Slovenski gradbeni grozd – GIZ se je močno vpet v evropske raziskovalna in inovacijske projekte (H2020, COSME, LIFE), pa tudi v projekte iz programa ERASMUS+. V 14 letih smo tako sodelovali v 20 EU projektih, z več kot 140 partnerji iz EU, iz 33 držav. Več o tem si lahko preberete na tej strani. Pri tem stalno v projekte neposredno ali posredno vključujemo tudi člane grozda in druge zainteresirane partnerje iz Slovenije. Trenutno sodelujemo pri pripravi dveh novih prijav. Prenašamo pa tudi rezultate projektov v gospodarsko prakso. EU COSME projekt ECCA (Evropska zveza za krožno gradbeništvo) se je uradno končal konec leta 2017, a se že začenja priprava na izvedbo začrtanih aktivnosti internacionalizacije.  

Vladimir Gumilar

Vladimir Gumilar, direktor SGGi

Razvojno sodelovanje

Razvojno sodelovanje

K sodelovanju vabimo podjetja in druge ključne deležnike s področja trajnostne gradnje, ki želijo in upajo vlagati delo in kapital v nove izdelke in storitve, v inoviranje in nove poslovne modele in ki so pripravljena sodelovati v EU raziskovalno razvojnih projektih. Za gradbeno panogo zanimive teme projektov so  energetska učinkovitost, obnova objektov, trajnostna gradnja, uporaba principov krožne ekonomije, inovacije in razvoj novih poslovnih modelov. Sodelovanje v projektih omogoča pridobitev novih znanj in kompetenc, s tem pa tudi določeno konkurenčno prednost na trgu.

Brez intenzivnega razvojnega sodelovanja in vlaganj, brez kvalitetnega in predvsem poštenega poslovnega sodelovanja med kompetentnimi podjetji in organizacijami ter tudi investitorji, javnimi in zasebnimi, ter strokovne podpore vseh podpornih organizacij si razvoja slovenskega gradbeništva ne predstavljamo. SGG skuša bo najboljših močeh pri tem sodelovati in te razvojne trende podpirati.

Zanima me več informacij glede članstva v SGG

12 + 15 =

Show Buttons
Hide Buttons