DOBA Fakulteta kot pomemben ponudnik znanja želi prispevati k razvoju ožje in pirše skupnosti. Na okrogli mizi želimo izzvati razpravo o pripravljenosti Slovenije na razvoj pametnih mest.

Prepoznavanje priložnosti in vitalnih funkcij mesta in občine je pristop, ki omogoča trajnostni razvoj vsake skupnosti in kakovost bivanja ljudi. Sodobna mesta so tista, ki se prilagajajo prebivalstvu in ne obratno. V torek, 7. junija, vas vabimo na okroglo mizo: Ali smo v Sloveniji pripravljeni na pametna mesta in skupnosti. Na okrogli mizi bomo razpravljali o tem, kaj je dejansko tisto, kar potrebujemo za kakovostno bivanje v pametnih mestih, o pomenu soodločanja prebivalcev pri oblikovanju politike, odvisnosti od novih tehnologij in optimizaciji mobilnosti. Predstavili bomo tudi primere odlične prakse občin ter projekte podjetij v Sloveniji, ki že prepoznavajo potrebe pametnih skupnosti. Iskali bomo odgovore na vprašanje, ali smo sposobni v Sloveniji z drugačnim razmišljanjem, inovativnostjo ter strateškimi pristopi razvijati pametna mesta in skupnosti.

Več informacij in prijava.

Show Buttons
Hide Buttons