Izjemna priložnost, ki jo podjetja v gradbenem sektorju preprosto ne smete zamuditi

Gradbeni sektor že dolgo ni bil deležen sistemske podpore za dvig kompetenc zaposlenih, zato v Slovenskem gradbenem grozdu menimo, da te priložnosti podjetja preprosto ne smejo zamuditi.

Še nekaj dni je do prvega razpisnega roka za krepitev kompetenc starejših zaposlenih. Vse kar morate narediti je, da se prijavite na razpis in nas imate v mislih za izvedbo programa. Ker obstaja možnost, da bodo sredstva porabljena pred rokom, je zelo pomembno, da se prijavite čim prej!

V Slovenskem gradbenem grozdu verjamemo, da so starejši zaposleni s svojimi izkušnjami dodana vrednost podjetja. Z nekaj naše pomoči na usposabljanjih pa se le ta lahko še poveča.

V okviru usposabljanj lahko izberete splošna in poklicno specifična usposabljanja (sklop B3 v razpisu), ki jih za vaše podjetje lahko izvede Slovenski gradbeni grozd:

  • Krožno gospodarstvo v gradbenem sektorju
  • Prepoznavanje priložnosti za inovacije
  • Pregled razvoja v panogi
  • In druga poklicno specifična usposabljanja v dogovoru s podjetjem

Ta usposabljanja lahko za vaše podjetje opravimo, odvisno od vaših želja, v razponu od 32 do 60 ur na osebo.

Ciljna skupina, ki jo naslavlja javno povabilo, so podjetja, ki imajo zaposlene starejše od 45 let, zlasti starejše od 50 let. Zaposleni, ki bodo vključeni v usposabljanje, morajo biti na dan objave JP ASI 2019, tj. 26. 7. 2019, stari 45 let ali več.

V prijavi je potrebno navesti okvirno obdobje usposabljanja. Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, sta proračunski leti 2020 in 2021. Upravičeno obdobje izvajanja aktivnosti je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do najpozneje 28. 2. 2021.

Glede na to, da je prvo odpiranje prispelih ponudb 2. 9. in da je v primeru upravičenosti potrebno v določenem roku podpisati pogodbo s skladom, predlagamo, da za okvirno obdobje usposabljanja navedete od »1. 10. 2019«.

Upravičen strošek usposabljanja na posameznega zaposlenega je 30 EUR/uro/osebo.

Za posameznega starejšega zaposlenega lahko po tem javnem povabilu ponudniki v okviru sklopa B uveljavljajo največ 60 ur oz. 1.800,00 EUR stroškov/izdatkov ter najmanj 10 ur oz. 300,00 EUR stroškov/izdatkov. Predlagamo, da v prijavi v okence »število ur usposabljanja na zaposlenega« vnesete 60 ur.

Najvišji zneski sofinanciranja za sklop B, ki jih podjetja lahko pridobite, so:

  • Veliko podjetje:    72000 EUR         (40 udeležencev usposabljanj)
  • Srednje podjetje: 54000 EUR         (30 udeležencev usposabljanj)
  • Malo podjetje:      25200 EUR         (14 udeležencev usposabljanj)
  • Mikro podjetje:       7200 EUR         (4 udeleženci usposabljanj)

Dodatno lahko podjetja za pripravo strategije (sklop A), odvisno od velikosti pridobijo še od 1500 do 3000 Evrov.

Ponudbe se lahko vložijo tudi osebno v glavni pisarni sklada v času uradnih ur: ponedeljek, sredo in petek od 9.00 do 12.00, ob sredah tudi od 14.00 do 16.00, najpozneje do roka za oddajo ponudbe,  to je od 26. 8. 2019 od vključno 8.00 ure do najpozneje 30. 10. 2019 do vključno 23.59 ure.

Ker obstaja možnost, da bodo sredstva porabljena pred rokom, je zelo pomembno, da se prijavite čim prej!

Prvo odpiranje ponudb (torej vaših prijav na razpis) bo 2. 9.

Za kakršnekoli dodatna pojasnila nas kontaktirajte na št: 041 770482 (Vladimir Gumilar).

Več informacij o razpisu se nahaja na tej povezavi.

Show Buttons
Hide Buttons