30. september 2021

Nizkotehnološke stavbe kot primeri inovativnih rešitev krožnega gospodarstva na področju graditve

Pametne, visokotehnološke rešitve so opredeljene kot skoraj izključna področja sedanjega razvoja. Kaj pa druge možne rešitve?

Spletni seminar se osredotoča na odnos med krožnim gospodarstvom in gradbenimi tehnologijami ter poudarja, kako je lahko pretvorba procesov gradnje, da bodo skladni s trajnostnimi zahtevami, močan vir inovacij v industriji.

Interakcija med krožnim gospodarstvom in nizkotehnološkim pristopom je tudi nastajajoče področje raziskav v gradbenem sektorju, ki lahko spodbudijo gonilnike inovacij kot odgovor na prehod iz linearnih v krožne gradbene procese.

Več informacij o dogodku in prijava: tukaj

1. julij 2021

Prva nacionalna delavnica v okviru projekta SMART4NZEB, evropskega strateškega partnerstva grozdov za odličnost na področju skoraj nič energijske gradnje in prenove. (Naslednja je načrtovana za september 2021.)

V projektu sodelujejo partnerski grozdi iz Poljske, Romunije in Srbije. Izvaja se z namenom, da bo spodbudil konkurenčnost MSP in jim pomagal pri uspešnem dostopu do tujih trgov preko programa ClusterXchange, ter hkrati pomagal krepiti odpornost podjetij na podobne dogodke, ki smo jim bili, na primer, priča v zadnjem letu.

Slovenska podjetja, ki delujejo na področju skoraj nič energijskih stavb, kot so na primer so ponudniki različnih storitev, tudi arhitekturnega projektiranja, BIM, energetskega svetovanja, ponudniki tehnologij, opreme in materialov s področja skoraj nič energijske gradnje in prenove, izvajalci gradenj in prenov in ostala podjetja, ki vidijo svojo priložnost v povezavi z energijsko učinkovito gradnjo ali prenovo stavb na trgih Poljske, Romunije ali Srbije, so vabljena k vključitvi v program ClusterXchange.

Na delavnici bodo obravnavane naslednje teme:

  • Predstavitev potencialov sodelovanja v okviru Evropskega strateškega partnerstva za odličnost grozdov na področju skoraj nič energijskih stavb,
  • Nova energetska učinkovitost novih in starih stavb: predstavitev novosti na področju predpisov v povezavi s projektiranjem in prenovo stavb,
  • Od zelenega dogovora do načrtov za okrevanje in odpornost – pomen skoraj nič energijske gradnje in prenove,
  • Dobre prakse in izzivi – razprava z gosti in udeleženci
  • Zaključne misli in predstavitev nadaljnjih aktivnosti projekta

Več informacij o dogodku in prijava: tukaj

29. junij 2021

Prednosti BIM procesa v gradbeništvu

Predavanje iz cikla “Digitalizacija v gradbeništvu”.

Namen predavanja je predstavitev možnosti sodelovanja med različnimi strokami s pomočjo BIM orodij, konkretneje proces projektiranja preko izmenjave IFC datotek:

  • delovni proces izmenjave,
  • osnove pravilnega filtriranja objektov za izvoz,
  • principei koordinacije udeležencev pri projektiranju na 3D modelu.

S pomočjo praktičnega prikaza združevanja modela, narejenega v treh različnih BIM orodjih (arhitektura-konstrukcija-strojne inštalacije) bo uporabljen OPEN BIM pristop.

Izvajalec: Gorazd Rajh iz podjetja PILON AEC d.o.o.

Več informacij o dogodku in prijava: tukaj

13. maj 2021

Kaj prinaša sodelovanje podjetij iz lesarske in IKT panoge?

Les je naš naravni, obnovljiv vir. Ima številne namene uporabe, nudi pa tudi številne razvojne izzive.

Eden takšnih je razvoj lesenih konstrukcijskih in okenskih sistemov, ki bodo omogočali izgradnjo večnadstropnih modularnih lesenih stavb z integriranimi, novo razvitimi senzorskimi tehnologijami, s katerimi bo omogočeno spremljanje kakovosti lesa in lesenih izdelkov v realnem času ter napovedovanje in podaljšanje njihove življenjske dobe.

S tem izzivom se ukvarja osem partnerjev, ki sodelujejo v konzorciju projekta WOOLF. 

Več informacij o dogodku in prijava: tukaj

5. maj 2021

Vpliv bivalnega okolja na zdravje

Bivalno okolje na človeka vpliva na različne načine, ki jih pogosto zanemarjamo oz. zanje niti ne vemo, je pa koristno, da jih spoznamo.

Predavatelj: g. Igor Šajn.

Več informacij o dogodku in prijava: tukaj

15. april 2021

Zakaj Evropska komisija podpira povezovanje podjetij v grozde?

Zakaj se podjetja in druge organizacije povezujejo v grozde? Zakaj je skoraj vsak evropski komisar, ko je bilo v zadnjem letu govora o industriji ali gospodarskem okrevanju, poudaril pomen grozdov? V čem se grozdi razlikujejo od drugih oblik povezovanj podjetij in zakaj jim sodelovanje v njih lahko koristi?

Odgovori na ta in podobna vprašanja bodo predstavljeni na brezplačnem spletnem predavanju, ki je namenjeno predstavnikom podjetij, organizacij za podporo razvoju in podjetništvo oz. vsem zainteresiranim za obravnavano tematiko.

Samo v Evropi je skoraj 3000 grozdov, ki s svojimi člani nudijo 54 milijonov delovnih mest. Okoli 1000 grozdov je včlanjenih v European cluster collaboration platform (ECCP), v katerih je včlanjenih preko 100000 malih in srednjih podjetij, 8000 velikih in približno 11000 univerz in drugih organizacij.

Predavatelj: Mag. Vladimir Gumilar, Slovenski gradbeni grozd

Več informacij o dogodku in prijava: tukaj

1. april 2021

New Circular Economy Business Model for More Sustainable Urban Construction

Gradbeni sektor porabi približno polovico vseh pridobljenih materialov in hkrati ustvari tretjino vseh odpadkov v EU.

Kaj je izziv?

Odpadki, ki nastanejo pri graditvi in rušenju objektov, skupaj z odpadki iz industrije, komunalnih storitev in drugih panog, lahko predstavljajo odlične sekundarne surovine za uporabo v gradbeništvu in tako zagotavljajo velik potencial za zmanjšanje povpraševanja po surovinah, ki se pridobivajo iz narave, proizvodnjo odpadkov ter maksimiranje vrednosti predelanih materialov.

Predavatelj: dr. Sebastjan Meža, višji raziskovalec na Zavodu za gradbeništvo Slovenije (ZAG), s strokovnim znanjem v krožnem gospodarstvu in naprednih digitalnih tehnologijah, vključno z informacijskim modeliranjem stavb (BIM), geografskimi informacijskimi sistemi (GIS). Sodeloval je pri več nacionalnih in EU projektih.

Več informacij o dogodku in prijava: tukaj

Predavanje bo v angleškem jeziku.

26 marec 2021

Climate resilient integrated smart city – Indian view

Kako bi lahko bile stavbe ali podjetja bolj odporne na nevarnosti nesreč [DRR] v ekstremnih vremenskih dogodkih, ki so postali veliko bolj običajni?

Možen odgovor je “Podnebne spremembe kot trajnostne storitve”

(“Climate change as a sustainability services” [CCaSS])

Predavatelj: Sandeep Goswami, direktor podjetja Sandeep Goswami & Associates (SGA) iz Mumbaia, Indija

Več informacij o dogodku in prijava: tukaj

Predavanje bo v angleškem jeziku.

11 marec 2021

Konoplja in potenciali njene rabe v gradbeništvu

Kakih sto let nazaj se je nekaj ljudi v ZDA odločilo, da je industrijska konoplja moteča za njihove načrte z nafto. Je to prav?

Predavatelj: Primož Zorec, direktor podjetja CoGreen d. o. o., ki je tudi član Slovenskega gradbenega grozda.

Več informacij o dogodku in prijava: tukaj

2. marec 2021

Linkedin za podjetja: kako izstopati?

Tretji del sklopoa spletnih dogodkov, namenjenih spoznavanju konceptov in orodij za uspešnejšo uporabo omrežja Linkedin.

Predavatelj: Damjan Blagojević, PRO Marketing d. o. o. (član Slovenskega gradbenega grozda)

Več informacij o dogodku in prijava: tukaj

25. februar 2021

V gradbeništvo prihaja krožno gospodarstvo

O krožnem gospodarstvu se že nekaj let govori in piše v evropskih in nacionalnih politikah. Čas je za dejanja v podjetjih.

Predavatelj: Mag. Vladimir Gumilar, Slovenski gradbeni grozd

Več informacij o dogodku in prijava: tukaj

11. februar 2021

Kako lahko startupi pomagajo gradbeni industriji da postane bolj krožna?

Gradbena industrija je največja svetovna porabnica surovin, s sorazmernim deležem emisij ogljikovega dioksida. Je tudi pomemben generator odpadkov, ki znašajo 25-30% vseh odpadkov, ki nastanejo v EU.

Predavatelj: Dominik Campanella, Concular

Več informacij o dogodku in prijava: tukaj

9. februar 2021

Manj znane možnosti omrežja Linkedin

Drugi del sklopa spletnih dogodkov, namenjenih spoznavanju konceptov in orodij za uspešnejšo uporabo omrežja Linkedin.

Predavatelj: Damjan Blagojević, PRO Marketing d. o. o. (član Slovenskega gradbenega grozda)

Več informacij o dogodku in prijava: tukaj

26. januar 2021

Kako s pomočjo gradbene biologije ustvariti bolj zdravo grajeno okolje?

V času, ki ga zaznamujejo trenutne razmere, so načela gradbene biologije aktualna tema, ki jo želimo predstaviti strokovni in drugi javnosti.

Predavatelj: Stojan Habjanič, Biogradnja Stojan Habjanič s.p.

Več informacij o dogodku in prijava: tukaj

21. januar 2021

Primeri uporabe umetne inteligence v gradbeništvu

Področje umetne inteligence postaja ena od zelo aktualnih tem, ki je prisotna v vseh industrijskih panogah, tudi v gradbeništvu.

Predavatelja: Andrej Guštin in Klemen Rizman, CREApro d. o. o. (član Slovenskega gradbenega grozda)

Več informacij o dogodku in prijava: tukaj

13. januar 2021

Kako s pomočjo Linkedina graditi svojo osebno blagovno znamko?

V januarju začenjamo s sklopom spletnih dogodkov, namenjenih spoznavanju konceptov in orodij za uspešnejšo uporabo omrežja Linkedin.

Predavatelj: Damjan Blagojević, PRO Marketing d. o. o. (član Slovenskega gradbenega grozda)

Več informacij o dogodku in prijava: tukaj

12. januar 2021

Predstavitev inovativnih idej na področju kibernetske varnosti v stavbah

Dogodek je namenjen predstavitvi inovativnih idej in projektnih predlogov z namenom sodelovanja in pridobivanja vlagateljev v projekte.

Dogodek je organiziran v okviru projekta CYBERSECURELIGHT, Evropskega strateškega partnerstva za investicije v pametno specializacijo.

Člani Slovenskega gradbenega grozda, ki na dogodku predstavljajo svoje ideje so:

Milan Gabor, Viris d. o. o.

Uroš Valant, CREApro d. o. o.

 

Več informacij o dogodku in prijava: tukaj

22. december 2020

Kako prodajati podjetjem?

V decembru začenjamo sklop spletnih dogodkov, namenjenih spoznavanju konceptov in orodij za uspešnejšo prodajo.

Predavatelj: Damjan Blagojević, PRO Marketing d. o. o. (član Slovenskega gradbenega grozda)

Več informacij o dogodku in prijava: tukaj

17. december 2020

So naši domovi in poslovni prostori zaradi vse pogostejše uporabe »smart« tehnologij, povezanih v splet, varni bolj ali manj?

Predavatelj: Milan Gabor, Viris d. o. o. (član Slovenskega gradbenega grozda)

Več informacij o dogodku in prijava: tukaj

15. december 2020

What exactly is the Renovation wave and where are the opportunities?

Is energy renovation of buildings one of the key opportunities for economic recovery? And what role can innovation clusters play in this?

Lecturer:  Adrian M Joyce, Secretary General of EuroACE and Director of the Renovate Europe Campaign 

More info and registration: here

29. oktober 2020

REDay 2020 Slovenija, slovenski dogodek v okviru kampanje Renovate Europe

Na letošnjem dogodku bo pozornost usmerjena v potenciale energetske prenove stavb v okviru nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost.

Dogodek se izvaja v okviru kampanje Renovate Europe. (Slovenski gradbeni grozd je nacionalni podporni član kampanje za Slovenijo)

Več informacij o dogodku in prijava: tukaj

Show Buttons
Hide Buttons