Demonstracijski projekt – Trajnostno načrtovana pasivna večstanovanjska stavba, Eko srebrna hiša, FP7 EE – HIGHRISE

Akropola, Remty, Robotina, GI ZRMK, SGG

Na predavanjih in delavnici o demonstracijskem projektu načrtovanja in gradnje Eko srebrne hiše bodo predstavljene tudi metodologije trajnostnega vrednotenja stavb, zagotavljanje kakovosti izvedbe, uporaba zelenih tehnologij in tehnologij za izrabo obnovljivih virov energije. Pilotni projekti trajnostne gradnje in prenove stavb so ključni element nizkoogljične družbe. Kot primeri dobrih praks v Sloveniji bodo predstavljeni mednarodni program FP7, projekt EE-HIGHRISE (www.ee-highrise.eu) – Eko srebrna hiša – demonstracijski projekt trajnostno načrtovane pasivne hiše v Ljubljani.

V času sejma bo več predstavitev in delavnic. Preverite termine.Show Buttons
Hide Buttons