Kompetenčni centri za razvoj kadrov

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendiranje namerava oktobra objaviti nov razpis za Kompetenčne centre.Namen razpisa bo povezovanje podjetij ter izboljšanje usposobljenosti zaposlenih in konkurenčnih podjetij. Prednost bodo imeli konzorciji, ki...

Vodič za politike grozdov

Vodič “Smart Guide to Cluster Policy” je novo orodje za oblikovalce politik in strokovne delavce v podporo posodabljanju industrije, rast MSP in pametno specializacijo. Predstavljen je bil na konferenci Smart Regions conference 2. junija 2016 in je zadnja...
Show Buttons
Hide Buttons