Že leta 2012 je Komisija objavila komunikacijsko strategijo za trajnostno konkurenčnost gradbenega sektorja in njegovih podjetij. Dokument je del pobude Evropa 2020 in se osredotoča na spodbujanje ugodnih tržnih pogojev za trajnostno rast v gradbeništvu. Strategija obravnava pet ključnih področij:

  • Financiranje: zlasti za energetsko učinkovite naložbe v obnovo stavb in za raziskave in inovacije v pametno, trajnostno in vključujočo okolje.
  • Spretnosti in kvalifikacije: usposabljanje zaposlenih in upravljanje za ustvarjanje novih delovnih mest z dodatnim izobraževanjem in vajeništvom, da izpolnjujejo zahteve za nove kompetence.
  • Učinkovitost virov: s poudarkom na gradbenih procesih z nizkimi emisijami, recikliranju in valorizaciji gradbenih in rušitvenih odpadkov.
  • Regulativni okvir: poudarek na zmanjšanju upravnih bremen za podjetja, še posebej mala in srednja podjetja.
  • Mednarodna konkurenčnost: spodbujanje uporabe Evrokodov in spodbujanje širjenja novih finančnih orodij in pogodbenih dogovorov v državah, ki niso članice EU.

Več informacij.Show Buttons
Hide Buttons