Stanovanjski sklad RS in Gradbeni inštitut ZRMK v sklopu projekta H2020 CoNZEBs, vabita na strokovni posvet na temo “Večstanovanjske skoraj nič-energijske stavbe po 2020 – Programi in ukrepi Stanovanjskega slada RS za povečanje in izboljšanje javnega najemnega fonda”, ki bo v četrtek, 9. maja 2019, med 9.00 in 16.00 uro v hotelu Four Points by Sheraton, Ljubljana.

Smo v prehodnem času, pred polno uveljavitvijo zahtev za skoraj nič-energijske stavbe po letu 2020.

Zadnja leta štejemo kot prehodno obdobje, ko so se po Evropi pa tudi pri nas gradile zgodnje skoraj nič energijske  stavbe,  tudi  večstanovanjske.  Investitorji,  projektanti,  izvajalci  ter  končni  uporabniki  so pridobili  prve  izkušnje.  sNES  stavbe  so  praviloma  nekoliko  dražje  od  običajnih  tako  z  vidika vseživljenjskih  stroškov  kot  z  vidika  višine  začetne  naložbe.  A  temu  botrujejo  različni  vzroki.  Večina stanovalcev v sNES stavbah je s svojo odločitvijo glede bivanja v visoko učinkovitih stavbah zadovoljna, a nekatere dileme na strani uporabnikov ostajajo in terjajo jasne strokovne odgovore.

Gradbeni inštitut  ZRMK in Stanovanjski sklad RS  sta zadnji dve leti sodelovala  v projektu CONZEBs in z eminentnimi  raziskovalci  ter  stanovanjskimi  skladi  iz  Nemčije,  Danske  in  Italije  presojala  primernost cenejših  zasnov  gradnje  sNES  večstanovanjskih  stavb  ob  nespremenjeni  visoki  kakovosti  bivalnega ugodja in okoljskih lastnosti stavb.

Iskanje novih vzorcev graditve in bivanja v sodobnih, visoko energijsko učinkovitih in okolju prijaznih večstanovanjskih  stavbah,  ob  sočasnem  obvladovanju  vseživljenjskih  stroškov  stavbe  je  posebej pomemben izziv nacionalne stanovanjske politike. Po daljšem obdobju  država znova ustvarja najemni večstanovanjski fond, s katerim bodo skladi lahko dolgoročno učinkovito gospodarili.

S strokovnim posvetom želimo povezati akterje večstanovanjske gradnje –  investitorje oz. stanovanjske sklade,  odločevalce  in  stroko  na  stanovanjskem  in  energetskem  področju,  na  področju  prostora  in graditve ter upravljanja s stavbami.”

Vsebina posveta: Vabilo k zgodnjim prijavam – napovednik dogodka 9 5 2019 MONS LJUBLJANA _

Več o dogodku na spletni strani Stanovanjskega sklada.

 

 

Vljudno vabljeni k udeležbi, posvet je brezplačen.

Povežite se z nami v omrežju LinkedIn

LinkedIn
Show Buttons
Hide Buttons