Cyber secure light project call for proposals

Razpis za pilotne projekte

Projekt Cyber Secure Light, ki je hkrati eno izmed strateških partnerstev grozdov za pametno specializacijo (ESCP-3S), je sofinanciran v okviru Evropskega programa COSME.

Tema projekta so varnostni vidiki pametne razsvetljave v pametnih stavbah, namen projekta pa poslovno naravnano medsektorsko sodelovanja MSP in grozdov v vrednostni verigi IoT pametnih stavb. S koriščenjem medsebojnih sinergij, skupnih sredstev, virov inovacij in možnosti financiranja v okviru projekta načrtujemo mobilizirati skupne pametne naložbe, to je naložbe izbranih „pilotnih projektov“.

Prijavljenim in potrjenim pilotnim projektom bomo partnerji projekta nudili pomoč pri oceni investicijske pripravljenosti predlagane poslovne ideje, možnosti za financiranje in priložnost, da se srečajo s potencialnimi investitorji. Za podjetja, ki jih zanima prenos tehnologij pa konzorcij ponuja možnost, da poiščejo razvojne partnerje  in / ali raziskovalne organizacije, ki jim lahko pomagajo pri zasnovi in načrtovanju pilotnih aktivnosti.

Razpis je objavljen na spletni strani projekta Cyber Secure Light. Razpis je odprt, namenjen predvsem članom partnerskih grozdov. V kolikor še niste, lahko postanete zelo hitro. Kontaktirajte nas, da vam predstavimo možnosti in način sodelovanja v grozdu.

Show Buttons
Hide Buttons