Slovenski gradbeni grozd

Slovenski gradbeni grozd bronasti znak kakovosti

Podjetja in druge organizacije, ki sodelujejo v grozdih, imajo lahko koristi od stikov, poslovnih povezav, formalnega in neformalnega znanja v okviru grozda ter od drugih storitev, ki jih zagotavljajo grozdi.

Aktualno

Slovenski gradbeni grozd je namenjen povezovanju gospodarskih družb, organizacij in posameznikov s širšega področja graditve objektov in drugih zainteresiranih organizacij s specifičnimi znanji in kompetencami, za skupno kreiranje ekosistema za razvojno in poslovno sodelovanje.

Slovenski gradbeni grozd je eden izmed več kot 2000 evropskih inovacijskih grozdov. Je aktiven partner v različnih evropskih strateških partnerstvih grozdov (za internacionalizacijo, za investicije v pametno specializacijo in za odličnost grozdov).

Preko različnih mednarodnih razvojno raziskovalnih projektov, v katere, kadar je to možno, vključuje tudi svoje člane, je v stalnem stiku z razvojem novih materialov, tehnologij in poslovnih modelov. Aktivno se udeležuje tudi projektov prenosa znanj in kompetenc.
V enem izmed njih je pomagal prenoviti študijske programe s področja pametne zelene gradnje na štirih ruskih, treh uzbekistanskih in dveh mongolskih univerzah. Sodeloval je tudi pri podobnem projektu v Gruziji. Tekom svojega delovanja je ustvaril številne povezave po vsem svetu, na vseh kontinentih.

Kot nacionalni podporni član kampanje “Renovate Europe”, ki se zavzema za višje cilje energetske prenove stavb v EU, sodeluje pri razširjanju ciljev kampanje v Sloveniji.

Poleg prenosa znanj in kompetenc svoje delovanje usmerja na področja krožnega gospodarstva, digitalizacije, novih poslovnih modelov in mednarodnega sodelovanja, v povezavi z energijsko učinkovito trajnostno gradnjo.

V svoje vrste vabi podjetja in organizacije, ki so pripravljena sodelovati in želijo izkoristiti priložnosti tovrstnega sodelovanja.

Predstavljajte si, da ste del te zgodbe

17 let delovanja

24 EU projektov 

2.200.000,00 Evrov nepovratnih sredstev za razvoj,

ki smo jih pomagali pridobiti našim članom

več sto partnerjev iz različnih držav

(Poljska, Češka, Grčija, Madžarska, Velika Britanija, Španija, Francija, Litva, Finska, Portugalska, Nemčija, Italija, Belgija, Nizozemska, Švedska, Estonija, Bolgarija, Malta, Hrvaška, Avstrija, Slovaška, Romunija, Luksemburg, Irska, Švica, Srbija, Severna Makedonija, Gruzija, Rusija, Uzbekistan, Mongolija, Mehika, Tajska)

Nova znanja

Članstvo v Slovenskem gradbenem grozdu omogoča hiter prenos novih znanj s področja energetske učinkovitosti, prenove objektov, trajnostne gradnje, razvoja novih materialov in storitev, uporabe principov krožne ekonomije, inovacij in razvoja novih poslovnih modelov, novih modelov financiranja na primer energetskih prenov, BIM-a in ostalih znanj, ki so posledica razvojnih aktivnosti v širšem EU prostoru. Kot članu SGG vam nudimo podporo pri prenosu znanj v vaše podjetje ali vas pomagamo povezati z ustreznimi razvojnimi partnerji.

Novi stiki in povezave

Članstvo v grozdu omogoča povezovanje in aktivno mreženje na nacionalnem in mednarodnem nivoju, torej spoznavanje potencialnih partnerjev med člani grozda kot tudi zunanjimi partnerji SGG (podjetja iz drugih grozdov in projektni partnerji). Takšno povezovanje seveda omogoča tudi poslovne priložnosti.

Še več, Slovenski gradbeni grozd spodbuja poslovno sodelovanje med člani in izkoriščanje sinergičnih učinkov povezovanja.

Nov vir denarja

Kot član grozda se lahko podjetje v nekaterih primerih neposredno vključi v odobren projekt (kar pomeni bistveno manj administrativnega poročanja). Takšna vključitev omogoča pridobitev od nekaj 10.000,00 do 100.000,00 in več Evrov. Ker EU inovacijskim grozdom namenja tudi posebne programe, se člani SGG lahko vključujejo tudi v ta partnerstva, ki so običajno sofinancirana 75% ali več.

Doslej smo članom grozda pomagali pridobiti več kot 2.200.000,00 Evrov.

 

Slovenski gradbeni grozd je včlanjen v naslednje povezave. Prednosti tega članstva so lahko na voljo tudi vam.

Evropska gradbeno tehnološka platforma

Evropska gradbeno tehnološka platforma (ECTP) je inštitucija, ki v sodelovanju z ustreznimi EU direktorati narekuje politiko razvoja in raziskav v gradbenem sektorju. Je torej organizacija, ki svetuje in lobira v zvezi z razvojnimi prioritetami gradbenega sektorja.

Renovate Europe iniciativa

Namen delovanja Renovate Europe je zavzemanje za ambicioznejše cilje energetske prenove stavb na ravni EU in vključitev teh ciljev v zakonodajo. Ambicioznejši cilji pomenijo več dela in s tem prihodkov za vse udeležence prenove. To ste lahko tudi vi.

Evropska platforma za sodelovanje grozdov

Omogoča sodelovanje na številnih misijah v tujino. Ciljne države so Japonska, Filipini, Kitajska, Indija, ZDA, Taiwan in mnoge druge. Cilj teh misij je razvoj mednarodnega sodelovanja in internacionalizacija podjetij. Sodelovanje je omogočeno grozdom in njihovim članom, stroške pa delno krije EU.

EU Gateway - Poslovne avenije

Pomaga evropskim podjetjem pri vzpostavljanju dolgotrajnega poslovnega sodelovanja v Aziji. Izbrana evropska podjetja, ki izpolnjujejo merila za upravičenost, dobijo priložnost za sodelovanje v tedenski poslovni misiji, ki je osredotočena na določen sektor v Koreji, jugovzhodni Aziji, Kitajski in na Japonskem.

Evropska zveza za krožno gradbeništvo

Krožno gospodarstvo je prepoznano kot ena izmed prioritet EU in v okviru le tega je gradbeništvo eno izmed prednostnih področij. Evropsko zvezo za krožno gradbeništvo smo ustanovili skupaj s partnerji iz Španije in Poljske, trenutno pa je v njej včlanjenih 26 grozdov in 12 podpornih partnerjev kot so univerze in inštituti. 

ELAN (povezovanje podjetij iz EU in Južne Amerike)

Podobna zgodba kot EU Gateway torej, le da gre v tem primeru za Južno Ameriko, spodbujajo pa se tehnološka podjetja (kamor podjetja iz gradbene panoge sodijo). Seveda se tudi v tem primeru lahko mrežite in iščete druge možnosti sodelovanja z evropskimi in južnoameriškimi partnerji.

Slovenski gradbeni grozd sodeluje v evropskih strateških partnerstvih grozdov. Prednosti tega sodelovanja so lahko na voljo tudi vam.

Strateško partnerstvo za internacionalizacijo

Vodili smo projekt ECCA – European Circular ConstructionAlliance – adopting Circular Economy for internationalization and global competitiveness of European SMEs in Building and Construction. Projekt se je končal leta konec leta 2017. Konec leta 2019 smo ga oživili z iniciativo za mednarodni grozd za krožno gospodarstvo.

Strateško partnerstvo za pametno specializacijo

V okviru European Strategic Cluster Partnerships for smart specialisation investments (ESCP-S3) smo sodelovali v projektu CYBER SECURE LIGHT, ki se nanašal na kibernetsko varnostna tveganja LED v pametnih stavbah, prvenstveno razsvetljave. V sklopu projekta smo bili tudi ambasador IOT Solutions World Congress 2019 in soorganizator dogodka v sklopu kongresa.

Strateško partnerstvo za odličnost grozdov

V okviru European Strategic Cluster Partnerships for excellence (ESCP-4X) sodelujemo v projektu SMART4NZEB, ki omogoča mednarodne izmenjave in strateška partnerstva s poudarkom na izmenjavi izkušenj med različnimi praksami, veščinami, politikami, cilji in stopnjo angažiranosti, v povezavi s skoraj nič energijskimi stavbami (nZEB). Priložnost za podjetja, ki jih zanimajo trgi Polske, Romunije in Srbije.

Slovenski gradbeni grozd je pobudnik vzpostavitve mednarodnega grozda za krožno gradbeništvo

· 50% primarnih materialnih virov se porabi v gradbenem sektorju;
· 40% končne rabe energije se navezuje na rabo v življenjski dobi stavb, v zvezi s proizvodnjo gradbenih materialov, v fazi gradnje, uporabo, vzdrževanjem in razgradnjo stavb;
· 30% generiranih odpadkov v EU nastene v gradbenem sektorju.

To je le nekaj razlogov za prehod v krožno gospodarstvo v gradbenem sektorju.

 

Mednarodni grozd za krožno gradbeništvo

International Circular Construction Cluster

Slovenski gradbeni grozd vzpostavlja stike s sorodnimi organizacijami po svetu, ki jih zanima sodelovanje pri transformaciji gradbenega sektorja. Številne so ta prizadevanja podprle tudi s pismom podpore za International Circular Construction Cluster.

Naši partnerji o nas

Medijski sponzor

Revija Gradbenik

Partnerji Slovenskega gradbenega grozda

Partnerji so organizacije, s katerimi imamo podpisan sporazum o sodelovanju.

Za članstvo ali druge oblike sodelovanja pokličite ali pošljite e-sporočilo.
Partner Slovenskega gradbenega grozda
V Ruski federaciji sodelujemo s Kazansko državno univerzo za arhitekturo in gradbeništvo.
Show Buttons
Hide Buttons