Kibernetska varnost v pametnih stavbah in graditvi: razvojno-poslovna konferenca in B2B srečanja

Organizator: Slovenski gradbeni grozd

Lokacija: Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana E

Termin: 23.9.2019, 9.00 – 13.00

 

Zainteresirana podjetja vabimo na dogodek, ki je namenjen iskanju priložnosti za razvojno poslovno sodelovanje podjetij in organizacij na področju kibernetske varnosti, IOT rešitev, pametnih stavb in mest. Namenjen je podjetjem, ki imajo ali razvijajo rešitve, uporabnikom, raziskovalcem in deležnikom, ki so vključeni v izvedbene aktivnosti strategije pametne specializacije v Sloveniji.

Dogodek je del EU COSME ESCP-S3 Cyber Secure Light projekta, katerega namen je podpreti razvojno in poslovno sodelovanje na tem področju v okviru sodelovanja med v projektu sodelujočimi grozdi (C2C) in njihovimi člani (B2B) , vključujoč možnosti za skupne investicije ali pridobitve zunanjih investitorjev za razvojne projekte na tem področju. V projektu sodelujejo poleg SGG še grozdi iz Italije, Francije, Poljske in Madžarske. Več o projektu na spletni strani https://cybersecurelight.eu/.

Program:

9.00 – 9.20 Pozdrav udeležencev in predstavitev EU projekta COSME ESCP-3S Cyber Secure Light ter priložnosti za mednarodno razvojno in poslovno sodelovanje, mag. Vladimir Gumilar, SGG.

9.20-9.40 Kibernetska varnost v pametnih stavbah in graditvi, Milan Gabor, Viris d.o.o.

9.40-9.50 Mednarodna IOT Konferenca, Barcelona – predstavitev in možnosti za udeležbo in sodelovanje, Andro Goblon, SGG

10.00 – 11.00 Predstavitev znanj in rešitev slovenskih podjetij in raziskovalnih organizacij na področju kibernetske varnosti, pametnih stavb, IOT, IT podpore pametnih mest in procesov graditve

Odmor in priprava B2B srečanj

11.15 – 12.30 B2B srečanja

12.30 – 13.00 Poročila o identificiranih priložnostih za nacionalno in mednarodno sodelovanje, razprava o nadaljevanju sodelovanja v okviru CSL projekta.

Udeležba na dogodku je brezplačna. Prijavite se direktno preko e-pošte na vladimir.gumilar@sgg.si. Sporočite ime podjetja/organizacije, ime udeleženca ter v primeru predstavitve naslov predstavitve. Glede na število prijav bomo prilagodili čas za predstavitev (cca 5 min) in tudi število B2B srečanj. Za lažjo organizacijo srečanj se prijavite čim prej, najkasneje pa do 19.9.2019. Veselimo se uspešnega dogodka.

Vladimir Gumilar, direktor

Show Buttons
Hide Buttons