Povezovanje za raziskave in razvoj

V Slovenskem gradbenem grozdu smo v več kot 15 letnem delovanju pridobili številna znanja na področju razvoja in raziskav, inovativnosti, povezovanja, sodelovanja, pridobili široko mrežo nacionalnih in evropskih razvojnih partnerjev, se usposobili in v EU projektih uporabili številna orodja za podporo razvojno inovacijskih procesov. Poznamo razvojne politike, razvojne programe in trende, razvojne priložnosti, možnosti za sofinanciranje raziskovalno-razvojnih in inovacijskih projektov.  Povezujemo in podpiramo razvoj in inovativnost članov grozda in drugih za razvoj in inovativnost odločenih organizacij in posameznikov. Na evropski ravni smo povezani v Mrežo nacionalnih tehnoloških platform. Smo tudi nacionalni partner iniciative Renovate Europe.

ICBUILD ESCP4i

Razpis: EU COSME

Začetek projekta: 16.09.2021
Konec projekta: 15.09.2023 (36 mesecev)
Koordinator: Slovenski gradbeni grozd
Partnerji: 6  partnerjev iz Italije, Poljske, Madžarske, Srbije in Slovenije
Spletna stran projekta: https://icbuild.eu

ICBUILD –  Evropsko strateško partnerstvo grozdov za internacionalizacijo – Podpora podjetjem pri internacionalizaciji rešitev za krožno graditev

Cilj evropskega strateškega partnerstva grozdov za internacionalzacijo, je olajšati sodelovanje v grozdih pri internacionalizaciji za krožnost/krožno gospodarstvo na področju graditve stavbo.
Cilj konzorcija ICBUILD je podpreti internacionalizacijo kompleksnih krožnih rešitev, integriranih v gradbene vrednostne verige.
Konzorcij ICBUILD je opredelil 5 tretjih držav zunaj Evrope, ki naj bodo ciljne dejavnosti projekta: KANADA, INDIJA, MEHIKA, ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI in BRAZILIJA

 

PROMINENT PLUS

Razpis: Interreg Mediterranean

Začetek projekta: 1.06.2021
Konec projekta: 31.05.2022 (12 mesecev)
Koordinator: Občina Narni (Italija)
Partnerji: 10 partnerjev iz Italije, Španije, Hrvaške, Grčije, Bosne in Hercegovin, Makedonije in Slovenije
Spletna stran projekta: https://prominent-med.interreg-med.eu/

PROMINENT PLUS – Inovativna javna naročila, ki spodbujajo zeleno rast na območju MED PLUS

Cilj projekta PROMINENT PLUS je uspešno prenesti izkušnje in znanje, pridobljeno v okviru predhodnega projekta PROMINENT MED (https://energia.consorcidelaribera.com/el-projecte/?lang=en), ki je bil osredotočen na inovativno javno naročanje in je potekal v štirih MED državah (Italiji, Španiji, Portugalskem, Franciji in Hrvaški), kjer imajo tudi primere dobrih praks.

V projektu PROMINENT PLUS so poleg držav iz predhodnega projekta vključene še tri nove MED države/regije (Slovenija, Grčija ter Bosna in Hercegovina), kamor se bo preneslo pridobljeno znanje in dobre prakse v PROMINENT MED projektu. Namen PROMINENT PLUS je tudi povečati vključevanje inovativnih MSP in zagonskih podjetij (preko transnacionalnih inovativnih grozdov) v javna naročila z uporabo javnih naročil inovacij (predkomercialna naročila/ javna naročila inovacij) tudi v Sloveniji, Grčiji ter Bosni in Hercegovini.

Več…

SMART4NZEB ESCP-4X

Razpis:  COS-CLUSTER-2018-03-02

Začetek projekta: 1.02.2020
Konec projekta: 31.01.2023 (36 mesecev, podaljšano za izvedbo CXC izmenjav)
Koordinator: Cluster pRO nZEB, Romunija
Partnerji: 5 partnerjev iz Romunije, Polske, Srbije in Slovenije
Spletna stran projekta: http://www.sgg.si/smart4nzeb-european-strategic-cluster-partnerships-for-excellence/ 

SMART4NZEB

Glavni cilj projekta SMART4NZEB je povečati konkurenčnost in podpreti 577 mikro, malih in srednjih podjetij, dejavnih v sektorjih gradbeništva, energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije s krepitvijo 5 reprezentativnih grozdov kot gonila inovacij v srednji in vzhodni Evropi (Poljska, Romunija, Srbija in Slovenija).

Projekt omogoča mednarodne izmenjave in strateška partnerstva s poudarkom na izmenjavi izkušenj med različnimi praksami, veščinami, politikami, cilji in stopnjo angažiranosti, v povezavi s skoraj nič energijskimi stavbami (nZEB). Pokličite za več informacij.

 

CYBER SECURE LIGHT ESCP-3S

Razpis:  COSME CLUSTPARTN-2017

Začetek projekta: 1.10.2018
Konec projekta: 30.09.2020 (24 mesecev)
Koordinator: RETE DI IMPRESE LUCE IN VENETO, ITALIJA

Partnerji: 7 partnerjev iz Italije, Španije, Polske, Madžarske in Slovenije

Spletna stran projekta: https:/cybersecurelight.eu

 

 

 

CYBER SECURE LIGHT

aims to develop a Joint Cluster Partnership Strategy to pursue proactive and business-oriented cross-sector cooperation of SMEs and clusters of the IoT smart building value chain, focused on smart lighting security aspects. Consortium will adopt the inter-clustering approach to exploit synergies, common assets, innovation sources and financing opportunities to bring the inter-regional B2B and C2C cooperation to the next level and mobilise joint smart investment.

Spletna stran projekta

 

HEATLAND

Razpis: LIFE 2016

Začetek projekta: 2.10.2017
Konec projekta: 30.09.2020 (16 mesecev)
Koordinator: Asociación Empresarial de Investigación Centro Tecnológico de la
Construcción de la Región de Murcia, Španija

Partnerji: 5 partnerjev iz Španije in Slovenije

Spletna stran projekta http://heatlandlife.eu/

Zaključni video projekta Heatland je dosegljiv tukaj.

 

 

 

Hladne prometne površine za zmanjševanje učinkov mestnih toplotnih otokov.
Innovative pavement solution for the mitigation of the urban heat island effect.

Za več informacij si oglejte vidoe predstavitev Nacionalna delavnica HEATLAND.

 

Spletna stran projekta

 

Human Resources Development

Razpis: Operational Program “Human Resources Development” 2014-2020, Component 1 (Bolgarija)

Začetek projekta: 1.10.2017
Konec projekta: 31.01.2019 (16 mesecev)
Koordinator: Black Sea Energy Cluster, Bolgarija

Partnerji: 3 partnerji iz Bolgarije, Slovenije in Poljske

Spletna stran projekta (v pripravi)

 

 

 

Human Resources Development

Projektne aktivnosti so usmerjene v izmenjavo izkušenj in najboljših praks s projektnimi partnerji iz Bolgarije in Poljske za uporabo pristopa povezovanj v industrijske grozde kot učinkovitega načina upravljanja s človeškimi viri. Namen projekta je spodbujati nadnacionalno sodelovanje med Черноморски енергиен клъстер (Black Sea Energy Cluster (BSEC)) in projektnimi partnerji iz držav EU z izmenjavo izkušenj, prenosom in izvajanjem inovativnih praks pri razvoju človeških virov ter izboljšanjem organizacijskih in delovnih pogojev.

Več informacij o projektu.

PEGBS projekt

Razpis: Erazmus+,KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices -Capacity Building in the field of Youth

Začetek projekta: 1.9.2017
Konec projekta: 30.06.2018 (9 mesecev)
Koordinator: New Technology Center, Gruzija

Partnerji: 3 partnerji iz Gruzije, Slovenije in Grčije

Spletna stran projekta (v pripravi)

 

 

 

Partnership for Entrepreneurship in Green Building Sector (PEGBS)

Glavni cilj projekta je spodbujanje podjetništva mladih v sektorju zelenih stavb z razvijanjem gradiv in orodij za usposabljanje. Namenjen je mladim, ki študirajo ali so diplomirali na področju arhitekture, inženiringa, gradbeništva in energetike.

 

GREB projekt

Razpis: Erazmus+, Capacity building
Začetek projekta: 1.12.2016
Konec projekta: 30.11.2019 (36 mesecev)
Proračun projekta: .
Koordinator: Università degli Studi dell’Aquila, Italija

Partnerji: 16 partnerjev iz Italije, Švedske, Španije, Avstrije, Slovenije, Rusije, Uzbekistana in Mongolije.

Spletna stran projekta.

 

 

 

Modernization of the Curricula in sphere of smart building engineering – Green Building (GREB)

Cilj projekta je posodobitev učnih načrtov prve in druge stopnje študija  (BA in MA) na področju High-Tech zelenih stavb in pametnih mest v Ruski federaciji, Mongoliji in Uzbekistanu, za potrebe trajnostnega razvoja v globalnem svetu.

https://sites.google.com/view/erasmus-greb

Razpis: H2020-EEB-2016
Začetek projekta: 1.09.2016
Konec projekta: 31.08.2019 (36 mesecev)
Proračun projekta: 5,53 mio EUR, subvencija EU 4,79 mio EUR.
Koordinator: Instituto Pedro Nunes, Portugalska

Partnerji: 12 partnerjev iz Portugalske, Španije, Slovenije, Nemčije in Združenega kraljestva

Spletna stran projekta.

FB stran projekta

 

 

GELCLAD – Highly efficient cladding eco-panels with improved nano-insulation properties

Slovenski gradbeni grozd skupaj s podjetji Navodnik d.o.o., JUB d.d. in Marko Kramar s.p. (član Slovenskega gradbenega grozda -GIZ) začenja nov EU projekt iz programa Obzorje 2020. Koordinator je portugalski inštitut IPN. Cilj projekta GELCLAD je razvit nov, zelo cenovno ugoden in učinkovit sistem pametnih in ekoloških fasadnih panelov, ki bodo imeli odlično toplotno izolativnost z integracijo aerogelne nano-izolacije ter zunanjega dela iz okolju prijaznega lesno polimernega kompozita. V projektu sodeluje skupno 12 partnerjev iz Slovenije, Portugalske, Španije, Nemčije in Združenega kraljestva.

flyer_gelclad

http://cordis.europa.eu/project/rcn/205500_en.html

 

Razpis: Internacionalizacija grozdov, COS-CLUSTER 2014-3-03
Začetek projekta: 1.01.2016
Konec projekta: 31.12.2017 (24 mesecev)
Proračun projekta: 0,24 mio EUR, subvencija EU 0,18 mio EUR.
Koordinator: Slovenski gradbeni grozd – GIZ, Slovenija

Partnerji: 2 partnerja iz Španije in Poljske

Spletna stran projekta.

 

 

European Circular Construction Alliance – adopting Circular Economy for internationalization and global competitiveness of European SMEs in Building and Construction — ECCA

Glavni cilj projekta je vzpostavitev Evropske zveze za krožno graditev (European Circular Construction Alliance (ECCA)), kot dolgoročno evropsko strateško partnerstvo grozdov, ki delujejo na področju graditve objektov in povezanih panog in želijo v svoje delovanje vključiti principe krožnega gospodarstva (Circular Economy). Namen projekta je podpreti grozde in podobne mrežne organizacij ter njihove člane, predvsem mala in srednja podjetja (MSP) pri inovacijah s področja krožne graditve, prenosu novih znanj in tehnologij na trg ter internacionalizaciji in globalni konkurenčnosti.

V okviru začetnega sestanka projektov COSME Clusters go international je SGG v imenu partnerjev EU COSME projekta ECCA (Evropska zveza za krožno graditeljstvo – uporaba krožnega gospodarstva za internacionalizacijo ter globalno konkurenčnost evropskih malih in srednjih podjetij s področja graditve objektov ) prevzel znak ESCP-4i s strani predstavnikov Evropske komisije. Več na povezavi.

Razpis: FP7-2011-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB
Začetek projekta: 1.01.2013
Konec projekta: 31.03.2016 (39 mesecev)
Proračun projekta: 3,25 mio EUR, subvencija EU 2,19 mio EUR.
Koordinator: AKROPOLA,  Družba za inženiring, projektiranje, trgovino in proizvodnjo, d. o. o., Slovenija

Partnerji: 9 partnerjev iz Slovenije, Hrvaške, Švedske, Italije in Velike Britanije.

EE-HIGHRISE-predstavitev projekta

Demontracijski primer skoraj nič-energijske večstanovanjske stavbe

EE-HIGHRISE (FP7-ENERGY) Energy Efficient demo Multiresidental High Rise Building

Splošni cilj projekta je preizkus in ocena tehnološke in ekonomske izvedljivosti inovativnih energetskih rešitev v večnadstropnih stavbah, ki se izvaja v okviru demo stavbe Eko Srebrne Hiše, ki se nahaja na Dunajski cesti 144 v Ljubljani.  Lokacija

Več informacij

Energetska izkaznica stavbe

EKO SREBRNA HIŠA – večstanovanjska skoraj nič-energijska hiša

Razpis: FP7-SME
Začetek projekta: 1.09.2013
Konec projekta: 30.11.2015 (27 mesecev)
Proračun projekta: 1,06 mio EUR, subvencija EU 0,60 mio EUR.
Koordinator: TALLERES RUIZ S.A., Španija

Partnerji: 6 partnerjev iz Slovenije, Španije, Portugalske, Italije in Nemčije.

Spletna stran projekta

 

STEELPROST (FP7-SME) DEMONSTRATION OF INNOVATIVE FIRE PROTECTION COATINGS FOR STEEL STRUCTURES

Pri visokih temperaturah, kot so tiste, povezane s požari, lahko nosilne lastnosti jekla oslabijo. Najslabši scenarij je porušitev konstrukcije. Vse razvite države imajo predpise, ki zahtevajo požarno zaščito jeklenih konstrukcij. Barvanje jeklenih elementov z ognjevarnimi (intumescent) prevlekami  je morda najbolj običajna metoda, vendar pa je problematična, ker poteka ročno na kraju samem, zahteva veliko časa za barvanje in sušenje, poleg tega pa je težko določiti potrebno debelino laka za zahtevano zaščito. STEELPROST tehnologija omogoča zmanjšanje stroškov zaščite jekla pred požarom za 40-70%, kar je posledica zmanjšanja potreb po delovni sili in skrajšanja sušilnih časov. To lahko prispeva k obnovi izgubljenega trga konstrukcijskega jekla s pomembnimi posledicami za gospodarstvo EU. Več informacij

Razpis: FP7-NMP
Začetek projekta: 1.10.2012
Konec projekta: 30.09.2015 (36 mesecev)
Proračun projekta: 4,56 mio EUR, subvencija EU 3,35 mio EUR.
Koordinator: Fundación Tecnalia Research & Innovation, Španija

Partnerji: 17 partnerjev iz Nemčije, Španije, Finske, Slovenije, Italije in Malte.

Spletna stran projekta

NewBEE-Generator novih poslovnih modelov za energijsko učinkovito gradnjo in obnovo stavb

NewBEE (FP7-NMP) Novel Business model generator for Energy Efficiency in construction and retrofitting

Da bi mala in srednja podjetja lahko sledila razvoju na področju učinkovite rabe energije v stavbah in uporabe obnovljivih virov energije in bila konkurenčna, so potrebne določene finančne, organizacijske in socialne inovacije ter novi, ‘zeleni’ poslovni modeli. S pomočjo povezovanja in sodelovanja v poslovnih omrežjih za pospešitev sprejetja najnovejših energetsko učinkovitih rešitev za stavbe bo omogočena zgodnja udeležba vseh zainteresiranih členov vrednostne verige v procesu energetsko učinkovite gradnje ali obnove. Veriga vključuje na primer mala gradbena in obrtniška podjetja, ponudnike energetskih storitev, lastnike stavb (tako zasebnih, kot javnih), lokalne uprave in finančne institucije.  Več informacij

Razpis: FP7-SME-2012-1
Začetek projekta: 1.10.2012
Konec projekta: 31.12.2014 (27 mesecev)
Proračun projekta: 1,22 mio EUR, subvencija EU 0,94 mio EUR.
Koordinator: ACTIVE AEROGELS UNIPESSOAL LDA, Portugalska

Partnerji: 6 partnerjev iz Belgije, Španije, Portugalske, Slovenije in Velike Britanije.

Spletna stran projekta

ICECLAY-predstavitev rezultatov projekta

ICECLAY (FP7-SME-2012-1) Highly efficient production of ultra-lightweight clay-aerogel materials and their integrated composites for building insulation

ICECLAY je nova generacija toplotne izolacije iz kompozitnih aerogelnih materialov,narejen z okolju neškodljivim liofilizacijskim postopkom, ki ustvarja nanostrukturo z uporabo neškodljivih in poceni surovin, na primer v naravi pojavnih mineralov nanoglin, vode in okolju prijaznih in cenovno ugodnih polimerov. Lahki porozni kompozitni izolacijski material ICECLAY je namenjen zlasti za gradbeni sektor, s svojimi lastnostmi pa je primeren tudi za druge aplikacije.  Več informacij

Razpis: FP7-SME-2011
Začetek projekta: 1.11.2011
Konec projekta: 31.10.2014 (36 mesecev)
Proračun projekta: 2,46 mio EUR, subvencija EU 1,91 mio EUR.
Koordinator: Slovenski gradbeni grozd-GIZ.

Partnerji: 10 partnerjev iz Španije, Portugalske, Italije in Srbije.

Spletna stran projekta

STOREPET – predstavitev rezultatov projekta

STOREPET (FP7-SME-2011-2) Development of PCM-based innovative insulating solutions for the Light-weight building sector

Glavni cilj projekta je bil razviti nov izolacijski material, ki ga sestavljajo vlakna z integriranimi fazno spremenljivimi materiali, kar omogoča hkrati tudi hranjenje toplote v materialu.
StorePET bo tako še posebej uporaben kot izolacijski material za montažne oziroma lahke zgradbe z nizko toplotno maso ovoja stavbe, kot tudi v vseh drugih primerih, kjer je potrebno zagotoviti shranjevanje toplote v ovoju stavbe. Več informacij

Razpis: Leonardo da Vinci Lifelong Learning Programme
Začetek projekta: 1.03.2012
Konec projekta: 28.02.2014 (24 mesecev)

Koordinator: Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Poljska

Partnerji: 5 partnerjev iz Slovenije, Poljske, Madžarske, Estonije in Velike Britanije.

Spletna stran projekta

BYE-predstavitev projekta

Aplikacija je na voljo na tej povezavi.

Build Your English, Strengthening the linguistic skills of students, graduates from construction schools and construction workers through creating computer application enabling self-learning technical English language.

V okviru projekta smo sodelovali pri razvoju aplikacije za samostojno učenje angleškega jezika. Aplikacija je namenjena gradbenim delavcem ter dijakom in študentom gradbenih šol in fakultet, ter seveda vsakomur, ki si želi  izboljšati svoje jezikovne sposobnosti na področju angleškega jezika.  Več informacij

Razpis: FP7-ENV-2009-1
Začetek projekta: 1.02.2010
Konec projekta: 31.07.2013 (42 mesecev)

Proračun projekta: 4,87 mio EUR, subvencija EU 3,491 mio EUR.

Koordinator: ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A., Španija

Partnerji: 19 partnerjev iz Slovenije, Poljske, Švice, Španije, Belgije, Francije, Nemčije, Grčije, Švedske in Velike Britanije.

Spletna stran projekta

OPEN_HOUSE-navodila za trajnostno ocenjevanje stavb

OPEN-HOUSE-clanek-Gradbenik-priloga-PH1

 

OPEN HOUSE (FP7, 2010): Benchmarking and mainstreaming building sustainability in the EU based on transparency and openness

Od strateških usmeritev za trajnostno gradnjo do udejanjanja teh načel v praksi je dolga pot. Ključno težavo predstavlja razvoj meril, s katerimi lahko dokazujemo okoljsko prijaznost, ekonomsko učinkovitost in družbeno sprejemljivost zasnovane stavbe. Taka merila na primer zelo pogrešamo pri oblikovanju zakonodaje za zeleno javno naročanje. V praksi potrebujemo metode, s katerimi lahko ovrednotimo predlagane tehnične rešitve in izberemo najbolj trajnostno. Metode morajo biti enostavne, uporabniku prijazne ter uporabne za vrednotene različnih scenarijev zasnove stavbe in zanesljiv ter transparenten dokaz uspešne trajnostne gradnje. Več informacij

Razpis: Intelligent Energy Europe, Integrated Initiatives, BUILD UP Skills
Začetek projekta: 8.11.2011
Konec projekta: 7.05.2013 (18 mesecev)

Proračun projekta: 0,43 mio EUR,

subvencija EU 0,38 mio EUR.

Koordinator: Gradbeni inštitut ZRMK d. o. o., Slovenija

Partnerji: 5 partnerjev iz Slovenije.

Spletna stran projekta

BUILD UP Skills – Načrt sistemske podpore vseživljenjskemu učenju

Gradnia skorai nic-energiiskih stavb – Smo nanjo pripravljeni

BUILD UP Skills Slovenia (BUILD UP SKILLS SI)

Evropska unija je v okviru iniciative BUILD UP Skills v 30 državah EU in državah pristopnicah podprla pripravo sistemske podpore vseživljenjskega učenja izvajalcev skoraj nič energijske gradnje (v nadaljevanju nZEB1). Konzorcij projekta IEE BUILD UP Skills Slovenija, ki so ga sestavljali Gradbeni inštitut ZRMK kot koordinator, Slovenski gradbeni grozd-GIZ, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Inženirska zbornica Slovenije, Center za poklicno izobraževanje in Šolski center Novo mesto skupaj s preko 30 podpornimi inštitucijami, je pripravil pregled stanja na področju izobraževanja in usposabljanja nZEB ter potreb po dodatnem izobraževanju in usposabljanju izvajalskega kadra, na podlagi katerega so partnerji pripravili predlog sistemske podpore vseživljenjskega učenja izvajalcev nZEB. Več informacij

Razpis: FP7-NMP
Začetek projekta: 1.03.2009
Konec projekta: 28.02.2013 (48 mesecev)

Proračun projekta: 8,54 mio EUR, subvencija EU 5,99 mio EUR.

Koordinator: ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A., Španija

Partnerji: 21 partnerjev iz Slovenije, Poljske, Španije, Finske, Francije, Nemčije, Italije, Grčije in Nizozemske.

Spletna stran projekta

MESSIB_project_results

MESSIB-A_guide_to_integration_of_MESSIB_energy_storage_technologies

 

MESSIB (FP7-NMP) Multi-source Energy Storage System Integrated in Buildings

Glavni namen projekta MESSIB je bil razvoj, evalvacija in demonstracija integriranega sistema hranjenja energije različnih virov v stavbah za aktivno kontrolo obvladovanja energetskih potreb stavb. Torej ne samo zmanjšati rabo energije ampak tudi – neodvisno od zunanjih faktorjev -zagotoviti alternativne načine obvladovanja energetskih potreb stavbe z novimi načini pretvorb in hranjenja energije. S tem novim konceptom se zmanjša in aktivno (inteligentno) obvladuje poraba energije iz omrežja, s poudarkom na rabi obnovljivih virov energije. Več informacij

Razpis: FP7-SME-2008-2
Začetek projekta: 1.05.2010
Konec projekta: 31.10.2012 (30 mesecev)

Proračun projekta: 2,36 mio EUR, subvencija EU 1,87 mio EUR.

Koordinator: The European Convention for Constructional Steelwork, Belgija

Partnerji: 8 partnerjev iz Slovenije, Španije, Nemčije in Velike Britanije.

Spletna stran projekta

 

 

STEELPROST (FP7-SME) INNOVATIVE FIRE PROTECTIVE COATINGS FOR STEEL STRUCTURES

Cilj projekta STEELPROST je bil zagotoviti rešitve za površinsko zaščito jeklenih konstrukcij z razvojem druge generacije požarno zaščitnih premazov, ki se lažje nanašajo, ki pokrivajo večje območje hitreje, imajo boljše mehanske lastnosti in se sušijo hitreje kot sedanji premazi.  Predlagana tehnologija naj bi zmanjšala stroške zaščite jeklenih konstrukcij v gradbenih projektih za 25% za izvedbo zaščite na objektu in za 50% pri izvedbi v industrijskih pogojih. Več informacij

Razpis: Eco-innovation
Začetek projekta: 1.07.2009
Konec projekta: 30.06.2011 (24 mesecev)

Proračun projekta: 1,29 mio EUR, subvencija EU 0,58 mio EUR.

Koordinator: ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A., Španija

Partnerji: 4 partnerji iz Slovenije, Španije, Italije in Poljske.

Spletna stran projekta

RECTYRE-Uporaba odpadnih avtomobilskih gum za izdelavo nasipov

Drobljene gume v cestnih nasipih

USED TYRES VALORISATION AS LIGHTWEIGHT FILLER FOR EMBANKMENTS (RECTYRE)

Namen projekta je bil razvijati in širiti nove tehnologije uporabe recikliranih odpadnih gum na trge EU in širše. Špansko podjetje Acciona je v bližini Madrida že izdelalo poskusni nasip za nadvoz nad avtocesto, izdelan iz zmletih avtomobilskih gum. Poleg analize španskih izkušenj je bila v projektu izvedena analiza različnih ovir v zvezi z uporabo odpadnih avtomobilskih gum, kot so tehnične in predvsem zakonske, administrativne, socialne ter posebej okoljske narave. Na osnovi identificiranih ovir so bile predlagane rešitve kot sestavni del adaptacije osnovnega španskega modela. Več informacij

Razpis: FP7-SME-2007-1
Začetek projekta: 1.10.2008
Konec projekta: 31.03.2011 (30 mesecev)

Proračun projekta: 1,33 mio EUR, subvencija EU 1,03 mio EUR.

Koordinator: TALLERES MORTE E HIJOS SL, Španija

Partnerji: 15 partnerjev iz Slovenije, Španije, Portugalske, Češke, Francije, Italije in Nemčije.

 

SILENTWALL (FP7-SME) Production of an innovative Lightweight Ceramic Brick, with increase noise absorption capabilities and heat insulation

Namen projekta je bil razviti inovativni opečni zidak z izboljšanimi karakteristikami energetske učinkovitosti, absorpcije hrupa in toplotne izolativnosti. Več informacij

Razpis: FP7-REGIONS
Začetek projekta: 1.02.2008
Konec projekta: 31.01.2010 (24 mesecev)

Proračun projekta: 1,26 mio EUR, subvencija EU 0,97 mio EUR.

Koordinator: ASM CENTRUM BADAN I ANALIZ RYNKU SP. Z O O, Poljska

Partnerji: 14 partnerjev iz Slovenije, Španije, Finske, Grčije in Poljske.

REG CON Regionalni grozdi v akciji – stratesko in akcijsko načrtovanje

REG CON (FP7-REGIONS) Support action for innovation driven clusters in construction. Regional approaches, multi-stakeholder engagement and cross regional co-operation

Vodilna ideja projekta REG CON je bila širjenje koncepta oziroma “na raziskavah in razvoju temelječega grozdenja” po evropskih regijah, s tematskim poudarkom na gradbeništvu. Projektno partnerstvo je bilo sestavljeno iz dveh naprednih gradbenih grozdoviz Finske in Slovenije (mentorja) in treh „pobud za grozde“ iz Poljske, Španije in Grčije, ki so se želele organizirati v grozde. Več informacij

Razpis: FP6-IST
Začetek projekta: 1.01.2006
Konec projekta: 31.12.2008 (36 mesecev)

Proračun projekta: 2,88 mio EUR, subvencija EU 1,59 mio EUR.

Koordinator: FUNDACION LABEIN (sedaj: Fundación Tecnalia Research & Innovation), Španija

Partnerji: 15 partnerjev iz Slovenije, Španije, Francije, Poljske in Litve.

Presentation of the e-NVISION project

E‐procurement perspectives in construction sector SMEs

e-NVISION (IST-028067) A New Vision for the participation of European SMEs in the future e-Business scenario

Glavni cilj projekta je bil razvoj in potrditev inovativne e-poslovne platforme, ki bi omogočala MSP s področja gradbeništva modeliranjein prilagajanje, s končnim ciljem olajšanja njihovega sodelovanja v prihodnjih evropskih e-poslovnih scenarijih. Več informacij

Razpis: Leonardo da Vinci Lifelong Learning Programme
Začetek projekta: 1.10.2006
Konec projekta: 30.09.2008 (24 mesecev)

Koordinator: ASM Market Research and Analysis Centre Ltd, Poljska

Partnerji: 6 partnerjev iz Slovenije, Češke, Grčije, Poljske, Madžarske in Velike Britanije.

TECHTRANSFER_zakljucno_porocilo

 

TECH TRANSFER Model of professional qualification structure and quality standards of innovation adaptation and technology transfer in construction sector

Model za program magistrskega študija in strokovnega usposabljanja na področju managementa inovacij in tehnološkega transferja v gradbeništvu.Show Buttons
Hide Buttons