Priložnosti, ki jih omogoča sodelovanje v grozdu

Aktualno

V okviru razpisa za strateška partnerstva za odličnost grozdov, ki se izvaja v okviru programa COSME, smo Slovenski gradbeni grozd in partnerskimi grozdi iz Romunije, Poljske in Srbije žačel izvajati projekt z naslovom “Strengthening  clusters  Management  Activities and  Running  Trans-national  for  implementation  of  nearly  Zero  Energy  Buildings   SMART4NZEB”. Dvoletni projekt se nanaša na skoraj nič energijske stavbe v smislu dviga kompetenc sodelujočih pri projektiranju, gradnji in uporabi in širitve trga za takšne stavbe v sodelujočih državah.

Glavni cilj projekta SMART4NZEB je povečati konkurenčnost in podpreti 577 mikro, malih in srednjih podjetij, dejavnih v sektorjih gradbeništva, energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije s krepitvijo 5 reprezentativnih grozdov kot gonila inovacij v srednji in vzhodni Evropi (Poljska, Romunija, Srbija in Slovenija).

Projekt omogoča mednarodne izmenjave in strateška partnerstva s poudarkom na izmenjavi izkušenj med različnimi praksami, veščinami, politikami, cilji in stopnjo angažiranosti, v povezavi s skoraj nič energijskimi stavbami (nZEB).

V okviru projekta bo veliko priložnosti za člane grozda, na primer:

  • možnost bivanja v tujini v drugi sodelujoči državi (do enega meseca), da bi pridobili ustrezna znanja na različnih področjih, ki jih partnerski grozdi nudijo;
  • izpopolnjevanje poslovnih idej / načrtov;
  • razširitev mreže stikov;
  • pridobivanje znanja o tujih trgih in olajšanje dostopa do njih;
  • razvoj potencialnih novih čezmejnih poslovnih priložnosti in partnerstev in druge v okviru projekta določene možnosti.

Podrobnejši cilji projekta SMART4NZEB so:

1) Krepitev odličnosti upravljanja z grozdi v petih reprezentativnih grozdih iz Srednje in Vzhodne Evrope skozi izboljšanje veščin upravljavcev grozdov, certificiranje odličnosti upravljanja grozdov ter razvoj in inovacijske strategije za zagotavljanje storitev visoke kakovosti za njihova povezana MSP;

2) Spodbujanje inovacij poslovnega modela, veščin trženja in prodaje tako za sodelujoče menedžerje grozdov kot za povezana MSP;

3) Povečati konkurenčnost in podpreti povečanje 577 MSP na področju gradbeništva, energetske učinkovitosti in obnovljivih virov z izboljšanimi in prilagojenimi storitvami, ki jih grozdi ponujajo glede na njihove specifične potrebe;

4) Olajšanje strateškega in trajnostnega partnerstva v EU z oblikovanjem strategije partnerstva in skupnega sodelovanja, kot je na primer ustvarjanje mreže komplementarnih partnerjev za sodelovanje MSP iz različnih držav na mednarodnem trgu, z načrtovano udeležbo 55 deležnikov v programu ClusterXchange;

5) Gradnja sinergij in vrednostnih verig med tremi ključnimi sektorji: gradbeništvo, energetska učinkovitost in obnovljivi viri energije za olajšanje učinkovitega izvajanja nZEB;

6) Izvajanje informacijske in komunikacijske kampanje za promocijo koncepta skoraj nič energijskih stavb (nZEB);

7) Večja prepoznavnost grozdov, združevanje in s tem tudi število MSP v sodelujočih grozdih.

Za več informacij o članstvu v grozdu in priložnostih, ki ga nudi, nas pokličite na:

041 350 164 (Andro Goblon) ali 041 770 482 (Vladimir Gumilar)

Povežite se z nami v omrežju LinkedIn

LinkedIn

Pokličite nas!

Show Buttons
Hide Buttons