Slovenski gradbeni grozd – GIZ
Vaše 41 a, 1215 Medvode

Vladimir Gumilar    vladimir.gumilar@sgg.si    Tel. 041 770482
Andro Goblon    andro.goblon@sgg.si  Tel. 041 350 164

Vabimo vas, da se z nami povežete na omrežjih Linkedin, Twitter in Facebook.

Linkedin

https://www.linkedin.com/company/construction-cluster-of-slovenia/ 
https://www.linkedin.com/showcase/international-circular-construction-cluster/ 
https://www.linkedin.com/in/androgoblon/
https://www.linkedin.com/in/vladimirgumilar/

Twitter

https://twitter.com/sgg_ccs 
https://twitter.com/vgumilar1 
https://twitter.com/AndroGoblon 
https://twitter.com/ICCCluster

Facebook

https://www.facebook.com/slovenskigradbenigrozd

Show Buttons
Hide Buttons