Na poti k odličnosti – Sinergije med evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi (ESIF) & Financiranje raziskav in inovacij, ter Implementacija Strategije pametne specializacije

Dogodek se bo osredotočal na: (1) ozaveščanje o ukrepih, ki so potrebni, da se omogoči sinergije med različnimi programi financiranja EU in (2) izmenjavi dobrih praks z združevanjem sredstev iz strukturnih skladov, nacionalnih virov in okvirnega programa za...

Pobuda za lažji dostop do sredstev

Evropska komisija namerava letos uvesti pobudo za lažji dostop do sredstev EU za manjše projekte, kot so na primer projekti energetske sanacije stavb. Načrt, ki spada med prednostne naloge, je omenjen v osnutku(1) prihajajočega izvršnega poročila »State of the Energy...
Show Buttons
Hide Buttons