V okviru začetnega sestanka projektov COSME Clusters go international je SGG v imenu partnerjev EU COSME projekta ECCA (Evropska zveza za krožno graditeljstvo – uporaba krožnega gospodarstva za internacionalizacijo ter globalno konkurenčnost evropskih malih in srednjih podjetij s področja graditve objektov ) prevzel znak ESCP-4i s strani predstavnikov Evropske komisije.

Dogodek je bil 8. marca organiziran s strani DG Growth and EASME agencije, ki je odgovorna za spremaljanje izvedbe projektov razpisov Internacionalizacija grozdov, COS-CLUSTER 2014-3-03.

Projekt ECCA (EUROPEAN CIRCULAR CONSTRUCTION ALLIANCE – ADOPTING CIRCULAR ECONOMY FOR INTERNATIONALIZATION AND GLOBAL COMPETITIVENESS OF EUROPEAN SMES IN BUILDING AND CONSTRUCTION) je kot eden od 14 financiranih in še 10 nefinanciranih projektov prejel oznako ESCP-4i, s katero lahko nastopa v okviru mednarodnih aktivnostih. ESCP-4i je okrajšava za Evropsko strateško partnerstvo grozdov za internacionalizacijo , ki je namenjeno podpori internacionalizacije grozdov in njihovih članov. Tem partnerstvom daje EU komisija (DG Growth) veliko težo in poudarek, kar je bilo razvidno tudi iz aktivnosti in predstavitev na dogodku.

Glavni cilj projekta ECCA je vzpostavitev Evropske zveze za krožno graditeljstvo (European Circular Construction Alliance (ECCA)), kot dolgoročno evropsko strateško partnerstvo grozdov, ki delujejo na področju graditve objektov in povezanih panog in želijo v svoje delovanje vključiti principe krožnega gospodarstva (Circular Economy). Namen projekta je podpreti grozde in podobne mrežne organizacij ter njihove člane, predvsem mala in srednja podjetja (MSP) pri inovacijah s področja krožne graditve, prenosu novih znanj in tehnologij na trg ter internacionalizaciji in globalni konkurenčnosti.

Prijavo projekta je vodil SGG (Vladimir Gumilar), ki je tudi koordinator projekta.

Show Buttons
Hide Buttons