Zakaj je potrebno inovirati, prenavljati poslovne modele in razvojno sodelovati?

Hiter razvoj tehnologij, tako informacijskih kot tudi na področju materialov, naprav, vedno večje zahteve naročnikov, zahteve glede energetske učinkovitosti, učinkovitosti rabe vseh naravnih virov, novi ekonomski modeli, prost pretok blaga in storitev, spreminjajoča se zakonodaja in regulativa, a tudi negativni pojavi kot delo na črno, nelojalnost, nizka cena  – in še bi lahko naštevali – zahtevajo intenzivni razvoj v podjetjih, če le ta želijo ostati konkurenčna ali sploh obstati na trgu. Izboljšave in inovacije za boljše poslovne rezultate, novi poslovni modeli in predvsem različne oblike povezovanja in sodelovanja med podjetji, tudi konkurenčnimi, so ključni elementi razvojnih strategij sedanjih in bodočih uspešnih podjetij. V vseh sektorjih, tudi na področju graditve objektov. Slovenski gradbeni grozd svojim članom omogoča razvojno sodelovanje. Pomembno je tudi poudariti, da vlaganje v raziskave in razvoj omogoča uveljavljanje davčne olajšave v višini 100% glede na stroške vlaganja! Druge koristi sodelovanja v razvojno raziskovalnih projektih za mikro, mala in srednja podjetja so povečanje produktivnosti, pridobitev novih kompetenc, spretnosti in znanj (»know how«), boljša kakovost izdelkov ali storitev, uvajanje novih izdelkov ali storitev v podjetje in/ali na trg, povečanje izvoza, verjetno pa bi lahko našli še kaj, na primer povezovanje in sodelovanje. V primeru, da vas razvojno sodelovanje zanima, nas lahko kontaktirate preko obrazca spodaj, lahko pa nas tudi pokličete.    (Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave se nahaja spodaj.)

Inoviranje je enostavno!

Preverite zakaj!

Izkoristite davčno olajšavo!

Vlaganje v raziskave in razvoj je 100% davčna olajšava! Davčna olajšava je namenjena uspešnim podjetjem, ki poslujejo s dobičkom in lahko svoj davek zmanjšajo za svoja vlaganja v raziskave in razvoj (RR). Pri tem lahko sama, glede na svoje poslovanje, načrtujejo tudi izdatke za RR tako, da hkrati dosežejo dva učinka – konkurenčno prednost z RR dejavnostjo ter za ta znesek manjšo davčno osnovo. Uveljavlja se lahko lastne stroške razvojno raziskovalnega dela in stroške zunanjih izvajalcev.

Dodatna pojasnila Finančne uprave RS

Za določitev primerne vsebine in obsega, ki ustreza pogojem za  uveljavljanje davčnih olajšav za raziskave in razvoj mora vlagatelj, ki izvaja inovacijski projekt, po potrebi poskrbeti za poseben, pravilom o davčnih olajšavah za vlaganja v RR ustrezen, opis vsebine in zneskov, ki ustrezajo definicijam za RR dejavnost. To je potrebno vedeti zato, ker nekateri deli inovacijskih projektov ne sodijo v RR dejavnost. Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj.

Zanima me več informacij glede članstva v SGG

4 + 11 =Show Buttons
Hide Buttons