Na poti k odličnosti – Sinergije med evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi (ESIF) & Financiranje raziskav in inovacij, ter Implementacija Strategije pametne specializacije

Dogodek se bo osredotočal na: (1) ozaveščanje o ukrepih, ki so potrebni, da se omogoči sinergije med različnimi programi financiranja EU in (2) izmenjavi dobrih praks z združevanjem sredstev iz strukturnih skladov, nacionalnih virov in okvirnega programa za...
Show Buttons
Hide Buttons