Renovate Europe

Iniciativa Renovate Europe v pobudi komisarja Cañeto poziva k vključitvi dolgoročnih ciljev in vizije v prenovljeno rirektivo o energijskih lastnostih stavb (EPBD), pri čemer dodaja, da zagotovilo, da bodo do leta 2050 vse stavbe skoraj nič energijske, ni le predpogoj za doseganje različnih ciljev (na primer klimatskih), pa pa omogoča tudi mnoge druge koristi, kot je zmanjšanje energetske revščine, priložnosti za delo, zaposlovanje in rast in tako naprej. Iniciativa se zavzema za ambiciozne cilje, kar lahko tudi državam članicam omogoči, da izkoristijo vse potenciale energetske prenove stavb.

Opomba: to bi sicer države članice lahko že počele, a bo očitno bolj razumljivo šele takrat, ko bodo zahteve (ki so v bistvu priložnosti) vključene v direktivo.

Show Buttons
Hide Buttons