Šola vitkega vodenja v gradbeništva / Erasmus+

Glavni cilj projekta je zadovoljevanje skupnih potreb in prioritet na področju izobraževanja in usposabljanja odraslih. Projekt to je organizacijo Šole vodenja smo realizirali v partnerstvu dveh grozdov, Poljskega gradbenega grozda, ki ga zastopa PSDiK  in Slovenskega gradbenega grozda v  Sloveniji. Cilj projekta je bil izboljšati kakovost dela in krepitev sposobnosti udeležencev izobraževanja  v okviru Managerske šole vitkega vodenja v gradbeništvu, ki odpravlja zapravljanje naravnih in kapitalskih virov.

Zahvaljujoč izvedbi projekta je prišlo do izmenjeve znanj in izkušnj, tudi mednarodno. Udeleženci usposabljanja so spoznali digitalne možnosti na področju gradbeništva (eden izmed blokov usposabljanja bodo BIM tehnologije v kombinaciji z LeanManagmentom. Zahvaljujoč študijskim obiskom podjetij so udeleženci navezali poznanstva in stike, ki jih bodo še naprej uporabljali v svojem poklicnem življenju.

Načrtovano je tudi razširjanje rezultatov projekta po koncu projekta. S tem namenom v nadaljevanju predstavljamo program izobraževanja s povezavami na posamezne predavanja. Objava rezultatov projekta na internetu, družbenih omrežjih in Instagramu bo zagotovila učinkovito in učinkovito doseganje širokega občinstva.

Seminar je sofinanciran v okviru projekta “Organizacija Šole managerjev za poklicno izobraževanje in usposabljanje odraslih “, številka pogodbe 2021-2-PL01-KA210-VET-000049680, ki je sofinanciran s strani Evropske unije v okviru programa Erasmus+. Projekt izvajata Poljsko združenje za svetovanje (PSDiK) (koordinator) na Poljskem in Slovenski gradbeni grozd, gospodarsko interesno združenje, v Sloveniji.

Vodje v gradbeništvu se soočajo z ogromnimi izzivi zaradi potrebnih in pričakovanih sprememb v zvezi z zelenim in digitalnim prehodom ter izboljšanjem odpornosti. Soočajo se s pomanjkanjem usposobljenih delavcev in težavami v dobavni verigi spremembami tržnih razmer, posledicami COVIDa 19, vojne v Ukrajini in hitrim tehnološkim razvojem na številnih področjih. Večina se jih – zaradi pomanjkanja znanja in sredstev – sprašuje, po kateri poti se prehoda lotiti in v kakšnem obsegu. Na dvodnevni delavnici bomo predstavili koncepte in orodja za vitko gradbeništvo (Lean Construction).

Prvi dan usposabljanja bo namenjen celotnemu spektru vprašanj, povezanih s prihodnjo gradnjo. Temu bo sledil pregled agilnih metodologij in razlogov za njihovo uvedbo za reševanje ugotovljenih izzivov.

Drugi dan bo posvečen razmišljanju in orodjem za vitko upravljanje, kot pristopu, ki se uporablja za podjetja vseh velikosti in področij v vrednostni verigi gradbeništva. Predstavili bomo ključne koncepte in metode, povezavo BIM-a in vitkih orodij pri projektiranju, prakse krožne gradnje, ki naslavljajo učinkovito rabo virov, digitalizacijo in vodenje gradbene dokumentacije bosta vpeta v širši kontekst izboljšav in sprememb vrednostne verige gradbeništva. Udeleženci bodo imeli priložnost utrditi svoje znanje o sodobnih metodah vodenja v gradbeništvu, kot podpora digitalnemu in zelenemu prehodu, hkrati pa se bodo srečali s študenti, ki so tudi bodoči vodje v gradbeništvu. Delavnica se bo zaključila s ključnimi ukrepi, ki so potrebni, da bodo podjetja in sektor postali vitki in odporni, vključno z razpravo o potrebnih ukrepih deležnikov v gradbeništvu.

 1. Dan, 27.2.2023, 8.00-16.00
 • Zeleni in digitalni prehod ter prihodnje tehnologije –kako se ga lotiti in financirati (mag. Vladimir Gumilar, Slovenski gradbeni grozd) https://youtu.be/gkCGv-AFjtY
 • Od energijsko učinkovitih do brezogljičnih stavb, trajnostna gradnja in prenova
  ( dr. Marjana Šijanec Zavrl, Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.) https://youtu.be/bNYz5Oj3uhM (audio), prosojnice https://youtu.be/tT8cGC5PcLY
 • Izzivi v gradbeništva – kako in katere vidijo podjetja v sektorju – delavnica z udeleženci (mag. Vladimir Gumilar, Andro Goblon, Slovenski gradbeni grozd)
 • Agilne metodologije
  (dr. Matevž Dolenc, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani) https://youtu.be/u8DdPD-Qpd4
 1. Dan, 28.2.2023, 8.00-16.00
 • Pregled prvega dne seminarja in rezultatov Izzivi v gradbeništva – kako in katere vidijo podjetja v sektorju  (mag. Vladimir Gumilar, Slovenski gradbeni grozd) https://youtu.be/AzrAz80nGVs , prosojnice na https://youtu.be/n5Wm3zPN49U
 • Uporaba vitkih konceptov na gradbenih projektih – povezava z BIM orodji, uporaba pri kratkoročnem planiranju, dr. Zoran Stojadinović, Gradbena fakulteta, Univerza v Beogradu https://youtu.be/RyWsphfpK1c
 • Praktični primeri krožnega gradbeništva (Alenka Mauko Pranjić, ZAG, Marko Petelin, Infordata Sistemi Srl, Trst ) https://youtu.be/l7RY_zzLBUc
 • Prehod vodenja osnovne dokumentacije iz pisne oblike v digitalno v gradbeništvu, primer vodenja digitalnega gradbenega dnevnika v praksi. (Matej Mihelič, Investia d.o.o.) https://youtu.be/xsAApGhMJdY

Za več informacij  in znanja si lahko prenesete Vodič za dobre prakse vitkega vodenja v gradbeništvu, Good practice guide EN.

Šola vitkega vodenja v gradbeništva  / Erasmus+

Erasmus+, št. Pogodbe  2021-2-PL01-KA210-VET-000049680

Koordinator: Poljsko združenje za svetovanje, Białystok, Poljska
Partner: Slovenski gradbeni grozd

Vodič dobrih praks – vitko vodenje v gradbeništvu  Good practice guide EN

Show Buttons
Hide Buttons