Povezovanje je ključ do uspeha. Pridružite se nam.

Preverite zakaj!

SGG je odprt inovacijski grozd

SGG je namenjen gospodarskim družbam, organizacijam in posameznikom s širšega področja graditve objektov, predvsem področja energetsko učinkovite in trajnostne gradnje, obnove objektov in objektov kulturne dediščine, novih materialov, proizvodov in storitev na teh področjih, a tudi vseh drugim družbam, organizacijam in posameznikom, ki se navezujejo na graditev, na trajnostni razvoj, zeleno in krožno gospodarstvo. Kot grozd poseben poudarek dajemo prav vzpostavljanju novih oblik razvojnega in poslovnega sodelovanja preko meja sektorja, saj je v okviru teh sodelovanj največ možnosti za inovacije in razvojne preboje.

English version
Bojko Jerman

“SGG nas je povabil v mednarodni projekt NewBEE, ki je imel cilj pripraviti orodja na področju energetskih sanacij stavb, na področju kjer smo mi aktivni in ki ga poznamo. V sodelovanju v projektu smo se seznanili s številnimi praksami in izkušnjami v drugih državah EU, sodelovali pa smo tudi pri čim bolj uporabnikom prijaznemu orodju. Bilo je zanimivo in koristno, skupaj smo sedeli tako znanstveniki, svetovalci, fakultete kot podjetja iz prakse. Prednost sodelovanja s SSG je v tem, da oni nosijo vso logistično podporo, ki jemlje čas in je vsi tudi ne obvladamo, zato smo se mi lahko posvetili predvsem vsebini projekta in rezultatom.Verjamem in upam, da nas bodo še povabili v kak podoben projekt.”

E-NETSI d.o.o.

Mag. Bojko Jerman, u.d.i.a., direktor

Matija Tomc

“S SGG smo prvič sodelovali v okviru evropskega FP7 projekta EE-Highrise, katerega cilj je bila demonstracija in validacija novih tehnologij, konceptov in sistemov, ki so bili uporabljeni pri gradnji prvega večstanovanjskega pasivnega objekta v regiji – Eko Srebrne Hiše. SGG se je poleg deseminacije rezultatov projekta, kar je bila njegova glavna naloga, izkazal tudi za nepogrešljivega svetovalca pri proceduralnih zadevah projekta in nam s svojimi bogatimi mednarodnimi izkušnjami olajšal marsikatero delo. SGG se je izkazal kot zanesljiv in nepogrešljiv partner.”

Matija Tomc, dipl.oec.spec, prokurist

Remty-R d.o.o.

 

V okviru začetnega sestanka projektov COSME Clusters go international je SGG v imenu partnerjev EU COSME projekta ECCA (Evropska zveza za krožno graditeljstvo – uporaba krožnega gospodarstva za internacionalizacijo ter globalno konkurenčnost evropskih malih in srednjih podjetij s področja graditve objektov ) prevzel znak ESCP-4i s strani predstavnikov Evropske komisije.

Projekt ECCA (EUROPEAN CIRCULAR CONSTRUCTION ALLIANCE – ADOPTING CIRCULAR ECONOMY FOR INTERNATIONALIZATION AND GLOBAL COMPETITIVENESS OF EUROPEAN SMES IN BUILDING AND CONSTRUCTION) je kot eden od 14 financiranih in še 10 nefinanciranih projektov prejel oznako ESCP-4i, s katero lahko nastopa v okviru mednarodnih aktivnostih. ESCP-4i je okrajšava za Evropsko strateško partnerstvo grozdov za internacionalizacijo , ki je namenjeno podpori internacionalizacije grozdov in njihovih članov. Tem partnerstvom daje EU komisija (DG Growth) veliko težo in poudarek, kar je bilo razvidno tudi iz aktivnosti in predstavitev na dogodku.

co-funded-cosme-vert_en

Projekt je sofinanciran v okviru EU programa COSME

Znanja in kompetence za razvoj, inovacije in nove poslovne modele

Slovenski gradbeni grozd-GIZ smo odprta in neodvisna organizacija. Od ustanovitve leta 2004 smo se uspešno vključevali v razvojno raziskovalne projekte v okviru različnih programov EU (FP7, CIP, IEE, Leonardo da Vinci). V letu 2011 smo prvič prevzeli vlogo koordinatorja projekta STOREPET, triletnega FP7 projekta, ki smo ga skupaj s partnerji uspešno zaključili leta 2014.

V vsem  tem času smo pridobili pomembne izkušnje pri pripravi in izvajanju projektov, pri projektu STOREPET, ki smo ga koordinirali pa tudi sposobnosti za koordinacijo in projektno vodenje ter vsebinsko in finančno poročanje. Poleg tega nam je sodelovanje v projektih EU omogočilo pridobivanje in ustvarjanje novih znanj o trajnostni gradnji, razvoju novih materialov in storitev, inoviranju in poslovnih modelih. Vzpostavili smo številne povezave s partnerskimi organizacijami in posamezniki iz Evrope in tudi širše. V nekatere projekte, kjer je bilo to takrat možno, smo lahko vključili tudi člane grozda (NEOSYS, ROBOTINA, FGG, RAZPON, EVIP, E-NETSI). S to prakso želimo nadaljevati v novem programu Obzorje 2020, v katerem je velik poudarek na sodelovanju industrije, predvsem malih in srednjih podjetij. Več informacij o tem se nahaja na tej povezavi.


Naše aktivnosti in storitve

Vsekakor vas želimo vzpodbuditi, da se aktivno vključite v evropske razvojne programe in projekte (in seveda naše, slovenske). Živimo in delujemo v času nenehnih sprememb na vseh posročjih, zato je smiselno, da smo tudi sami med tistimi, ki spremembe ustvarjajo ali se jim med prvimi prilagajajo in odzivajo nanje. Pomagamo vam lahko pri iskanju najustreznejših idej za razvojno delovanje, povezovanju idej s primernimi razpisi, oblikovanju in pripravi projektnih prijav, sestavi ustreznega partnerstva, administrativnem in finančnem vodenju in poročanju, komunikacijskih aktivnostih s ključnimi deležniki in izvedbi drugih, s projekti povezanih aktivnosti. Vsako razvojno delovanje je smiselno le, če vodi k ustvarjanju nove vrednosti. Pomagamo vam oblikovati ustrezne poslovne modele za izboljšanje obstoječega poslovanja ali trženje rezultatov projektov.

Inoviranje poslovnih modelov

S poslovnim modelom organizacije opišejo, kako ustvarjajo, dostavljajo in zajemajo vrednost. S pomočjo sodobnih pristopov in vizualnih orodij vam pomagamo ponazoriti obstoječ poslovni model, kar je izhodišče za uvajanje inovacij na različnih področjih poslovanja. To hkrati omogoča ugotoviti razvojne priložnosti in poiskati ideje za projekte. V Sloveniji je morda manj znano dejstvo, da inoviranje poslovnih modelov omogoča ustvarjanje večjih prihodkov kot druge vrste inovacij. Bodite med prvimi, ki boste to dejstvo obrnili sebi v prid.

Od ideje do ustreznega projekta

Pomagamo vam poiskati razvojne ideje za vašo dejavnost in jih povezati s primernimi razpisi. Lahko gremo tudi po obratni poti. Za določen razpis vam pomagamo poiskati projektno idejo, ki je, glede na vaše področje dela, za vas najbolj ustrezna. Predvsem EU ponuja zares veliko možnosti preko programov, kot so Obzorje 2020, COSME, Erazmus +, INTERREG in še mnogih drugih. Obstaja široka paleta programov teritorialnega sodelovanja in morda niti ne veste, da v programih Alpe, Centralna Evropa, Podonavje, Mediteran in Jadransko – Jonski program lahko sodelujejo organizacije iz celotne Slovenije.

Pomoč pri pripravi prijave

Lahko vam  pomagamo pri pripravi prijave. Uspeh je odvisen od mnogih dejavnikov. Prijave se ocenjujejo po različnih kriterijih in pri vsakem od teh je potrebno doseči določeno število točk. Tako je na primer prijava, ki po kriterijih znanstvene odličnosti doseže maksimum točk, nima pa razdelane komunikacije z deležniki ali načrta komercializacije pričakovanih rezultatov, neuspešna.Četudi se to zgodi, je lahko osnova za nadaljnje delo in naslednje priložnosti, saj boste imeli na koncu izdelan načrt razvoja, poleg tega pa boste med samo pripravo pridobili dodatna znanja.

Pomoč pri sestavi projektnega partnerstva

Tu vam lahko v svojem omrežju in širše pomagamo poiskati najustreznejše razvojne partnerje. Odkar sodelujemo v mednarodnih razvojnih aktivnostih, smo spoznali več sto vrhunskih raziskovalcev in strokovnjakov na različnih področjih in se povezali s številnimi organizacijami in podjetji. Včlanjeni smo v Evropsko gradbeno tehnološko platformo, katere del je tudi Energy Efficient Building European Initiative in aktivno sodelujemo v mreži nacionalnih tehnoloških platform. Vključeni smo tudi v iniciativo Renovate Europe. In nenazadnje, tudi naši partnerji lahko vedo za koga, ki ustreza vašim potrebam.

V sporočilu Evropske komisije iz leta 2014 »Za evropski industrijski preporod« je komisija izpostavila industrijske grozde kot kompetentne deležnike, ki lahko olajšajo  medsektorsko in čezmejno sodelovanje ter pomagajo malim in srednjim podjetjem (MSP) za rast in internacionalizacijo. Komisija je začela več pobud v okviru programov COSME in Obzorje 2020 za podporo inovacijam in rasti MSP prek grozdov.

EU Cluster Portal

Imamo znanje, izkušnje, kompetence in reference. Lahko vam pomagamo rešiti marsikateri problem v zvezi z razvojno raziskovalnim in inovacijskim delom. Kontaktirajte nas in potrudili se bomo poiskati rešitev za vas. Korist je obojestranska, sodelovanje z nami pa investicija v nove priložnosti. Ključ je v zaupanju.

Skupaj smo lahko še uspešnejši!

Kontaktirajte nas!

Povežite se z nami v omrežju LinkedIn

LinkedIn

Če vas zanima članstvo v grozdu, lahko več informacij o tem dobite tukaj.

Vabimo vas tudi, da si ogledate v katerih projektih smo sodelovali. To lahko storite na tej povezavi.

Več informacij o tem, zakaj je potrebno inovirati, prenavljati poslovne modele in razvojno sodelovati pa lahko poiščete tukaj.

Pridružite se našim članom!

Vlaganje v raziskave in razvoj je davčna olajšava.

Izkoristite jo!
eRegion
TCI
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Share On Pinterest
Hide Buttons