Gradbeni sektor in grajena infrastruktura je eden področij z največjo porabnikov različnih virov, zato je pomen in vpliv sektorja v krožnem gospodarstvu zelo velik. To je razvidno iz politik uresničevanje krožnega gospodarstva v EU. Pričakovanja in tudi zahteve glede t.i. krožnih rešitev bodo začela prihajati tudi s strani javnih kot tudi zasebnih investitorjev. To bo posledično vplivalo tudi na konkurenčnost trenutnih proizvodov, storitev in rešitev, ki jih podjetja ponujajo.

Napovedani seminar na to temo bo 6. 12. 2019.

Več o vsebini, lokaciji in kotizaciji: http://www.sgg.si/aktualno/

Seminar je za člane Slovenskega gradbenega grozda brezplačen.

Vabljeni člani in vsi, ki vas tematika zanima.

Show Buttons
Hide Buttons