Skupinska fotografija pred poslopjem univerze
Nov demonstracijski center in prostor za seminarje
Primeri rezultatov projekta
Primeri študentkih projektov.
Sodobna učilnica za študij arhitekture

Udeležba na zaključni konferenci projekta GREB

V projektu GREB (Modernization of the Curricula in sphere of smart building engineering – Green Building), ki se je izvajal v okviru programa Erazmus + in ga je vodila Univerza iz L’Aquille iz Italije, smo imeli vlogo svetovalnega partnerja iz EU. Poleg nas so bili partnerji iz EU še Politehnična univerza iz Madrida iz Španije, Kraljevski inštitut za tehnologijo iz Stokholma iz Švedske ter Salzburška univerza uporabnih znanosti iz Avstrije.

Naša naloga je bila pomagati razviti izobraževalne programe s področja “High-Tech Green Buildings and Smart Cities”. V aprilu 2018 smo v Ljubljani uspešno izvedli seminar na temo vzpostavitve »Green Building Centers« v Rusiji, Uzbekistanu in Mongoliji, kjer smo vključili tudi tematiko oblikovanja poslovnih modelov za centre. Junija 2018 pa smo za partnerje iz omenjenih držav organizirali strokovne obiske v Sloveniji, ki so bili namenjeni spoznavanju področja, primerov dobrih praks ter slovenskih ponudnikov.

Od 10. do 13. septembra 2019 smo se v mestu Kazan, v Ruski federaciji, udeležili zaključne konference projekta, kjer so poleg prej omenjenih EU partnerjev sodelovale še partnerske univerze iz Rusije (Moskovska državna univerza za gradbeno inženirstvo, Kazanska državna univerza za arhitekturo in inženiring, Astrahanska državna tehnična univerza ter Državna univerza Ogarev Mordovia iz Saranska), Uzbekistana (Taškentska univerza za informacijske tehnologije, Državna univerza iz Urgenča in Karakalpaška univerza) ter Mongolije (Mongolska univerza za znanost in tehnologijo ter Mongolska nacionalna univerza). V okviru zaključne konference smo imeli delavnico o poslovnih modelih za centre za zeleno gradnjo, ki so jih na sodelujočih univerzah vzpostavili tekom projekta. Navezali smo tudi stik z Inštitutom za napredno arhitekturo iz Katalonije, katerega predstavnik je bil govorec na konferenci in izrazil pripravljenost za sodelovanje.

Show Buttons
Hide Buttons