Aktivnosti Slovenskega gradbenega grozda na začetku leta

Obetaven začetek leta se je odrazil v številnih aktivnostih. Nadaljevali smo delo v zvezi s formiranjem mednarodnega grozda za »krožno« gradbeništvo, katerega pobudnik smo, saj vidimo krožno gospodarstvo v gradbeništvu kot naslednji strateški korak v razvoju sektorja. Januarja so se nam pridružili prvi partnerski grozdi iz tujine.

Naše delo na področju krožnega gospodarstva v gradbenem sektorju (med drugim smo vodili mednarodni projekt v okviru programa COSME) postaja prepoznavno in dobivamo povabila k sodelovanju. V sodelovanju z italijanskih svetovalnim podjetjem smo uspešno oddali prijavo na razpis za podporne usmeritve evropskim politikam za spodbujanje uresničevanja načel krožnega gospodarstva pri načrtovanju gradbenih objektov. V primeru uspešne kandidature bomo sodelovali pri kreiranju politike, ki je omenjena tudi v akcijskemnačrtu za uresničevanje Zelenega dogovora (Green Deal) EU komisije.

Sodelovati smo začeli z belgijskim podjetjem za gradnjo hiš iz konopljinega betona, z nevtralnim ogljičnim odtisom, s katerim smo pripravili predloge za skupne prijave na razpise in tehnološko sodelovanje.

Na povabilo ruskih partnerjev z Univerze v Astrahanu smo se vključili v pripravo prijave na temo izboljšanja kompetenc diplomantov na področju zaposlovanja (oz. iskanja zaposlitve) in delovne mobilnosti. Projekt predvideva razvoj T. i. »mehkih spretnosti«, v sodelovanju med univerzami in industrijskimi partnerji.

Na povabilo kolegov s Cracow University of Technology smo se vključili v prijavo projekta v okviru programa Obzorje 2020, akcija Marie Sklodowska Curie na temo mrež za inovativno usposabljanje. Tema projekta je podiplomskim študentom iz več evropskih fakultet posredovali znanja s področja poslovnih modelov, priprave EU projektov in komunikacijskih aktivnosti  v okviru 5 dnevnega usposabljanja.  Vključili smo se še v dve prijavi, ki sta bili uspešno oddani v prvi fazi razpisa programa Obzorje 2020

Na povabilo podjetja in založbe Fit media d.o.o.  smo se vključili v uredniški odbor za pripravo priročnika Prehod v trajnostno gradnjo in življenjski cikel stavbe.  Naši predlogi se nanašajo na gradnjo v krožnem gospodarstvu.

V okviru projekta HEATLAND, v katerem skupaj s španskimi partnerji testiramo nove mešanice asfaltov z nizko toplotno kapaciteto za preprečevanje pregrevanja urbanih področij ter zmanjševanja vplivov t. i. toplotnih otokov, smo vzpostavili kontakt s projektanti IKEA centra v Ljubljani (podjetje ELEA ic).   Vgradnjo asfaltov na parkirišču trgovine IKEA v Ljubljani vidimo kot idealno priložnost v Sloveniji za izvedbo tako imenovanih hladnih asfaltov, ki so jih razvili partnerji projekta iz Španije. Vzpostavili smo tudi kontakte z vodilnim izvajalcem CGP Novo mesto, ki bi lahko bil potencialni prevzemnik tehnologije.

Naš italijanski partner nam je posredoval informacijo o izraelskem startup-u, ki pripravlja prijavo na razpis Fast track to innovation. Startup se ukvarja z razvojem programske opreme, namenjene gradbenim podjetjem in potrebujejo industrijske partnerje, podjetja, ki se ukvarjajo z gradnjo več stanovanjskih stavb. Informacijo o tem smo posredovali članom in nekaterim potencialnim članom Slovenskega gradbenega grozda, ki so se odzvali povabilu.

V okviru projekta COSME ESCP-S3 Cyber Secure Light smo začeli z izvedbo razpisa za pripravo inovativnih in tržno zanimivih pilotnih projektov poslovnega in tehnološkega sodelovanja na področjih pametne razsvetljave, pametnih hiš in naprav. Za prejete in obetavne predloge projektov bo mogoče v okviru izvedbe projekta CSL pridobiti različne storitve, od povezovanja s komplementarnimi podjetji in razvojnimi inštitucijami, svetovanja za pripravo prijav na razpise ali vzpostavitve povezav do zasebnim investitorjev.

Veliko priložnosti se za člane grozda odpira še v okviru mednarodnega projekta SMART4NZEB, ki se nanaša na dvig kompetenc za energetsko prenovo stavb.

Več o tem, kaj počnemo in kakšne so koristi za člane grozdov lahko izveste v okviru naše predstavitve na Sejmu Dom “Kako s sodelovanjem v grozdih in pri mednarodnih RR projektih do večje inovativnosti in konkurenčnosti”, ki bo v petek, 6. marca od 11 do 12:30 ure.

Spremljajte nas na omrežjih Linkedin, Facebook in Twitter:

https://www.facebook.com/slovenskigradbenigrozd/

https://www.linkedin.com/company/construction-cluster-of-slovenia/

 

 

Show Buttons
Hide Buttons