Vabilo k podpori aktivnostim kampanje Renovate Europe v Sloveniji v letu 2022

Izjava o interesu za podporo RENOVATE EUROPE v Sloveniji

Slovenski gradbeni grozd je nacionalni partner kampanje za Slovenijo. Nacionalni partnerji v kampanji sodelujejo prostovoljno in so običajno podprti s strani industrijskih partnerjev, ki se zavedajo, da so višji cilji prenove povezani z rastjo trga.  Hkrati je podpora nacionalnim partnerjem kampanje lahko del družbene odgovornosti podjetij.

Pri vseh aktivnostih se pričakuje večje angažiranje nacionalnih partnerjev in organizacija vzporednih aktivnosti na nacionalnem nivoju, kot na primer:

  • aktivno sodelovanje pri načrtovanju aktivnostih in dogodkov kampanje Renovate Europe
  • pridobivanje in posredovanjem predlogov in stališč nacionalnih podpornikov
  • promocija aktivnosti in rezultatov, npr. predlogov spremembe evropske regulative, na nacionanem nivoju
  • koordinacija nacionalnih partnerjev in organizacija dogodkov in aktivnosti Renovate Europe v Sloveniji

Vabimo vas, da postanete podpornik kampanje Renovate Europe v Sloveniji. To lahko najenostavneje storite tako, da postanete naš član in s tem pridobite tudi vse ostale ugodnosti članstva. Lahko pa kampanjo v Sloveniji podprete kot sponzor ali donator. Z vašo podporo bomo imeli na nacionalnem nivoju tudi večjo moč in besedo glede nujnosti in potreb celovitejše in obsežnejše energetsko prenove, predvsem pa argument, da za nami stoji stroka in gospodarstvo.

Izjavo o podpori kampanji Renovate Europe in k skupnemu pospeševanju energetske obnove stavb v Sloveniji in Evropi lahko prenesete  s povezave na začetku objave ali tukaj.

Cilji Renovate Europe v letu 2022

Kampanja Renovate Europe  si je za leto 2022 zastavila naslednje cilje:

  • usmerjanje revizije direktive o Energetski učinkovitosti stavb v EU na področjih minimalnih standardov energetske učinkovitosti, izboljšanju okvira za energetske izkaznice, ojačanju dolgoročnih strategij obnove stavb ter določitvi kriterijev za globoko prenovo stavb
  • spremljanje sprememb in izvedbe nacionalnih načrtov za okrevanje za področje energetske obnove stavb
    pospeševanje mehanizmov za financiranje obnove
  • podpora in usmerjenje evropskih storitev tehnične asistence za energetsko prenovo objektov.

V okviru načrtovanih komunikacijskih akivnosti, webinarjev in različnih dogodkov je tudi izvedba vsakoletnega dogodka REDay na evropskem nivoju kot tudi v državah partnericah. Namen dogodka je predstaviti ključne aktivnosti in rezultate delovanja Renovate Europe.
Pri vseh aktivnostih se pričakuje večje angažiranje nacionalnih partnerjev in organizacija vzporednih aktivnosti na nacionalnem nivoju, za kar pa potrebujejo tako sodelovanje različnih deležnikov kot finančno podporo.

10 let delovanja kampanje Renovate Europe

Kampanja Renovate Europe ima jasen cilj: zmanjšati rabo energije stavbnega fonda v EU za 80 % do leta 2050, da bi do sredine stoletja dosegli standard skoraj nič energijske gradnje (nZEB). Renovate Europe, ki se je začela leta 2011, je pobuda EuroACE, Evropskega zavezništva podjetij za energetsko učinkovitost v stavbah in uživa podporo 49 partnerjev iz industrije, civilne družbe in 18 nacionalnih partnerjev, dejavnih na nacionalni ravni.

To je edina kampanja po vsej EU, ki se osredotoča izključno na ambiciozno prenovo stavbnega fonda v EU in je glas, ki “udarja v boben” za energetsko učinkovite prenove, pri čemer ima tehnološko nevtralen in celosten pristop k energetsko učinkovitim prenovam. Pregled delovanja kampanje v 10 letih si lahko ogledate na videu ter na spletni strani Renovate Europe.

Slovenski gradbeni grozd je kot nacionalni partner kampanje sodeloval pri številnih dogodkih in sestankih kampanje. Sodeloval je tudi pri pripravi primerjalne študije nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost za področje prenove objektov. Študija je dosegljiva na spletni strani Renovate Europe. Ogledate pa si lahko tudi posnetke dveh dogodkov, ki smo jih organizirali v Sloveniji  v 2021:

REDay 2020 Slovenija, slovenski dogodek v okviru kampanje Renovate Europe, posnetek webinarja
Kaj je Val prenove in kakšne so priložnosti za gradbeni sektor, 1 .del in  2. del posnetka webinarja

Franc BogovičAlojz Peterle
Franc Bogovič
Naša prizadevanja podpira evropska poslanka ga. poslanka Tanja Fajon
Naša prizadevanja podpira g. poslanec Dr. Igor Šoltes
Show Buttons
Hide Buttons