SGG je odprt inovacijski grozd

SGG je namenjen gospodarskim družbam, organizacijam in posameznikom s širšega področja graditve objektov, predvsem področja energetsko učinkovite in trajnostne gradnje, obnove objektov in objektov kulturne dediščine, novih materialov, proizvodov in storitev na teh področjih, a tudi vseh drugim družbam, organizacijam in posameznikom, ki se navezujejo na graditev, na trajnostni razvoj, zeleno in krožno gospodarstvo. Kot grozd poseben poudarek dajemo prav vzpostavljanju novih oblik razvojnega in poslovnega sodelovanja preko meja sektorja, saj je v okviru teh sodelovanj največ možnosti za inovacije in razvojne preboje.


Pristopna izjava     
Splošni pogoji o razvojnem sodelovanju in storitvah SGG

Koristi sodelovanja in povezovanja

Uradna definicija grozdov pravi, da: »Industrijski grozdi predstavljajo neformalno obliko povezovanja med podjetji in drugimi organizacijami v določeni panogi na določenem geografskem področju.«

Povezovanje poteka na osnovi skupnih interesov. Osnovna ideja povezovanja v grozd temelji na sodelovanju. V grozdu lahko sodelujejo tudi podjetja, ki si na trgu konkurirajo. Na prvi pogled je to sicer nelogično, ker pa smo prej omenili skupne interese, ki so med drugim razvojno sodelovanje ter prenos znanj in razvoj novih kompetenc, postane stvar bolj razumljiva.

Še bolj pa postane razumljiva takrat, ko se zavemo, da beseda konkurenca izvorno, v latinščini, ne pomeni nič drugega, kot »skupaj teči«. Torej, brez spotikanja, prerivanja in odrivanja. Zanimivo, mar ne?

Članstvo in sodelovanje v grozdu mikro, malim in srednjim podjetjem (in seveda tudi velikim) omogoča navezavo stikov s partnerskimi organizacijami v tujini. To so lahko podjetja, inštituti, proizvajalci gradbenih materialov, proizvajalci montažnih hiš, univerze in druge organizacije, zanimive z vidika članov. V našem primeru so to vse organizacije in posamezniki v omrežju, ki smo ga s sodelovanjem v številnih mednarodnih projektih ustvarili v Slovenskem gradbenem grozdu in ki zajema partnerje v praktično vseh evropskih državah, pa tudi širše.

Sodelovanje v razvojno raziskovalnih projektih članom grozda omogoča, najenostavneje povedano, plačilo zato, da se učijo, navezujejo stike in razvijajo nove kompetence. Ker je sodelovanje v projektu plačano, lahko podjetja bistveno več časa namenijo razvoju in usposabljanju, kot bi ga sicer.

Slovenski gradbeni grozd vam lahko ponudi sledeče:

 • pomoč pri generiranju projektnih idej in povezovanje idej s primernimi programi in razpisi,
 • svetovanje pri pripravi prijave in iskanje primernega razpisa (nacionalni razpisi, razpisi mednarodnega teritorialnega sodelovanja, Obzorje 2020, COSME…),
 • pomoč pri pripravi prijav,
 • pomoč pri iskanju ustreznih partnerjev iz Slovenije ali držav EU,
 • pomoč pri izvedbi projektov (koordiniranje in projektno vodenje, svetovanje pri izvedbi ter vsebinskem in finančnem poročanju),
 • pomoč pri izvedbi aktivnosti informiranja in komuniciranja o projektih in rezultatih projektov,
 • pomoč pri uvajanju projektnih rezultatov na trg,
 • pomoč v zvezi z varovanjem pravic intelektualne lastnine,
 • mreženje in povezovanje v čezmejne razvojne in poslovne povezave in sodelovanja,
 • informiranje, izobraževanje, svetovanje za prenos znanj in razvojnih rezultatov v poslovno prakso, poslovno sodelovanje, inovacijske aktivnosti in trženje,
 • delavnice razvoja in inoviranja poslovnih modelov,
 • za člane grozda pa še vključevanje v izvedbo odobrenih projektov, kar pomeni pridobitev sorazmernega deleža financiranja.

Več o tem, kaj omogoča članstvo v SGG, si lahko preberete na tej povezavi.

Najbolj pomembna valuta, ki jo takšno sodelovanje omogoča, je znanje. Nova znanja in nove kompetence namreč omogočajo nove priložnosti.

Podjetja in organizacije, vključene v grozd, pa se lahko tudi same medsebojno dogovarjajo za različna sodelovanja. Bistveno je, da razumejo in prepoznajo možnost povezovanja in mreženja, ki jo omogoča sodelovanje v grozdu. Pravzaprav je smiselno, da v tem povezovanju prepoznajo in vidijo tudi ekonomski interes. Bolj, ko je članstvo v grozdu heterogeno, več je različnih možnosti sodelovanja in ponudbe izdelkov ali storitev.

Zakaj so industrijski grozdi pomembni?
 • Grozdi delujejo skupaj na regionalnih trgih.
 • 38% evropskih delovnih mest bazira na povezavah grozdov in sodelovanje malih in srednjih podjetij v grozdih vodi do več inovacij in rasti.
 • Obstaja več kot 2000 različnih industrijskih grozdov v Evropi, od katerih jih je 150 takšnih, ki spadajo med vodilne v svetu  z vidika zaposlovanja, velikosti, osredotočenosti in specializacije.
 • Po podatkih European Cluster Excellence Scoreboard za obdobje 2010-2013, je 33,3% podjetij, povezanih v grozde doseglo rast zaposlovanja preko  10%, v primerjavi z 18,2% podjetij, ki niso v povezavah.

(V angleščini je grozdu ekvivalenten izraz »Cluster«.)

Več informacij o grozdih v okviru EU se nahaja na EU Cluster Portal.

Dodatne informacije pa lahko pridobite tudi v brošuri Cluster Programmes in Europe.

Matija Tomc

Matija Tomc

“S SGG smo prvič sodelovali v okviru evropskega FP7 projekta EE-Highrise, katerega cilj je bila demonstracija in validacija novih tehnologij, konceptov in sistemov, ki so bili uporabljeni pri gradnji prvega večstanovanjskega pasivnega objekta v regiji – Eko Srebrne Hiše. SGG se je poleg deseminacije rezultatov projekta, kar je bila njegova glavna naloga, izkazal tudi za nepogrešljivega svetovalca pri proceduralnih zadevah projekta in nam s svojimi bogatimi mednarodnimi izkušnjami olajšal marsikatero delo. SGG se je izkazal kot zanesljiv in nepogrešljiv partner.”

Matija Tomc, dipl.oec.spec, prokurist

Remty-R d.o.o.

 

Marko Kramar

“S Slovenskim gradbenim grozdom – SGG sodelujem od leta 2013 in sicer se je naše sodelovanje začelo s triletnim EU FP7 projektom EE Highrise, kjer smo se ukvarjali z zelo aktualno  visoko skoraj ničenergijsko stanovanjsko sNES gradnjo, meritvami, izračuni in analizami v virtualnih računskih modelih. Kot rezultat je poleg vrste analiz in ugotovitev o stavbi Eko srebrna hiša, nastal tudi BIM model gradnje ter napotki za projektiranje in gradnjo visokih varčnih objektov z zdravim  bivalnim okoljem ter trajnostnim odnosom do energije in okolja.

Trenutno kot arhitekt aktivno sodelujem na zanimivem projektu GELCLAD – Horizon 2020, kjer se ukvarjamo z razvojem fasadnih panelov, ki bodo imeli odlično toplotno izolativnost, sestavljeni pa bodo iz aerogelne nano-izolacije ter zunanjega dela iz okolju prijaznega lesno polimernega kompozita. Projekt vzpodbuja inovativen pristop k delu in omogoča sodelovanje z vrhunskimi evropskimi strokovnjaki, naprednimi podjetji, inštituti in fakultetami na področju gradbeništva.

SGG ima nedvomno dolgoletne bogate izkušnje na EU projektih. Prepričan sem, da je povezovanje v grozd modro, je prava pot do novega znanja in možnost vključevanja v evropsko raziskovalno sceno – pot v svet!”

Marko Kramar, Marko Kramar arhitekt s. p.

Bojko Jerman

Mag. Bojko Jerman

“SGG nas je povabil v mednarodni projekt NewBEE, ki je imel cilj pripraviti orodja na področju energetskih sanacij stavb, na področju kjer smo mi aktivni in ki ga poznamo. V sodelovanju v projektu smo se seznanili s številnimi praksami in izkušnjami v drugih državah EU, sodelovali pa smo tudi pri čim bolj uporabnikom prijaznemu orodju. Bilo je zanimivo in koristno, skupaj smo sedeli tako znanstveniki, svetovalci, fakultete kot podjetja iz prakse. Prednost sodelovanja s SSG je v tem, da oni nosijo vso logistično podporo, ki jemlje čas in je vsi tudi ne obvladamo, zato smo se mi lahko posvetili predvsem vsebini projekta in rezultatom.Verjamem in upam, da nas bodo še povabili v kak podoben projekt.”

E-NETSI d.o.o.

Mag. Bojko Jerman, u.d.i.a., direktor

Zanima me več informacij glede članstva v SGG

10 + 7 =Show Buttons
Hide Buttons