V oktobru 2017 se je začel še ERASMUS + projekt PARTNERSHIP FOR ENTREPRENEURSHIP IN GREEN BUILDING SECTOR. Glavni cilj projekta je spodbujanje podjetništva mladih v sektorju zelenih stavb z razvijanjem gradiv in orodij za usposabljanje. Namenjen je mladim, ki študirajo ali so diplomirali na področju arhitekture, inženiringa, gradbeništva in energetike. Koordinator: New Technology Center, Gruzija. Partnerji: 3 partnerji iz Gruzije, Slovenije in Grčije. S tem projektom se odpirajo možnosti za razvojno in poslovno sodelovanje z Gruzijo, ki se pospešeno približuje EU,  za kar pa imajo tudi že možnosti črpanja EU sredstev.Show Buttons
Hide Buttons