Mednarodno sodelovanje za prehod na krožno gradnjo

Krožno gospodarstvo dobiva vse večjo pozornost po vsem svetu kot način za preseganje trenutnega modela proizvodnje in potrošnje, ki temelji na nenehni rasti in naraščajoči porabi virov. Pomembno je za dosego ciljev trajnostnega razvoja in Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah. Gradbeni sektor lahko veliko prispeva k doseganju teh ciljev in izkoristi ta izziv za svoje preoblikovanje, da postane inovativnejši in sposobnejši reševati regionalne in svetovne izzive in hkrati zagotoviti rast in konkurenčnost. Krožna gradnja je način delovanja v širšem gradbenem sektorju, ki sprejema in upošteva načela krožne ekonomije v celotnem življenjskem ciklu gradbenih objektov, tako na nivoju stavb, kot mest in infrastrukture.

Slovenski gradbeni grozd, koordinator projekta ECCA (European Vircular Construction Alliance), ki se je zaključil decembra 2017, je pobudnik in iniciator Mednarodnega grozda za krožno gradnjo (ICCC – International Circular Construction Cluster). Namen pobude je nadalje izvajanje strategije mednarodnega sodelovanja, ki smo jo zastavili v zvezi ECCA, predvsem pa  zagotavljanje trajnosti dejavnosti na tem področju, ki je vse prevečkrat odvisno od projektnega (javnega) financiranja.

V pobudi se osredotočamo na krožno gradnjo kot svetovni izziv, hkrati pa tudi priložnost za mednarodne inovacijske projekte in poslovno sodelovanje.

Naša vizija je v okviru ICCC podpreti prehod gradbenega sektorja v sodoben, krožen, zelo odziven in odgovoren sektor, ki je sposoben odgovoriti na globalne izzive, kot so podnebne spremembe, urbanizacija, učinkovitost virov in obnova grajenega okolja – v katerem koli delu sveta.

Hkrati želimo izkoristiti ta prehod kot gonilo trajnostnega razvoja in rasti sektorja, dviga dodane vrednosti, konkurenčnosti in sodelovanja (tudi poslovnega) svojih članov.

ICCC je zasnovan kot mednarodni grozd. To pomeni, da je popolnoma odprt za člane iz katere koli države sveta, ki podpirajo namen ICCC, to je da gradnja postane skladnejša z načeli krožnega gospodarstva in se s članstvom zavežejo, da bodo z aktivnim sodelovanjem k temu tudi ustrezno prispevali.

Prvi odzivi in pisma o nameri na našo pobudo že prihajajo, kar nam sporoča, da smo na pravi poti.

Člani Slovenskega gradbenega grozda so avtomatično deležni ugodnosti delovanja ICCC. S tem se jim odprejo možnosti za mednarodno sodelovanje.

Če še niste naš član, nas kontaktirajte in poslali vam bomo povabilo s splošnimi pogoji sodelovanja.

Veselimo se vašega odziva in sodelovanja z vami!

Vladimir Gumilar, direktor grozda

Show Buttons
Hide Buttons