Energetska prenova stavb je priložnost za rast in razvoj ter nova delovna mesta v lokalnem okolju. Je tudi investicijska priložnost. V okviru Strategije pametne specializacije Republike Slovenije spada v prednostno področje “Zdravo bivalno in delovno okolje”, ki ima dve poddomeni:

  1. Pametna mesta in skupnosti (pametna omrežja, lokalna energetska samooskrba ter trajnostna mobilnost in dostopnost)
  2. Pametne zgradbe in dom (celoviti sistemi upravljanja zgradb, dom in delovno okolje prihodnosti ter pametne domače naprave).

 Show Buttons
Hide Buttons