i

Razvojno sodelovanje

Razvojno sodelovanje

K sodelovanju vabimo podjetja in druge ključne deležnike s področja trajnostne gradnje, ki želijo in upajo vlagati delo in kapital v nove izdelke in storitve, v inoviranje in nove poslovne modele in ki so pripravljena sodelovati v EU raziskovalno razvojnih projektih. Za gradbeno panogo zanimive teme projektov so  energetska učinkovitost, obnova objektov, trajnostna gradnja, uporaba principov krožne ekonomije, inovacije in razvoj novih poslovnih modelov. Sodelovanje v projektih omogoča pridobitev novih znanj in kompetenc, s tem pa tudi določeno konkurenčno prednost na trgu.

Brez intenzivnega razvojnega sodelovanja in vlaganj, brez kvalitetnega in predvsem poštenega poslovnega sodelovanja med kompetentnimi podjetji in organizacijami ter tudi investitorji, javnimi in zasebnimi, ter strokovne podpore vseh podpornih organizacij si razvoja slovenskega gradbeništva ne predstavljamo. SGG skuša bo najboljših močeh pri tem sodelovati in te razvojne trende podpirati.

Na regionalni konferenci o grozdih v JV Evropi, v Dubrovniku, Hrvaška, 10-11. April 2017 smo predstavili projekt ECCA. Na tej zelo interaktivni konferenci so nastale tudi številne pobude za sodelovanja, tudi med sektorska med grozdi.

 Pokličite nas!

Show Buttons
Hide Buttons