Iz vsebine:

• Razumevanje obstoječega poslovnega modela.
• Razumevanje problemov, potreb, želja in navad dejanskih in potencialnih strank podjetja in trendov, ki vplivajo na konkurenčno sposobnost podjetja.
• Prepoznavanje potreb in priložnosti digitalizacije glede na obstoječi poslovni model podjetja.

Usposabljanje traja 16 ur in se izvede v obliki delavnice v podjetju (optimalno) ali na daljavo v trajanju 3 krat 4 ure. Dodatne 4 ure so namenjene konzultacijam. Poleg tega ima naročnik možnost izkoristiti še 3 svetovalne ure v roku enega leta.

Pokličite zdaj.

 

Kaj morajo ključni kadri v podjetju vedeti o krožnem gospodarstvu?

Krožno gospodarstvo: priložnost, nuja ali oboje?

Gradbeni sektor in grajena infrastruktura sta področji z največjo porabo različnih virov, zato je pomen in vpliv sektorja v krožnem gospodarstvu zelo velik. To je razvidno iz politik uresničevanje krožnega gospodarstva v EU. Pričakovanja in tudi zahteve glede t.i. krožnih rešitev bodo začela prihajati tudi s strani javnih kot tudi zasebnih investitorjev. To bo posledično vplivalo tudi na konkurenčnost trenutnih proizvodov, storitev in rešitev, ki jih podjetja ponujajo.

Podjetjem in organizacijam v okviru uvodnega seminarja za krožno gradbeništvo predstavimo koncept krožnega gospodarstva, kaj krožno gospodarstvo pomeni v gradbenem sektorju in graditvi in na katerih področjih se odpirajo priložnosti za podjetja, razvoj in inovativnost.

Seminar je namenjen vsem, ki se srečujejo z izzivi krožnega gospodarstva in želijo pridobiti vpogled, kako krožno gospodarstvo lahko vpliva na njihovo poslovanje.

Več informacij.

Show Buttons
Hide Buttons