državo, v nove verige vrednosti po načelih ekonomije zaključenih snovnih tokov.

Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor

Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola

Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana, SGGOŠ Ljubljana

Storitve in produkti obsegajo metode detekcije in eliminacije mikroorganizmov v pitnih, odpadnih vodah ter produktih kemične in prehrambne industrije.

Kinetic Reactor tehnologija v aplikativnem smislu omogoča preprečevanje izločanja kalcita iz vode, preprečuje korozivnost vode, omogoča mikrobiološko dezinfekcijo, nevtralizira in odstrani neželene organske in organske elemente ter omogoča vrsto specializiranih aplikacij, kot npr. plinsko izmenjavo, oksidacijo, redukcijo, ekstrakcijo raztopljenih snovi, direktno sintezo in ionsko izmenjavo/uravnoteženost.

Trenutna področja uporabe Kinetic Reactor tehnologije so distribucija pitne vode na omrežju in v stavbah ter specializirane rešitve za nastanitvene objekte, bolnišnice ter industrijo. Vstopamo v industrijske procese z izboljšavami in novimi postopki.

Na področju odpadnih voda se podjetje osredotoča na odstranjevanje fosfatov in nitratov iz odpadnih vod. Končna cilja sta dva – pridobivanje surovin iz odpadnih vod in uporaba tako prečiščene odpadne vode za potrebe namakanja.

Partnerji Slovenskega gradbenega grozda

Partnerji so organizacije, s katerimi imamo podpisan sporazum o sodelovanju.

Za članstvo ali druge oblike sodelovanja pokličite ali pošljite e-sporočilo.
Partner Slovenskega gradbenega grozda
V Ruski federaciji sodelujemo s Kazansko državno univerzo za arhitekturo in gradbeništvo.
Show Buttons
Hide Buttons