Priročniki, navodila, primeri dobrih praks in drugi dokumenti, ki vam lahko koristijo

Smernice za javno naročanje

Sodelovanje strokovne javnosti pri pripravi predpisov

Shranjevanje toplotne in električne energije v stavbah

Od leta 2009 dalje je Inženirska zbornica Slovenije izdala naslednje priročnike:

 

Noveliran Priročnik za nadzor pri gradnji (marec 2014),

Prevod ANSI/ASHRAE/IES Standarda 90.1-2013 (marec 2014),

Pregled predpisov, standardov in izrazoslovja s področja fotonapetostnih sistemov (marec 2013),

Priročnik za nadzor pri gradnji (november 2012),

Priročnik: Predstavitev znanih tehničnih možnosti zmanjšanja širjenja

  legionele v prezračevalno-klimatskih in vodovodnih sistemih (oktober 2012),

Priročnik odvod dima in toplote (junij 2012),

Povzetek strojev in opreme za gradbeništvo – skripta (maj 2012),

Priročnika požarnovarnostnih ukrepov za visoke stavbe h>22 m (januar 2011),

Priročnik o načrtovanju požarne varnosti (julij 2010),

– Priročnik za projektiranje gradbenih konstrukcij po Evrokod standardih (oktober 2009).

Več informacij: spletna stran IZS

Zbornica za arhitekturo in prostor SlovenijeShow Buttons
Hide Buttons