Pri gradnji, rekonstrukcijah ali prenovi stavb ter prometne in komunalne infrastrukture izvajalci gradbenih del prepogosto krat trčijo ob slabo ali pomanjkljivo pripravljeno projektno-tehnično dokumentacijo, javni razpis in pogoje dela.
Ob še tako zavzetem delu, dolgoletnih izkušnjah in visoki strokovnosti, se srečujejo z zahtevnimi izzivi, ki izhajajo iz geomehanskih presenečenj, projektno-tehničnih pomanjkljivosti, neustreznih lastnosti materialov in sistemov ter tudi napak ob izvedbi.

Pomen kontrole kakovosti med izvajanjem delShow Buttons
Hide Buttons