Povežite se z nami v omrežju LinkedIn

LinkedIn

Tudi Slovenski gradbeni grozd  je v okviru programa COSME vodil projekt na temo krožnega gospodarstva v gradbenem sektorju. Naslov projekta je bil “European Circular Construction Alliance – adopting Circular Economy for internationalization and global competitiveness of European SMEs in Building and Construction”.

Evropska komisija je danes objavila izčrpno poročilo o izvajanju akcijskega načrta za krožno gospodarstvo, ki ga je sprejela decembra 2015. Poročilo predstavlja glavne rezultate izvajanja akcijskega načrta in opredeljuje odprte izzive za utiranje poti k podnebju nevtralnemu, konkurenčnemu krožnemu gospodarstvu, kjer je pritisk na naravne in vodne vire ter ekosisteme čim manjši. Ugotovitve poročila bodo obravnavane na letni konferenci zainteresiranih strani o krožnem gospodarstvu, ki bo 6. in 7. marca v Bruslju. Vseh 54 ukrepov v okviru načrta, začetega v letu 2015, je bilo zdaj izvedenih ali se izvajajo. To bo prispevalo k povečanju konkurenčnosti Evrope, posodobitvi njenega gospodarstva in industrije za ustvarjanje delovnih mest, varovanju okolja in ustvarjanju trajnostne rasti.

 

Show Buttons
Hide Buttons