Pregled projektov s področja energetske učinkovitosti stavb

V publikaciji je predstavljenih 110 projektov, ki so bili sofinancirani v okviru 7. okvirnega programa EU, med leti 2010 in 2013, ter 45 projektov, sofinanciranih v okviru programa Obzorje 2020, sofinanciranih med leti 2014 in 2016. Vsi projekti se nanašajo na različne vidike energijske učinkovitosti stavb.

ECTP_Booklet_2017_v3

 Z

Koristi za mikro, mala in srednja podjetja, ki sodelujejo v evropskih projektih

  • povečanje produktivnosti,
  • pridobitev novih kompetenc, spretnosti in znanj (»know how«),
  • boljša kakovost izdelkov ali storitev,
  • uvajanje novih izdelkov ali storitev v podjetje in/ali na trg,
  • intenziviranje mednarodnih stikov in s tem nove možnosti za mednarodno sodelovanje,
  • povečanje izvoza,
  • pridobitev publicitete in s tem boljša prepoznavnost v javnosti,
  • vstop na nova tržišča,
  • verjetno pa bi lahko našli še kaj, na primer gradnjo zaupanja v okviru povezovanja in sodelovanja.
i

Razvojno sodelovanje

Razvojno sodelovanje

K sodelovanju vabimo podjetja in druge ključne deležnike s področja trajnostne gradnje, ki želijo in upajo vlagati delo in kapital v nove izdelke in storitve, v inoviranje in nove poslovne modele in ki so pripravljena sodelovati v EU raziskovalno razvojnih projektih. Za gradbeno panogo zanimive teme projektov so  energetska učinkovitost, obnova objektov, trajnostna gradnja, uporaba principov krožne ekonomije, inovacije in razvoj novih poslovnih modelov. Sodelovanje v projektih omogoča pridobitev novih znanj in kompetenc, s tem pa tudi določeno konkurenčno prednost na trgu.

Brez intenzivnega razvojnega sodelovanja in vlaganj, brez kvalitetnega in predvsem poštenega poslovnega sodelovanja med kompetentnimi podjetji in organizacijami ter tudi investitorji, javnimi in zasebnimi, ter strokovne podpore vseh podpornih organizacij si razvoja slovenskega gradbeništva ne predstavljamo. SGG skuša bo najboljših močeh pri tem sodelovati in te razvojne trende podpirati.

Show Buttons
Hide Buttons