Poročilo o predvidevanjih o priložnostih za industrijo in industrijske grozde

Namen poročila o predvidevanjih in možnostih industrijskih igrozdov je, da odgovori na naslednja vprašanja:

  • Kateri širši trendi v družbi bodo oblikovali priložnosti za industrijo in grozde v prihodnosti?
  • Kakšne so posledice, ki jih je mogoče pričakovati za organizacije grozdov?
  • Kakšne so posledice za politike?

Poročilo o predvidevanjih o priložnostih za industrijo in industrijske grozdeShow Buttons
Hide Buttons