V petek, 2. februarja smo uspešno izvedli sestanek s partnerji iz Gruzije v okviru projekta PEGBS (Partnership for entrepreneurship in green building sector). Projekt se izvaja v okviru programa Erazmus+, KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices -Capacity Building in the field of Youth. Vodilni partner projekta je gruzijski Center za nove tehnologije (New Technology Center).

Gruzija je država, ki je leta 2014 podpisala pridružitveni sporazum z EU in se s tem zavezala tudi k reformam v energetskem in okoljskem sektorju. S pridružitvenim sporazumom je Gruzija postala članica Evropske skupnosti za energijo. To poleg uveljavljanja zakonodaje pomeni tudi naložbe v energetski sistem, ki so hkrati tudi priložnost za slovenska podjetja.

Naložbe bodo povečale zaposlovanje, zlasti v sektorjih obnovljive energije in energetske učinkovitosti. Trenutno je v Gruziji znatno pomanjkanje kvalificiranih delavcev za potrebe trga, zlasti v zvezi z »zelenimi« veščinami, zato je gradbeni sektor eden od prednostnih sektorjev, kjer bo v naslednjih letih potrebno visoko usposobljeno osebje na vseh nivojih. To je hkrati tudi vodilna tema projekta, ki je namenjen spodbujanju podjetništva mladih na področju trajnostne arhitekture, inženirstva in gradbeništva. Ker se je v Sloveniji po dolgem kriznem obdobju začelo okrevanje gradbeništva, se tudi naša podjetja ukvarjajo s podobnimi problemi.

Sestanek, ki je bil hkrati uvodni sestanek projekta, je bil namenjen spoznavanju med partnerji in predstavitvi izkušenj na področju usposabljanja manjkajočih kompetenc v gradbenem sektorju, ki jih imamo v Sloveniji.

Aktivnosti Slovenskega gradbenega grozda na tem področju je predstavil direktor Mag. Vladimir Gumilar, ki je izpostavil, da povezovanje v grozd na osnovi vrednostnih verig lahko pomembno prispeva k dvigu kompetenc in povečanju razumevanja dela in vlog v različnih fazah gradnje, predvsem pa sodelovanja vključenih podjetij. Andro Goblon, vodja projektov v Slovenskem gradbenem grozdu je k temu dodal pomen razumevanja integriranega energetskega načrtovanja, ki prehaja v integrirano krožno načrtovanje in nakazal glavne vzroke za neuspeh malih in srednjih podjetij v EU. Med pomembnejšimi sta pomanjkanje strank (vzrok je lahko neustrezen poslovni model) in pomanjkanje zaposlenih z ustreznimi kompetencami.

Izmed članov Slovenskega gradbenega grozda sta se sestanka udeležila Dr. Marjana Šijanec Zavrl iz Gradbenega inštituta ZRMK in arhitekt Marko Kramar.

Dr. Marjana Šijanec Zavrl je predstavila projekt »BUILD UP Skills Slovenija«, ki je bil namenjen analizi manjkajočih kompetenc delavcev različnih poklicev, ki sodelujejo pri gradnji skoraj nič energijskih stavb in oceni potreb po usposabljanju na letnem nivoju. Projekt se je izvajal v okviru programa Intelligent Energy Europe.

Arhitekt Marko Kramar, ki je sodeloval v projektu EE HIGHRISE (gradnja prve večstanovanjske večnadstropne stavbe v pasivnem standardu v Sloveniji) , pa je predstavil izkušnje z izvajalci, ki jih je bilo potrebno za delo usposobiti na gradbišču. Tehnologije, predvsem pa detajli gradnje in zahtevana natančnost so pri gradnji skoraj nič energijskih stavb drugačni, bolj zahtevni in izkazalo se je, da izvajalci niso imeli predhodnih izkušenj na tem področju.

Med vabljenimi gosti je g. Primož Zorec iz podjetja CoGreen d. o. o. predstavil svoje izkušnje na področju zelene gradnje, konkretno gradnje s konopljinim betonom in s tem nakazal na nove priložnosti na področju zelene gradnje. Zanimanje za sestanek je izkazala tudi Fakulteta za dizajn, žal pa je morala predstavnica, izr. prof. Nada Matičič, zaradi nezgode povezane z obilnim sneženjem odpovedati udeležbo.

Posebna zahvala gre Zbornici gradbeništva in industrije gradbenega materiala, ki je odstopila prostor za sestanek. Direktor mag. Jože Renar je predstavil delovanje zbornice in bistvene probleme, s katerimi se srečujejo gradbena podjetja v Sloveniji, ga. Valentina Kuzma pa je predstavila izkušnje zbornice na področju poklicnih kompetenc, v okviru projekta SKILCO.

V Slovenskem gradbenem grozdu si želimo še več podobnih sodelovalnih aktivnosti, s katerimi se odpirajo nove možnosti tudi na področju poslovnega sodelovanja. Vabimo vas, da se prijavite na novice in sledite novostim.

 

 

SREČANJE S PREDSTAVNIKI GRUZIJE
SREČANJE S PREDSTAVNIKI GRUZIJE
SREČANJE S PREDSTAVNIKI GRUZIJE
SREČANJE S PREDSTAVNIKI GRUZIJE
SREČANJE S PREDSTAVNIKI GRUZIJE
SREČANJE S PREDSTAVNIKI GRUZIJE
SREČANJE S PREDSTAVNIKI GRUZIJE
SREČANJE S PREDSTAVNIKI GRUZIJE
SREČANJE S PREDSTAVNIKI GRUZIJE
SREČANJE S PREDSTAVNIKI GRUZIJE
SREČANJE S PREDSTAVNIKI GRUZIJE
SREČANJE S PREDSTAVNIKI GRUZIJE
Show Buttons
Hide Buttons