SGG
Tehnološka mreža ICT
Grozd Plastehnika
TECES
TECOS
Lesarski grozd

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo osnutek predloga Zakona o podpornem okolju za podjetništvo. Zakon določa aktivnosti za spodbujanje podjetništva in nosilce podpornega okolja ter organiziranost na tem področju in opredeljuje postopke za dodeljevanje sredstev za izvajanje razvojnih nalog in programov.  Besedilo predloga zakona (ZPOP-2)

Slovenski prijateljski grozdi smo poenotili stališča glede nujnih dopolnitev ZPOP-2 in tako do 25.05.2016 na MGRT posredovali obsežne pripombe k zakonu v javni obravnavi. Izhodiščna stališča navajamo spodaj:

Predlog dopolnitve:

  • v tekst zakona je na ustrezna mesta in spremne obrazložitve potrebno vključiti grozd kot subjekt inovativnega okolja. Definicija grozda je opredeljena kasneje v besedilu.
  • V sklopu te spremembe je potrebno dopolniti tudi Pravilnik o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja, kjer se podrobneje določi pogoje za grozd kot subjekt podporno inovativnega okolja
  • zakon bi moral določiti, da se delovanje grozdov uredi z Nacionalnim strateškim dokumentom (pravna podlaga)
  • Javna agencija (SPIRIT) naj se okrepi tudi za podporo tehnološkemu razvoju, inovativnosti, podpori grozdom, čez sektorskemu sodelovanju, podpori uresničevanja programov in strategij pametnih specializacij, evropskemu razvojnemu sodelovanju in internacionalizaciji.

Definicija: grozd / en. »cluster«

»Grozd je mreža podjetij in razvojno razvojnih inštitucij (vključno z univerzami) s tematskim fokusom, regionalno koncentracijo, je institucionalno organiziran in ima vodjo grozda. Grozd lahko vključuje druge akterje kot so npr. javne agencije.«

Vir: (European Cluster Excellence Initiative, http://www.cluster-analysis.org/

Grozdi so mehanizem inovativnega poslovnega okolja, ki nadgrajuje obstoječe inštrumente kot so inkubatorji ali tehnološki parki. Zagotavljajo naslednji korak pri rasti podjetij in strateških poslovno-tehnoloških povezavah mladih in zagonskih podjetij s stabilnim poslovnim okoljem MSP ter velikih podjetij tako doma kot mednarodno. Primerljivi grozdi po tujini so vključeni in podprti s številnimi EU in nacionalnimi politikami. S predlaganimi dopolnitvami želimo, da bi se slovensko podporno okolje prilagodilo evropskim pogojem. Le tako bomo lahko slovenski grozdi ob izkazani sistemski podpori, kot jo poznajo v Evropi, še bolj kakovostno opravljali svoje poslanstvo in aktivnosti, ki so v korist celotni nacionalni ekonomiji.

Dokument smo pripravili:

  1. SLOVENSKI GRADBENI GROZD-GIZ, mag. Vladimir Gumilar, direktor
  2. IKT Tehnološka mreža, Nina Sega & Tomaž Vidonja
  3. Grozd Plasttehnika, Janez Navodnik, direktor
  4. TECES, Tehnološki center za električne stroje, Matej Gajzer, direktor, in Klaudija Kozel
  5. TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije, dr. Aleš Hančič, direktor
  6. Zavod Lesarski grozd, Igor Milavec, direktorShow Buttons
Hide Buttons