Projekt PROMINENT PLUS

Inovativna javna naročila, ki spodbujajo zeleno rast na območju MED PLUS
Public procurement of innovation boosting green growth in MED area PLUS.

Projekt je sofinanciran iz programa Interreg MED.

Cilj projekta PROMINENT PLUS je uspešno prenesti izkušnje in znanje, pridobljeno v okviru predhodnega projekta PROMINENT MED , ki je bil osredotočen na inovativno javno naročanje in je potekal v štirih MED državah (Italiji, Španiji, Portugalskem, Franciji in Hrvaški), kjer imajo tudi primere dobrih praks.

V projektu PROMINENT PLUS so poleg držav iz predhodnega projekta vključene še tri nove MED države/regije (Slovenija, Grčija ter Bosna in Hercegovina), kamor se bo preneslo pridobljeno znanje in dobre prakse v PROMINENT MED projektu. Namen PROMINENT PLUS je tudi povečati vključevanje inovativnih MSP in zagonskih podjetij (preko transnacionalnih inovativnih grozdov) v javna naročila z uporabo javnih naročil inovacij (predkomercialna naročila/ javna naročila inovacij) tudi v Sloveniji, Grčiji ter Bosni in Hercegovini.

Prenos, ki temelji na enakovrednem procesu, bo temeljil na rezultatih in metodologijah, razvitih v PROMINENT MED, hkrati pa bo osredotočen tako na povpraševanje kot na ponudbo za povečanje medsebojne dejavnosti in interesa ključnih sektorjev, katerim bo omogočena priložnosti za rast podjetja. Vsebina predhodnega projekta bo prilagojena na situacije in razmere s področja javnega naročanja glede na posamezno državo. V projektu ločimo tako imenovane prenašalce znanja (partnerji predhodnega projekta) ter prejemnike znanja (SI, GR in BIH), ki bomo prenašali znanje in dobre prakse s področja javnega naročanja v svojo regijo/državo. Prilagojena vsebina PROMINENT MED glede na zahteve države/ regije prejemnikov, bo osnova procesa prenosa znanja na prejemnike, kateri se bodo pridobili znanje in vzporedno uporabili za vzpostavitev trdne podlage za prepoznavnost javnih naročil inovacij (PPI) v svojih regijah/državah.

Javna naročila za inovacije (predkomercialna naročila/ javna naročila inovacij) lahko izkoristijo inovacijski potencial trga tako za izboljšanje kakovosti javnih storitev kot za podporo rasti podjetij inovativnih MSP in zagonskih podjetij.

V sklopu projekta bo v Sloveniji organiziranih več dogodkov, o katerih boste obveščeni na spletni strani projekta.

Nabava inovacij je priznana kot ena najboljših praks v nedavno podpisani deklaraciji o standardu odličnosti zagonskih podjetij (Declaration on Start-ups Nations Standard of Excellence), vendar je v mnogih regijah MED še vedno premalo razvita in premalo izkoriščena, PROMINENT PLUS pa bo pomagal izboljšati trenutno stanje.

Vodilni partner:

Občina Narni (IT)
Partnerji projekta:

SVILUPPUMBRIA regionalna agencija za ekonomski razvoj v Umbriji (IT),
REAN-Regionalna energetska agencija jug (HR),
GOLEA (SI),
RIBERA konzorcij (Spain),
CERTH (GR),
Regionalno združenje lokalne vlade zahodne Makedonije (GR),
Slovenski gradbeni grozd (SI),
Mesto Tuzla (BIH)
BIT center (BIH)

Show Buttons
Hide Buttons