Evropska komisija namerava letos uvesti pobudo za lažji dostop do sredstev EU za manjše projekte, kot so na primer projekti energetske sanacije stavb. Načrt, ki spada med prednostne naloge, je omenjen v osnutku(1) prihajajočega izvršnega poročila »State of the Energy Union«, kot del ukrepov EU za za okrepitev odpornosti EU na pomanjkanje energentov  in boj proti podnebnim spremembam. V oktobru so se voditelji EU dogovorili za povečanje energetske učinkovitosti za 27% do leta 2030 v primerjavi z letom 1990. (Za primerjavo: cilj do leta 2020 predvideva 20% povečanje energetske učinkovitosti.) Več na povezavi.

(1) V času objave novice, ki jo povzemamo, so se podatki nanašali na osnutek dokumentaShow Buttons
Hide Buttons