Verjetno se bralci strinjate z mano, da se poslovno okolje spreminja hitreje kot kadarkoli doslej. Spreminjajo se navade in potrebe kupcev. Spreminja se zakonodaja. Nastajajo nove paradigme. Na primer krožno gospodarstvo. Dejstvo je, da bo potrebno načela krožnega gospodarstva čimprej vpeti v poslovanje gradbenih in z gradbeništvom povezanih podjetij. Ker bodo tako hoteli naši partnerji ali stranke ali pa bo to preprosto zahteva predpisov.

Spreminjajo se tehnologije. Vsakodnevno. Spreminjajo se poslovni modeli. Za primer: ali veste, da se je povprečna življenjska doba podjetij, ki je bila še leta 1960, torej pred 50 leti  60 let, zmanjšala na 20 let.  Zakaj? Zaradi vsega prej naštetega in ker se nekatera podjetja preprosto niso dovolj hitro prilagodila novim razmeram. Tega dejstva se na primer zavedajo tudi takšne organizacije in podjetja, kot so NASA, Microsoft, Master Card in številna druga in se poslužujejo enakih tehnik in metod, kot jih mi nudimo vam.

Kot zunanji akter, ki ni vpet v vaše vsakodnevno delovanje in način razmišljanja, vam lahko pomagamo, da ste na spremembe pripravljeni ali, kar je še boljše, sami ustvarjate nove trende. Naš cilj je, da ste vi še uspešnejši. Vse, kar ponujamo, vam lahko koristi že pri izbiri in pripravi projektnih idej in razpisov in seveda izboljšavah poslovanja.

 Show Buttons
Hide Buttons