Priročniki, navodila, primeri dobrih praks in drugi dokumenti, ki vam lahko koristijo

Smernice za javno naročanje

Sodelovanje strokovne javnosti pri pripravi predpisov

Energetska sanacija stavb

Barriers that hinder deep renovation in the building sector, EmBuild projekt, junij 2017 (podatki o Sloveniji od strani 39 dalje)

10 priporočil vladi RS za vnos v 2. različico slovenske nacionalne strategije prenove stavb, BUILD UPON projekt, januar 2017

Učinkovitost energetske sanacije javnih stavb, revizijsko poročilo

SOUSTVARJANJE SLOVENSKE NACIONALNE STRATEGIJE PRENOVE, BUILD UPON projekt, januar 2017

P1: Energetska prenova stavb v državni in občinski lasti, Vlada Republike Slovenije, Projektna pisarna

Energetski prehod evropskega stavbnega sklada, September 2016

Building Energy Renovation in Slovenia,  CALL FOR INVESTORS, 2015, statistični podatki o potencialu prenove

Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, Oktober 2015

Navodila in tehnične usmeritve za energetsko prenovo javnih stavb, April 2016

Navodila za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja, Februar 2016

Podrobnejše usmeritve javnim partnerjem pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja, Februar 2016

Priročnik upravičenih stroškov, Februar 2016

Smernice za izvajanje ukrepov izboljšanja energetske učinkovitosti v stavbah javnega sektorja po principu energetskega pogodbeništva, December 2014

Navodila za energetsko prenovo stavb slovenskega modernizma

Primeri dobrih praks energetske prenove stavb

Primeri dobrih praks energetske sanacije šoskih stavb

Guidelines on good practice in cost-effective cost allocation and billing of individual consumption of heating, cooling and domestic hot water in multiapartment and multi-purpose buildings, december 2016

Shranjevanje toplotne in električne energije v stavbah

Industrijski grozdi

Poročilo o predvidevanjih o priložnostih za industrijo in industrijske grozde, European Cluster Observatory, Avgust 2015

CSL Task 1.2 Survey for SMEs_SLO)

Okvirni pogoji za podporo nastajajočim gospodarskim panogam in grozdom na področju krožnega gospodarstva, European Cluster Observatory, 2015

Article Jana Selih-Vladimir Gumilar – Roko Zarnic 217-2496-1-PB, article written by Vladimir Gumilar, Roko Zarnić, Jana Šelih; Ekonomika-Engineering Economics, 2011, 22(1), 41-49

Dokumenti in gradiva Evropske gradbeno tehnološke platforme

EeB_PPP_Project_Review_2018, ki so povezani z realizacijo strateških usmeritev ECTP oziroma PPP EeB (Javno zasebnopartnerstvo ECTP z EU Komisijo Energetsko učinkovite stavbe)

Advanced Materials Solutions

Energy Building Systems

HVAC & Lighting Solutions

Monitoring & Diagnostic methodologies – Design Retrofit

Urban & District Scale Solutions

Od leta 2009 dalje je Inženirska zbornica Slovenije izdala naslednje priročnike:

 

Noveliran Priročnik za nadzor pri gradnji (marec 2014),

Prevod ANSI/ASHRAE/IES Standarda 90.1-2013 (marec 2014),

Pregled predpisov, standardov in izrazoslovja s področja fotonapetostnih sistemov (marec 2013),

Priročnik za nadzor pri gradnji (november 2012),

Priročnik: Predstavitev znanih tehničnih možnosti zmanjšanja širjenja

  legionele v prezračevalno-klimatskih in vodovodnih sistemih (oktober 2012),

Priročnik odvod dima in toplote (junij 2012),

Povzetek strojev in opreme za gradbeništvo – skripta (maj 2012),

Priročnika požarnovarnostnih ukrepov za visoke stavbe h>22 m (januar 2011),

Priročnik o načrtovanju požarne varnosti (julij 2010),

– Priročnik za projektiranje gradbenih konstrukcij po Evrokod standardih (oktober 2009).

Več informacij: spletna stran IZS

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

Show Buttons
Hide Buttons