Predvidoma 15. marca 2016 bo odprt razpis za pripravo projektov na temo »Premagovanje ovir na trgu in spodbujanje globoke prenove stavb«. Razpis bo odprt v okviru programa Obzorje 2020.

Poudarek predloženih projektnih predlogov mora biti  na premagovanju ovir na trgu za globoko prenovo stavb, v celotni vrednostni verigi. Vključeni so lahko vsi tipi stavb (javne ali zasebne, stanovanjske ali nestanovanjske).

Prenova lahko poteka enkratno (kot celovit, zaključen proces) ali korak za korakom.  V vsakem primeru si je potrebno prizadevati za “globoko prenovo” (prihranek najmanj 60% energije v primerjavi s predhodnim stanjem) ali ciljem doseči lastnosti skoraj nič energijskih stavb (NZEB). Predlogi lahko vključujejotudi  prostovoljne sheme certificiranja, skupaj s potrdilom o energetski učinkovitosti, vključno z elementi bivalnega ugodja in kakovosti notranjega okolja v stavbah.

Predlogi morajo obravnavati najmanj dve od naslednjih možnosti (seznam ni izčrpen):

  • podpora potrošnikom ali končnim uporabnikom
  • podpirajo izvajanje obnovitvenih načrtov, ki izhajajo iz EED / EPBD
  • obravnavanje vrzeli med načrtovano in dejansko energetsko učinkovitostjo; podpora zanesljivim standardov glede energetske učinkovitosti, kakovostnih shem certificiranja in označevanja, itd
  • povečati število globokih prenov s pomočjo rešitve, ki ponujajo cenovno globoko prenovo do velikega števila posameznih potrošnikov (npr lastniki ali končnim uporabnikom), in / ali ciljanjem velike skupine stavbnih enot z namenom, da se izkoristijo možnosti za poenostavitev in zmanjšanje stroškov in možnosti za nadaljnjo replikacijo.
  • podpirajo uporabo obstoječih finančnih mehanizmov, instrumentov in inovativnih poslovnih modelov za obravnavo tržnih nepopolnosti, zlasti »split« spodbud.

Predlogi morajo graditi na preteklih izkušnjah, vključno z izidi inteligentnih projektov izvedenih v okviru programa Intelligent Energy Europe.

Več informacij o klicu na: Overcoming market barriers and promoting deep renovation of buildings

Dodatna pojasnila.Show Buttons
Hide Buttons