Partnersko sodelovanje z Državno univerzo za arhitekturo in gradbeništvo iz Astrahana

Partnerski sporazum z državno univerzo za arhitekturo in gradbeništvo iz Astrahana

Astrahan je mesto ob reki Volgi v južni Rusiji, v bližini Kaspijskega jezera. Je tudi administrativni center Astrahanske oblasti. S tamkajšnjo Državno univerzo za arhitekturo in gradbeništvo smo sklenili sporazum o sodelovanju.

Glavna področja sodelovanja med nami in univerzo v Astrahanu so:

 • skupni programi mobilnosti študentov v dodiplomskih, magistrskih in doktorskih programih v zvezi z:
  • izmenjavo študentov za različne termine, na primer semester, akademski termin,
  • pripravništvom študentov,
  • znanstveno raziskovalnim delom,
  • strokovnimi usposabljanji;
 • mobilnost učiteljev, raziskovalcev in strokovnjakov v smislu predavanj, seminarjev in svetovanj, skupnih znanstvenih raziskav in metodološkega dela;

 

 • Izkušnje in izmenjava informacij pri:
  • poučevanju in vodenju,
  • izvajanju najsodobnejših izobraževalnih tehnologij, vključno s skupnimi konferencami in delavnicami (v spletnem načinu),
  • prenos strokovnega znanja,
  • posodobitev izobraževalnih programov in
  • posodobitev raziskovalnih metod;

 

 • občasne znanstvene raziskave in razvoj na področjih skupnega interesa;

 

 • razvoj skupnih raziskovalnih in metodoloških prispevkov (članki in diplomske naloge, učbeniki, znanstvene publikacije itd.);

 

 • vabila za sodelovanje na konferencah, kongresih, simpozijih;

 

 • druge skupne dejavnosti po medsebojnem dogovoru.

 

Različne možnosti sodelovanja se tako odpirajo tudi našim članom. V kolikor to še niste in želite postati, nas kontaktirajte. Smo združenje, ki podjetjem in organizacijam v gradbenem sektorju nudi priložnost za sodelovanje, da skupaj prispevamo k vpeljavi načel krožnega gospodarstva v sektor gradbeništva in graditve objektov in hkrati prispevamo k doseganju klimatskih in trajnostnih razvojnih ciljev v Sloveniji in širše.

 

Show Buttons
Hide Buttons