Slovenski gradbeni grozd

Slovenski gradbeni grozd je združenje, ki podjetjem in organizacijam v gradbenem sektorju nudi priložnost za sodelovanje, da skupaj prispevamo k vpeljavi načel krožnega gospodarstva v sektor gradbeništva in graditve objektov in hkrati prispevamo k doseganju klimatskih in trajnostnih razvojnih ciljev v Sloveniji in širše.

Naš cilj je, da Slovenija postane prepoznana kot voditeljica prehoda v krožno gradbeništvo in gradnjo.

 

Poslanstvo Slovenskega grozda je:

 • pomagati izboljšati konkurenčno sposobnost članov z dostopom do novih znanj, razvojem novih kompetenc in poslovnih modelov,
 • podpirati razvojna in poslovna sodelovanja med člani grozda, v vrednostnih verigah in v sektorju s ciljem optimalne izrabe lastnih virov in sinergij med člani,
 • podpirati raziskave in razvoj, inoviranje, komercializacijo inovacij, dostop do trga in novih strank za rast in razvoj članov,
 • podpirati in odpirati nove poslovne priložnosti s spodbujanjem razvojnega sodelovanja preko meja sektorja in v novih verigah vrednosti ,
 • podpirati širjenja na nove in tuje trge v okviru mednarodnega razvojnega in poslovnega sodelovanja SGG in lastne mreže partnerjev v tujini.

 

 

Pomagamo pri razvoju priložnosti, idej in produktov ter njihovem prenosu na trg.

Naš cilj je, da je ta prehod uspešen in izboljša konkurenčnost podjetij takoj.

To lahko naredimo zato, ker znamo uspešne ideje prepoznati in vemo, kako jih realizirati.

Poznamo tudi različne uspešne prakse in pristope, razumemo zakaj delujejo in vemo, kako jih lahko prenesemo v Slovenijo.

 

Pri delu uporabljamo znanja in izkušnje, ki jih že več kot 15 let pridobivamo

 • v okviru razvojno raziskovalnih projektov EU, ki so izjemno zahtevni saj je uspešnih manj kot 5% prijavljenih projektov (mi pa smo sodelovali v več kot 20 projektih),
 • v okviru razvojnega in poslovnega sodelovanja s številnimi partnerji iz EU in širše
 • v okviru medsektorskega sodelovanja ter
 • na trgu specialističnih svetovanj in usposabljanj s področja našega delovanja

 

Predstavljajte si, da ste del te zgodbe

15 let delovanja

22 EU projektov 

2.200.000,00 Evrov nepovratnih sredstev za razvoj,

ki smo jih pomagali pridobiti našim članom

več sto partnerjev v EU projektih

33 držav 

(Poljska, Češka, Grčija, Madžarska, Velika Britanija, Španija, Francija, Litva, Finska, Portugalska, Nemčija, Italija, Belgija, Nizozemska, Švedska, Estonija, Bolgarija, Malta, Hrvaška, Avstrija, Slovaška, Romunija, Luksemburg, Irska, Švica, Srbija, Makedonija, Gruzija, Rusija, Uzbekistan, Mongolija, Mehika, Tajska)

Nova znanja

Članstvo v Slovenskem gradbenem grozdu omogoča hiter prenos novih znanj s področja energetske učinkovitosti, prenove objektov, trajnostne gradnje, razvoja novih materialov in storitev, uporabe principov krožne ekonomije, inovacij in razvoja novih poslovnih modelov, novih modelov financiranja na primer energetskih prenov, BIM-a in ostalih znanj, ki so posledica razvojnih aktivnosti v širšem EU prostoru. Kot članu SGG vam nudimo podporo pri prenosu znanj v vaše podjetje ali vas pomagamo povezati z ustreznimi razvojnimi partnerji.

Novi stiki in povezave

Članstvo v grozdu omogoča povezovanje in aktivno mreženje na nacionalnem in mednarodnem nivoju, torej spoznavanje potencialnih partnerjev med člani grozda kot tudi zunanjimi partnerji SGG (podjetja iz drugih grozdov in projektni partnerji). Takšno povezovanje seveda omogoča tudi poslovne priložnosti.

Še več, Slovenski gradbeni grozd spodbuja poslovno sodelovanje med člani in izkoriščanje sinergičnih učinkov povezovanja.

Nov vir denarja

Kot član grozda se lahko podjetje v nekaterih primerih neposredno vključi v odobren projekt (kar pomeni bistveno manj administrativnega poročanja). Takšna vključitev omogoča pridobitev od nekaj 10.000,00 do 100.000,00 in več Evrov. Ker EU inovacijskim grozdom namenja tudi posebne programe, se člani SGG lahko vključujejo tudi v ta partnerstva, ki so običajno sofinancirana 75% ali več.

Doslej smo članom grozda pomagali pridobiti več kot 2.200.000,00 Evrov.

 

Sodelujemo s podjetji in organizacijami, ki razumejo:

 • da je vlaganje v razvoj pomembno,
 • da je sodelovanje z nami investicija in ne strošek,
 • da lahko zunanji eksperti (v tem primeru mi) opazijo tudi tiste priložnosti podjetja, ki jih sami sicer ne,
 • ki so tudi dejansko in ne le deklarativno pripravljeni na sodelovanje

To so lahko podjetja, posamezniki ali organizacije, ki se ukvarjajo z arhitekturo ali drugim projektiranjem, energetskimi pregledi stavb, trajnostno gradnjo, naravno gradnjo, gradbena podjetja, proizvajalci materialov, investitorji, podjetja, ki se ukvarjajo s prenovami, ponudniki storitev na področju informatizacije stavb, proizvajalci, ponudniki in izvajalci različnih instalacijskih sistemov, ponudniki financiranja gradnje in prenove. V primeru, da se ne najdete na seznamu in želite sodelovati z nami, nas kontaktirajte.

Člani SGG imajo prednostno obravnavo in določene ugodnosti na storitve, ki jih izvajamo.

Kje se vidite? Ste inovatorji ali sledilci?

 

V Evropi obstaja skoraj 3000 inovacijskih grozdov, v katerih se povezujejo mala in srednja podjetja, univerze ter druge razvojno raziskovalne inštitucije. Ta podjetja se zavedajo dejstva, da takšno povezovanje vodi do boljših in trajnejših poslovnih rezultatov.

Ta podjetja so dokazano bolj inovativna, v povprečju pa dosegajo tudi več prihodkov na zaposlenega. Na spodnji sliki se takšna podjetja nahajajo na levi strani inovacijske krivulje.

Pozornost ter energijo usmerjamo v podjetja, ki so inovativna (teh je 2,5%) ali hitro dojamejo vpliv sprememb (“zgodnji uporabniki”), ki jih je 13,5%.

To je skupaj 16% potencialnih podjetij, ki so ali še bodo prepoznala koristi in priložnosti sodelovanja in povezovanja v Slovenskem gradbenem grozdu.

Podjetja in druge organizacije, ki sodelujejo v grozdih, imajo lahko koristi od stikov, poslovnih povezav, formalnega in neformalnega znanja v okviru grozda ter od drugih storitev, ki jih zagotavljajo grozdi.

V Evropi je skoraj 3000 različnih grozdov, podjetja, ki v njih sodelujejo pa izkoriščajo vse prednosti, ki ga to sodelovanje, tudi s pomočjo podpore EU, omogoča. 

Podjetja, ki sodelujejo v grozdih (»clusters«) so bolj inovativna, ustvarjajo več delovnih mest in registrirajo več mednarodnih blagovnih znamk in patentov, kot bi jih brez tega sodelovanja. So skratka uspešnejša, z več prihodki in več možnostmi za trajnejši obstoj. To je tudi razlog, da je EU inovacijske grozde prepoznala kot pomembne in jih podpira.

Slovenski gradbeni grozd je včlanjen v naslednje povezave. Prednosti tega članstva so lahko na voljo tudi vam.

Evropska gradbeno tehnološka platforma

Evropska gradbeno tehnološka platforma (ECTP) je inštitucija, ki v sodelovanju z ustreznimi EU direktorati narekuje politiko razvoja in raziskav v gradbenem sektorju. Je torej organizacija, ki svetuje in lobira v zvezi z razvojnimi prioritetami gradbenega sektorja.

Renovate Europe iniciativa

Namen delovanja Renovate Europe je zavzemanje za ambicioznejše cilje energetske prenove stavb na ravni EU in vključitev teh ciljev v zakonodajo. Ambicioznejši cilji pomenijo več dela in s tem prihodkov za vse udeležence prenove. To ste lahko tudi vi.

Evropska platforma za sodelovanje grozdov

Omogoča sodelovanje na številnih misijah v tujino. Ciljne države so Japonska, Filipini, Kitajska, Indija, ZDA, Taiwan in mnoge druge. Cilj teh misij je razvoj mednarodnega sodelovanja in internacionalizacija podjetij. Sodelovanje je omogočeno grozdom in njihovim članom, stroške pa delno krije EU.

EU Gateway - Poslovne avenije

Pomaga evropskim podjetjem pri vzpostavljanju dolgotrajnega poslovnega sodelovanja v Aziji. Izbrana evropska podjetja, ki izpolnjujejo merila za upravičenost, dobijo priložnost za sodelovanje v tedenski poslovni misiji, ki je osredotočena na določen sektor v Koreji, jugovzhodni Aziji, Kitajski in na Japonskem.

Evropska zveza za krožno gradbeništvo

Krožno gospodarstvo je prepoznano kot ena izmed prioritet EU in v okviru le tega je gradbeništvo eno izmed prednostnih področij. Evropsko zvezo za krožno gradbeništvo smo ustanovili skupaj s partnerji iz Španije in Poljske, trenutno pa je v njej včlanjenih 26 grozdov in 12 podpornih partnerjev kot so univerze in inštituti. 

ELAN (povezovanje podjetij iz EU in Južne Amerike)

Podobna zgodba kot EU Gateway torej, le da gre v tem primeru za Južno Ameriko, spodbujajo pa se tehnološka podjetja (kamor podjetja iz gradbene panoge sodijo). Seveda se tudi v tem primeru lahko mrežite in iščete druge možnosti sodelovanja z evropskimi in južnoameriškimi partnerji.

Strateško partnerstvo za internacionalizacijo

Vodili smo projekt ECCA – European Circular ConstructionAlliance – adopting Circular Economy for internationalization and global competitiveness of European SMEs in Building and Construction.

Strateško partnerstvo za pametno specializacijo

V okviru European Strategic Cluster Partnerships for smart specialisation investments (ESCP-S3) sodelujemo v projektu CYBER SECURE LIGHT, ki se nanaša na kibernetsko varnostna tveganja LED razsvetljave.

Strateško partnerstvo za odličnost grozdov

V okviru European Strategic Cluster Partnerships for excellence (ESCP-4X) sodelujemo v projektu SMART4NZEB, ki omogoča mednarodne izmenjave in strateška partnerstva s poudarkom na izmenjavi izkušenj med različnimi praksami, veščinami, politikami, cilji in stopnjo angažiranosti, v povezavi s skoraj nič energijskimi stavbami (nZEB).

Naši partnerji o nas

Medijski sponzor

Revija Gradbenik

Podjetja in organizacije, ki so člani Slovenskega gradbenega grozda

Za članstvo ali druge oblike sodelovanja pokličite ali pošljite e-sporočilo.
Opti.Space – slovenska platforma za kratkoročni najem poslovnih prostorov

Partnerji Slovenskega gradbenega grozda

Partnerji so organizacije, s katerimi imamo podpisan sporazum o sodelovanju.

Za članstvo ali druge oblike sodelovanja pokličite ali pošljite e-sporočilo.
Partner Slovenskega gradbenega grozda
Show Buttons
Hide Buttons