V začetku marca je začela delovati posodobljena platforma za podporo grozdov, ki nudi nove in dodatne storitve za evropske grozde in njihove člane. Cilje je izboljšati njihovo razvojno in poslovno učinkovitost ter povečati konkurenčnost s stimulacijo transnacionalnega in mednarodnega sodelovanja. Pomembna novost so Evropska strateška partnerstva grozdov za internacionalizacijo ESCP-4i.

ECCP

Evropska platforma za povezovanje grozdov

Evropska platforma za povezovanje grozdov ponuja grozdom sodobna orodja in storitve. Ta orodja omogočajo, da:

  • učinkovito uporabo instrumentov mreženje (iskanje / iskanje potencialnih partnerjev in priložnosti)
  • razvoj trans-nacionalnega (v Evropi) in mednarodnega (izven Evrope) sodelovanja
  • podpira nastajanje novih vrednostnih verig z med sektorskim sodelovanjem
  • dostop do najnovejših informacij za razvoj grozdov
  • grozdi in njihovi člani izboljšajo svojo učinkovitost in povečajo konkurenčnost.

ECCP platforma nudi virtualne storitve in opremo, pa tudi žive dejavnosti, kot npr. matchmaking dogodki, ki bodo organizirani v Evropi in zunaj nje.

Virtualne storitve vključujejo:

  • dinamično predstavljanje grozdov oz. njihovih profilom po vsem svetu z novimi iskalnimi možnostmi
  • podrobne informacije o evropskih strateških partnerstvih grozdov (ESCP-4i European Strategic Cluster Partnerships)
  • ECCP tržnica, kjer lahko organizacije grozdov izmenjujejo svoje ponudbe in povpraševanja
  • orodja, aktivnosti in organizacije, ki podpirajo internacionalizacijo MSP
  • edinstveno zbirko projektov, povezanih z grozdi, razvitih v okviru različnih evropskih programov za podporo poprojektnega sodelovanja, prikaz dobrih praks in rezultatov projektov.

ECCP oblikuje svoje storitve predvsem za potrebe vodstev grozdov, vendar lahko bogato vsebino koristno uporabijo tudi člani grozda in oblikovalce politike grozdov na regionalni, nacionalni ali mednarodni ravni. Čeprav so evropski grozdi, po številu in z dolgo zgodovino razvoja, najpomembnejši del platforme, je ECCP odprt in povezana s celim svetom, s posebnim poudarkom na določenih tretjih državah, ki so strateškega pomena (glej “International cooperation”).

Biti v službi organizacij grozdov, z edinstveno ponudbo storitev in orodij za ustvarjanje ugodnega okolja za sodelovanje, promocijo in razvoj grozdov, želi ECCP postati vodilno evropsko središče za mednarodno sodelovanje grozdov med Evropo in svetom.

Show Buttons
Hide Buttons